Kako naj jih premaknem z mesta?

"Ni je stvari, ki je še nisem poskusil, pa svojih sodelavcev preprosto ne morem nikamor premakniti," je pogost stavek ljudi, ki v podjetjih vodijo zaposlene. Formalna vodstvena pozicija v podjetju namreč daje svobodo, da sprejemamo pomembne odločitve. Ne zagotavlja pa, da bomo lahko svojo vizijo in ideje tudi uresničevali. Katere so tiste lastnosti vodje, ki zaposlene v podjetjih prepričajo, da mu sledijo?

Obvladovanje mehkih veščin

Če lahko trde veščine izmerimo in dokazujemo, so mehke veščine težje za vrednotenje, saj gre za osebnostne značilnosti, ki so povezane s čustveno inteligenco in predstavljajo posameznikovo sposobnost interakcije z okoljem. Trde veščine pridobimo z leti izobraževanja in poglabljanja znanja, o mehkih veščinah pa v procesu formalnega izobraževanja skorajda ne slišimo ničesar, pa so za uspešno karierno pot še kako pomembne. Če nekoliko poenostavimo, so trde veščine tiste, ki posamezniku pomagajo do razgovora za neko delo ali projekt, medtem ko so mehke veščine tiste, ki odločajo, ali bo kandidat prosto delovno mesto tudi zasedel.

vodenje zaposlenih

Uspešen vodja odlično obvlada pet mehkih veščin

Vodenje zaposlenih zahteva odlično komunikacijo. Obvladovanje komunikacijskih sposobnosti ne zajema le jasen in odločen prenos misli v besede, pač tudi pravočasno pojasnitev in razjasnitev pojmov v delovnem procesu. Lastnost uspešnega vodje je tudi, da zna izvrstno poslušati. Vodenje tima zahteva timskega soigralca. Že pri snovanju tima vodja sodelavce izbira tako, da v delovnem okolju ustvarjajo harmonijo in znajo med seboj menjavati vloge pri različnih projektih. Prilagodljivost je mehka večina, ki dokazuje pripravljenost in odprtost za pridobivanje novih veščin, novih strategij za doseganje zastavljenih ciljev in drugačnih pristopov za vodenje zaposlenih. Samoiniciativnost pri vodenju se kaže kot pozitiven odnos in spodbujanje dela zaposlenih brez stalnega nadzora. S tem vodja timu dokaže, da se nanje lahko zanese in jim izkazuje zaupanje. Dober vodja rešuje konflikte sproti in dokončno. V delovnem okolju se vsakodnevno križa mnogo idej in interesov. Umetnost dobrega vodje tima je v tem, da je tudi dober pogajalec, zna poiskati pravo pot, ne vpliva negativno na vpletene, ampak prinaša pozitivne rezultate.

Kako sestaviti uspešen tim?

Podjetja za namen zaposlovanja pravih ljudi na prava delovna mesta že dolgo časa uporabljajo psihološka testiranja kandidatov, ki so se na razpisano delovno mesto prijavili. Psihološki testi so namreč temelj učinkovitega, znanstveno podkrepljenega spoznavanja ljudi. Podjetja lahko na tej točki že sama naredijo ožji izbor ustreznih kandidatov. Obstajajo pa specializirana podjetja, ki na osnovi psihološkega testiranja kandidatov svetujejo, kateri je najprimernejši za razpisano delovno mesto.

Neuspešno sestavljen tim ali neprimerno izbrani kandidati za določena delavna mesta, so napaka, ki si jo podjetja ne smejo prevečkrat privoščiti. Najpogostejše napake, ki lahko privedejo do napačnega izbora, so: izbiranje po všečnosti, izbiranje po podobnosti, zaključevanje o osebnostnih lastnostih kandidata na podlagi prvega vtisa ali izbiranje brez predvidevanja skladnosti med obstoječim delovnim timom in novim kandidatom.

vodenje tima

Delavnice za dobro delujoče time

Če se v podjetju pojavijo trenja, zmanjšana uspešnost določenih delovnih skupin ali organizacijskih enot in nezadovoljstvo sodelavcev, ki pa ga ti včasih ne želijo ali ne znajo pravilno sporočiti svojim nadrejenim, je to največkrat zato, ker se v istih skupinah znajde nekaj ljudi, ki imajo različne cilje, različne osebnostne lastnosti, različne stopnje sposobnosti, druge vrednote ali pa različne želje.

Delavnice timskega dela v podjetjih pomagajo zaposlenim ponovno vzpostaviti zaupanje, ozavestiti skupen cilj, uravnavati raznolikost posameznikov, upravljati s konflikti, sinergično reševati probleme in ohranjati okolje, v katerem lahko vsak posameznik prispeva kar največ. Za dobro delujoč in usklajen tim je pomembno, da je vsem jasno, kdo je član tima, čemu tim služi ter kaj ta tim predstavlja v odnosu do svojega okolja (podjetja, drugih timov). Pomemben vidik uspešnega tima je ravnotežje timskih vlog. Na delavnicah za dobro delujoče time, se natančno določijo timske vloge vsakega člana ter razišče, kaj lahko vsak član prispeva k uspešnemu delovanju. Raziskovanje raznolikosti članov se na delavnicah še poglobi in  analizira, koliko in kako ta raznolikost prispeva k sinergijam. Ozavestijo se tudi ovire, ki timu preprečujejo, da bi dosegel vse svoje potenciale.

PREBERI VEČ O VODENJU TIMA