Pošlji povpraševanje

Vaje na delavnicah za uspešno timsko delo v organizaciji

V veliki meri se timsko delo v podjetju oblikuje zato, da bi posamezniki pri večjem projektu lahko prispevali svoja znanja in izkušnje. Raznolikost skupine ljudi pa ustvarja nove ideje, ki dajejo drugačno perspektivo, saj se v sodelovanju izmenjujejo zamisli in kreativni načini dela. Timsko delo v organizaciji prav tako nudi podporni sistem za vsakega posameznika, ki potrebuje dodatno podporo in pomoč pri opravljanju nalog. Vsi člani projektne skupine pa pri doseganju skupnega cilja razvijejo močan občutek pripadnosti in zavzetosti drug do drugega. Vendar pa uspešno timsko delo ni nekaj samoumevnega, saj se lahko na poti k cilju pojavijo številni zastoji.

Potek delavnice za uspešno timsko delo

Izkušeni strokovnjaki iz OK Consulting, družbe za izobraževanje in transformacijski management v Ljubljani, pripravljajo in vodijo delavnice, ki so namenjene vsem članom projektne skupine, skupaj z vodjo tima. Na delavnicah za uspešno timsko delo se udeleženci med seboj bolje spoznajo in urijo mehke veščine z različnimi timskimi vajami, ki so na začetku namenjene tudi temu, da predavatelj najprej analizira in nato diagnosticira ključne značilnosti in načine delovanja v timu. Na podlagi tega nato člani tima ozavestijo svojo vlogo v timskih procesih in odkrijejo zastoje, kar jim nadalje pomaga pri izboljšavah za uspešno timsko delo.

timsko delo v podjetju

Vsebine za uspešno timsko delo v podjetju

Vsaka praktična vaja na OK Consulting delavnici za uspešno timsko delo v podjetju je sestavljena tudi iz teorije in različnih vsebin, zato da bi udeleženci s pomočjo predavatelja lahko analizirali in iskali vzporednice z njihovim timskim delom v organizaciji. Na izobraževanju se člani projektne skupine učijo o standardih uspešnosti pri vodenju timskega dela in o vlogi vodje, naravnih fazah razvoja skupine, uravnavanju raznolikosti posameznikov ter o upravljanju s konflikti. Predavatelj udeležencem prav tako razkrije skrivnost sinergij za učinkovito timsko delo v podjetju ter načine, kako lahko posamezne vloge doprinesejo k uspešnosti timskega dela.

Delavnica za ustvarjalno timsko delo v organizaciji

OK Consulting delavnica za ustvarjalno timsko delo v organizaciji je namenjena skupinam vrhunskih strokovnjakov, ki so večinoma delovali sami ali z manjšo skupino asistentov, v nekem trenutku pa se morajo organizirati v razvojni tim in s skupnimi močmi poiskati nove rešitve in inovacije. Vrhunski strokovnjaki tako niso navajeni delovati v timu. Delavnica za ustvarjalno timsko delo pa pomaga udeležencem razvijati veščine, s katerimi posameznik lahko ustvarja zaupen prostor. Prav tako je pomembna čustvena inteligenca pri delu z ljudmi v timu, pri čemer je posameznik pripravljen sprejeti prispevke sodelavcev ter se čustveno izpostaviti pri podajanju novih idej.