Vodenje s pomočjo dobre komunikacije in čustvene inteligence


Vodenje je lastnost tistega, ki mu ljudje sledijo. Lahko gre za šefa oddelka ali podjetja, a ni nujno, da je to samo oseba, ki ima formalno funkcijo in moč. Dobrega vodenja se lahko naučimo, zato je naša šola sodobnega vodenja in komunikacije namenjena prav vsem posameznikom, ki želijo nadgraditi svoje vodstvene sposobnosti. Smo OK Consulting, družba za izobraževanje in transformacijski management. Našo ekipo sestavlja pet psihologov in en zdravnik. Ponujamo rešitve pri iskanju in razvoju kadrov, večanja kompetenc vodenja ljudi, izboljšujemo komunikacijo in izobražujemo o uspešnem reševanju konfliktov. Pripravili smo različne delavnice za uspešno vodenje podjetja, med drugim tudi individualni coaching, s katerim dosežete vse svoje potenciale. Če ste tudi vi začutili, da potrebujete spremembo ali da ste pri cilju uspešnega vodenja podjetja na mrtvi točki, se vsekakor obrnite na nas.

uspešno vodenje podjetja

Šola vodenja za dobro vzdušje v organizaciji ali podjetju

Lahko gre za vodenje organizacije, vodenje podjetja ali katero koli drugo situacijo, kjer je potrebno vodenje tima - kot vodja potrebujete določena znanja in sposobnosti, da lahko ustvarite dobre pogoje za zaposlene in seveda tudi zase. Naša šola za uspešno vodenje ima osnovni in nadaljevalni program, oba pa se lotevata zelo pomembnih tem. Na osnovnem programu se najprej izučite o identiteti in avtoriteti v vodenju, nato pa o odnosu do sebe in do drugih ljudi, tudi o ustrezni uporabi kritike in pohvale. Lotimo se tudi čustvene inteligence pri vodenju: ravnovesje čustev in razuma pri vodenju. Vso osvojeno znanje se nato nadgradi še s področjem reševanja konfliktov. Naučili se boste različnih strategij reševanja konfliktov, kako jih uporabiti za razvoj, kako povečati toleranco na konflikte in kako pravilno ravnati s konfliktnimi osebami.


Nadaljevalni in ekspertni program za sodobno vodenje po najvišjih merilih

V nadaljevalnem programu stopimo še korak dlje od osnovnih znanj. Spoznavamo, kako vodja lahko motivira sebe in sodelavce ter kako komunicirati v zahtevnih situacijah. Učimo se kakovostnega upravljanja s časom in prepoznavanja različnih delovnih stilov. Nadalje se dotaknemo še povečanja zavzetosti zaposlenih in vpliva organizacijske kulture na energijo v podjetju. Za vodenje tima pa so obvezne tudi veščine skupinskega delovanja in doseganje sinergije pri timskem delu.

Za najbolj usposobljene nudimo tudi ekspertni program, kjer gradimo inovativna delovna okolja, se učimo veščin uspešnega pogajanja, poznavanja medgeneracijskih razlik in ravnanja v kriznih situacijah. Ne glede na to, kakšne izkušnje imate, bo izobraževanje za uspešno vodenje podjetja ali organizacije vedno dobrodošlo.

vodenje tima

Čustvena inteligenca pri vodenju je ključnega pomena

Eden od pomembnejših pojmov, ki jih srečamo na poti do uspešnega vodenja tima, je čustvena inteligenca. Zakaj čustva? Ker so osnova motivacije in uspešnega uresničevanja zastavljenih ciljev. Samo s sposobnostjo prepoznavanja lastnih čustev in njihovega izražanja na ustrezen način lahko dobro komuniciramo, delamo, vodimo. Na naših delavnicah se učimo, čemu služi določeno čustvo, s čimer lažje presojate o (ne)ustreznosti svojih čustvenih odzivov. To vam bo pomagalo tako v poslovnem kot v zasebnem življenju. Čustvena inteligenca pri vodenju je veščina, ki močno pripomore k dobrim odnosom med zaposlenimi in njihovem sodelovanju. Za vodenje tima, organizacije ali podjetja je še kako nujno, da znamo prepoznati lastna in tuja čustva, da ne pride do izgorevanja, večjih konfliktov, odvisnosti, psihosomatskih bolezni in seveda posledično neuspešnosti na delovnem področju.


Izbirate lahko med različnimi delavnicami

Poleg šole vodenje v OK Consulting ponujamo tudi druge s tem povezane delavnice. Vse so usmerjene v ustvarjanje zdravih in produktivnih delovnih mest, kjer se zaposleni počutijo dobro, vodje pa imajo pravo moč in znanje, da jih usmerjajo. Poudarek je tudi na osebni rasti, zmanjševanju stresa in seveda dobri komunikaciji. Če želite ustvariti učinkovit tim in biti kvalificirana oseba za vodenje, se obrnite na nas in se izobrazite za boljši jutri.