Pristopi k vodenju se razlikujejo, naš je prilagojen vam

Podjetju OK consulting je vodenje domači teren, saj so naši sodelavci specializirani za podajanje vsebin in pristopov, ki vam olajšajo delo z vašim timom. Naše šole vodenja so ravrščene v več težavnostnih stopenj, tako da se z vsemi priložnostmi in pastmi vodenja lahko spopadate postopoma in glede na izkušnje. Dodatno je vsaka stopnja razdeljena na module, ki jih lahko predelujete tudi samostojno. Ravno ta individualizirani pristop k vodenju vam omogoča, da najdete tiste vsebine in področja, ki vam v vašem osebnem in strokovnem razvoju najbolj koristijo. K vodenju pristopamo poglobljeno in vam skušamo prikazati tiste plati, ki so vam in vašim sodelavcem v največjo korist, obenem pa spodbujajo rast v vašem podjetju.

Za uspešno timsko vodenje se posvetite vodenju in motiviranju zaposlenih

Ker je vodenje in motiviranje zaposlenih med najbolj pomembnimi nalogami uspešnega vodje, temu v naših vsebinah posvečamo veliko pozornosti. Produktivno in spodbudno timsko vodenje ima korenine v dobrem poznavanju samega sebe in drugih. Vodenje in motiviranje zaposlenih je namreč tisto, kar vam dolgoročno zagotavlja uspeh podjetja in dobre medosebne odnose, ki vplivajo na zavzetost zaposlenih.  V naših šolah vodenja boste v različnih vsebinskih modulih spoznali, kako pomembno se je zavedati lastne identitete in preko avtentičnega izražanja vzpostaviti zdravo avtoriteto za vodenje in motiviranje zaposlenih. Spoznali boste tudi, kako vzpostaviti pozitivne in spodbudne odnose z zaposlenimi, da vam bodo z veseljem sledili. To področje je povezano s čustvi in obvladovanjem oziroma vzvodi, ki jih lahko uporabljamo, da vzpostavimo spodbudno in čustveno zdravo ozračje. Ni naključij - tudi pri vodenju ne - zato naj vam razkrijemo vse pasti in priložnosti, ki čakajo na vas.

šola vodenja tima

Ste prepričani, da že sedaj obvladate uspešno vodenje sodelavcev?

Če ste že dober vodja in je uspešno vodenje sodelavcev vaša stalnica, vam ponujamo poglobljene poglede in prakse v vsebine vodenja. Naša šola vodenja je oblikovana tako, da se lahko vsebinam, ki jih že uporabljate ali poznate, posvetite manj ter spoznate nove, morda tudi bolj inovativne pristope. Vemo namreč, da se struktura podjetij in vodenja spreminja, kar se odraža tudi v zahtevah zaposlenih. V nadaljevalnem programu naše šole vodenja vam posebej prikažemo nekatere tehnike upravljanja s časom in viri ter se zlasti posvetimo uspešnemu motiviranju sebe in zaposlenih. Tako še večji poudarek dobi tudi produktivnost, čeprav se ne smemo nikoli osredotočiti zgolj na njo. Pot do uspešnosti namreč vedno vodi preko oseb, kar zahteva pristope, prilagojene različnim tipom osebnosti. V našem programu zato spoznate tudi načine obvladovanja različnih tipov osebnosti, zakonitosti zahtevne komunikacije in reševanja konfliktov.

Jamčimo vam, da boste uspešno vodenje tima občutili bolj, ko si mislite

V podjetju OK Consulting smo zbrani strokovnjaki, ki, verjamemo, da uspešno vodenje najbolj prispeva k odličnosti delovanja tima. To pa pomeni veliko več od dajanja navodil in izpolnjevanja ukazov na drugi strani. V naši najvišji, ekspertni stopnji šole vodenja boste spoznali, kako se oblikujejo inovativna delovna okolja preko razvijanja ključnih kompetenc prihodnosti ter se posvetili uspešnemu pogajanju in premagovanju razlik med osebnostmi, tudi na podlagi medgeneracijskih razlik. Vse manj je namreč hierarhičnih modelov vodenja, zato moramo tudi odnose v podjetjih prilagoditi spremembam v družbi. Naši strokovnjaki vas bodo postopoma in nazorno vodili po vseh stopnicah šole vodenja, ki jo lahko spoznavate tudi prek posameznih modulov. Več informacij najdete na naši spletni strani, kjer so opisane tudi vsebine. Oglasite se nam po telefonu, elektronski pošti ali osebno, da vam pripravimo ponudbo, prilagojeno vam in vašemu podjetju. Ne čakajte več na boljšo priložnost za razvoj vašega posla, sodelavcev ali svojih vodstvenih sposobnosti.