Čustvena inteligenca vodje in čustvena inteligenca na delovnem mestu

Čustvena inteligenca na delovnem mestu je ključnega pomena za dobro povezanost z drugimi in za doseganje poslovnih ciljev. Pri tem čustvena inteligenca vodje predstavlja pomemben zgled za vse zaposlene in sodelavce, saj se vodja zaveda svojih dejanj in občutkov ter tega, kako le-ti vplivajo na ostale ljudi. Oseba, ki učinkovito upravlja s svojimi čustvi tudi ceni druge, prisluhne njihovim potrebam in željam ter je sposobna sočustvovati in se na več ravneh identificirati z občutki drugih. Čustvena inteligenca pri vodenju v podjetju odraža posameznikovo raven sposobnosti razumevanja zaposlenih, sodelavcev, strank in poslovnih partnerjev ter tega, kaj te ljudi motivira in kako z njimi sodelovati. Čustvena inteligenca vodje pa ni prirojena lastnost, zato se je te mehke veščine mogoče priučiti. Različne delavnice in izobraževanja na to tematiko organizirajo in vodijo strokovnjaki iz OK Consulting, družbe za izobraževanje in transformacijski management. Vodje se v sklopu čustvene inteligence spoznajo s samoregulacijo in nadzorom čustev, notranjimi viri motivacije, empatijo in odličnostjo komunikacije.

Komunikacija med sodelavci

Čustvena inteligenca vodje – ravnovesje čustev in razuma

Čustvena inteligenca pri vodenju poskrbi za varna okolja, kjer se zaposleni počutijo dobro in motivirano, da prevzamejo določena tveganja, predlagajo nove ideje in izrazijo svoja mnenja. Čustvena inteligenca na delovnem mestu je pomembna tudi iz vidika zasledovanja poslovnih ciljev, saj so vodje pogosto odgovorni za to, da se izvedejo vse potrebne spremembe v organizaciji. Čustvena inteligenca vodje se pri tem navezuje na zavedanje možnih čustvenih reakcij drugih ljudi na vpeljevanje potrebnih sprememb, na podlagi katerih lahko manager načrtuje in pripravi najbolj optimalne rešitve za njihovo izvedbo. OK Consulting šola vodenja uči, da je čustvena inteligenca pri vodenju sestavljena iz optimalnega ravnovesja med čustvi in razumom, pri čemer je inteligenčni kvocient IQ sicer pomembna komponenta uspeha, ki pa je velikokrat v družbi precenjena. Poleg čustvene inteligence vodje je pomembna tudi socialna inteligentnost, zato da se manager dobro znajde tudi na področju medosebnih odnosov in socialnih mrež.

čustvena inteligenca in odnosi

Kako pomembna je čustvena inteligenca na delovnem mestu?

Čustvena inteligenca in odnosi v podjetju se med seboj prepletajo, še posebej v sodobnih organizacijah, kjer vodje in zaposleni lahko plačajo visoko ceno zaradi neustreznega upravljanja in ravnanja s čustvi. Ustrezno usmerjena čustvena inteligenca na delovnem mestu posredno pripomore k zmanjševanju izgorevanja, psihosomatskih bolezni, odvisnosti in drugih težav, ki vplivajo na delo. Čustvena inteligenca vodje in zaposlenih je pomembna veščina, kjer uporaba in prepoznavanje lastnih in tujih čustev vodi k uspešnemu sodelovanju in medosebnim odnosom. Čustvena inteligenca in odnosi v varnem okolju pomembno vplivajo na posameznikovo stopnjo motivacije za doseganje zastavljenih ciljev, duševno zdravje in počutje ter nenazadnje tudi na telesno zdravje. Podjetje OK Consulting namenja čustveni inteligenci na delovnem mestu prav posebno delavnico, kjer se udeleženci naučijo prepoznati svoja čustva in jih izraziti na ustrezen način. Pri tem čustvena inteligenca vodje zajema tudi učenje o tem, čemu služijo posamezna čustva in na kakšen način je mogoče presojati o ustreznosti ali neustreznosti čustvenih odzivov.

Preverite našo ponudbo storitev

Čustvena inteligenca pri delu z ljudmi

Čustvena inteligenca na delovnem mestu je še posebej pomembna, ko vodje in zaposleni nenehno komunicirajo s sodelavci v timu, s strankami, naročniki, poslovnimi partnerji ter drugimi deležniki in odjemalci. Čustvena inteligenca pri delu z ljudmi označuje sposobnost, da je zaposleni ali vodja sposoben razumeti in se vživeti v občutke druge strani, še posebej kadar gre za težavne sogovornike, konflikte ali težke situacije. Hkrati je pomembno, da čustvena inteligenca pri delu z ljudmi vključuje samoregulacijo, kar pomeni sposobnost nadzora negativnih občutkov, ter empatijo in socialne veščine. V šoli vodenja, ki jo vodijo strokovnjaki iz podjetja OK Consulting, se udeleženci spoznajo s petimi področji čustvene inteligentnosti. Pri tem čustvena inteligenca vodje zajema predvsem dobro prepoznavanje lastnih in tujih čustev ter ustrezno uporabo odzivov nanje. Na delavnici se udeleženci seznanijo tudi z osnovnimi strategijami upravljanja s čustvi, pri čemer je poudarek na čustveni inteligenci vodje podjetja ali tima.