Uspešen vodja in razvoj kompetenc kot je čustvena inteligentnost

Poleg strokovnih in tehničnih zadev ima vodja tudi nalogo, da krepi moralo svoje ekipe, ustvarja pogoje za dobre odnose na delovnem mestu in pomaga drugim, da samozavestno sprejemajo nove izzive. Pri tem je čustvena inteligentnost ključnega pomena za razvoj in udejanjanje teh kompetenc v organizaciji. To vodi tudi do tega, da je vodja bolj miren v stresnih situacijah, da lahko strateško komunicira v kriznih obdobjih in pri konfliktih ter da sodelavcem lahko izkaže empatijo. Prav tako ta mehka veščina pomembno vpliva tudi na učinkovito vodenje in motiviranje zaposlenih. Čustvena inteligentnost je sposobnost razumevanja in upravljanja z lastnimi čustvi, ki se odraža tudi v interakciji z drugimi ljudmi. Manager tako lahko vadi samozavedanje, uravnava svoja čustva in drugim jasno izraža, kako se počuti. Hkrati se je te mehke veščine in vodstvene kompetence mogoče tudi priučiti. Zato v podjetju OK Consulting nudijo različna izobraževanja in delavnice, ki bodo vodji pomagala ustvariti močne odnose na delovnem mestu.

vodenje in motiviranje zaposlenih

Čustvena inteligentnost in upravljanje s čustvi

Strokovnjaki v podjetju OK Consulting, družbi za izobraževanje in transformacijski management, vodijo individualno delavnico, kjer se ima vodja priložnost naučiti, kako na ustrezen način prepoznati in upravljati z lastnimi čustvi. Čustvena inteligentnost pri delu z ljudmi omogoča učinkovito vodenje tima in delavcev v podjetju, hkrati pa posameznika opremi z veščino, ki jo potrebuje tako v poslovnem kot v osebnem življenju. Na izobraževanju se vodja nauči tudi o tem, na kakšen način izraziti svoja čustva in kako se nanje na ustrezen način odzvati. Kompetenčen in uspešen vodja tako lahko ustvarja in razvija boljše medosebne odnose na delovnem mestu. Tako so ljudje tudi bolj povezani ter si med seboj zaupajo, kar pa posledično vpliva tudi na produktivnost in učinkovito uresničevanje zastavljenih projektnih ciljev. Vodja se s pomočjo strokovnjakov nauči o tem, kako z ustreznimi orodji povečati samozavedanje o lastnih čustvih, jih prepoznati in nenazadnje predelati na premišljen in zavesten način.

Čustvena inteligenca pri delu z ljudmi – ravnovesje med čustvi in razumom

Da bi vodja lahko razvil, ponotranjil in implementiral čustveno inteligenco pri delu z ljudmi oziroma s svojimi delavci in sodelavci v podjetju, mora za to najti ravnovesje med čustvi in razumom pri vodenju. V ta namen so v podjetju OK Consulting razvili modul v temeljnem programu v okviru šole sodobnega vodenja in komunikacije. Na izobraževanju bodo vodje spoznali, da čustvena inteligentnost ni le modna muha, vendar predstavlja pomemben dejavnik pri vodenju podjetja in delavcev ter da je hkrati pomembnejša od inteligenčnega kvocienta, saj ima večji vpliv na medosebne odnose znotraj podjetja. Prav tako se bodo udeleženci delavnice naučili, kako se na ustrezen način odzivati v različnih situacijah ter kako ustrezno ravnati s svojimi čustvi in čustvi drugih. Uspešen vodja tako ponotranji pridobljena znanja in kompetence o tem, kako prepoznati čustva pri drugih ljudeh, kako se nanje odzvati in katero strategijo uporabiti za učinkovito upravljanje s čustvi.

uspešen vodja

Pogumno vodenje in motiviranje zaposlenih

Razvita čustvena inteligentnost ima velik vpliva na učinkovito vodenje in motiviranje zaposlenih v podjetju. Vodja lahko pridobi ustrezne vodstvene kompetence na dvodnevni intenzivni delavnici Dare to Lead, ki jo organizira specializirano podjetje OK Consulting. Udeleženci programa spoznajo veščine oziroma štiri stebre drznega vodenja. Pri tem vodja dobi uvid o tem, kako se soočati z ranljivostjo ter kako ozaveščeno upravljati z izzivi, negotovostjo in čustveno izpostavljenostjo. Čustvena inteligentnost pa ima vlogo tudi pri upravljanju s čustvi, zato da jih manager lahko mobilizira in pretvori v aktivnosti, ki so pomembne za podjetje in za uresničevanje poslovnih ciljev. Uspešen vodja usvojene kompetence in mehke veščine uporabi tudi za učinkovito sprejemanje težjih odločitev, komuniciranje v konfliktnih situacijah in za prevzemanje odgovornosti in tveganj. Pri tem je pomembna tudi identifikacija in uresničevanje prepričanj, vrednot in vizije, ki predstavljajo gibalo vsakega podjetja. Vodja se na delavnici nauči, kako aktivno uveljaviti svoje ideje ter jih preko vpliva in motivacije prenesti na svoje zaposlene ali sodelavce v timu.