Vodenje zaposlenih za dobro timsko delo in reševanje konfliktov

Vodenje zaposlenih je naučljivo, zato bi vanj morali pravočasno investirati. Vsako uspešno podjetje potrebuje osebo, ki ima znanja in veščine s tega področja, saj znanje s strokovnega področja, na katerem dela, ni dovolj za uspešno vodenje. Poleg potrebne avtoritete ima veliko vlogo tudi organizacija timskega dela in pa učinkovito reševanje konfliktov. Z OK Consulting boste spoznali številne pristope za boljše timsko vodenje, ki vam bodo prav prišli tako na delovnem mestu kot v osebnem življenju. Pravilna komunikacija, čustvena inteligentnost, motiviranje zaposlenih in reševanje težkih položajev so stvari, ki se jih lahko naučite na naših izobraževanjih, tudi individualno.

Šola vodenja

Česa se naučite v naši Šoli vodenja

Vodja je tista oseba, ki ji ljudje sledijo. Imamo osebe, ki so odgovorne za timsko vodenje, za vodenje oddelka ali za celotno podjetje. Dobro se je zavedati, da vodja ni nujno tista oseba, ki ima formalno to funkcijo. V praksi lahko zaposleni za svojega vodjo izberejo nekoga drugega s primernimi lastnostmi. Pomembno pa je seveda, da se vodenja lahko naučimo. Pridobiti moramo določeno teoretično znanje, spoznati pristope vodenja zaposlenih in osvojiti potrebne veščine. V Šoli vodenja se ukvarjamo prav s tem. Na prvem mestu ozavestimo identiteto in avtoriteto v vodenju, potem pa se naučimo različnih komunikacijskih sposobnosti. Tu gre na primer za ustrezno uporabo kritike in pohvale, ravnovesje čustev in razuma, učinkovito reševanje konfliktov, kasneje pa se lotimo tudi vprašanj motivacije zaposlenih, upravljanja časa in uspešnega vodenja tima.

Strategije za učinkovito reševanje konfliktov na delovnem mestu

Vsako produktivno sodelovanje in iskanje rešitev slej ko prej pripelje tudi do težavnih situacij. Takrat je dobra komunikacija še posebej pomembna. Zaradi različnih karakterjev, referenčnih okvirjev in šumov v komunikaciji prihaja do manjših ali večjih konfliktov. Do nesporazumov največkrat pride v stresnih okoliščinah, kadar se ljudje počutimo ogroženo ali negotovo. Velikokrat tudi ne znamo pravilno reagirati na neprimerno komunikacijo in namesto reševanja konflikta le tega samo še povečujemo. Seveda imajo pomembno nalogo vsi vpleteni, a največ znanja za učinkovito reševanje konfliktov naj bi imel prav vodja. Za uspešno vodenje tima mora vodja poznati posameznike, ki v njem delujejo in vedeti, na kakšen način pristopati do določene osebe, da bo dojela njegove namere. S pomočjo psihologije si lahko močno pomagamo pri prepoznavanju čustev sebe in drugih, predvidevanju odzivov in vplivanju nanje.

Šola vodenja

Motivacija posameznikov za timsko delo v organizaciji

Vodenje je delo, ki zahteva stalno nadgrajevanje znanja. Ena ključnih stvari za timsko vodenje je vsekakor, kako postaviti prave ljudi na prava mesta. Lahko imate odlične zaposlene, a njihovih potencialov ne znate izrabiti. Lahko so sposobni, a ne dovolj motivirani. Lahko vas drago stanejo, a v podjetju ne ostanejo prav dolgo. Kako torej poskrbeti za timsko delo v organizaciji, kjer bo vsakdo prispeval svoj maksimum?

Z našimi psihologi si boste močno olajšali kadrovske postopke. Psihološka testiranja poskrbijo, da spoznate in razumete zdajšnje ali bodoče zaposlene, odkrijete njihovo motivacijo in ovire. Pomagamo vam izdelati temeljit profil veščin, ki jih vaši zaposleni potrebujejo, odkrivamo mlade talente in vodstvene potenciale s pomočjo praktičnih vaj. Najbolj učinkovito reševanje konfliktov je tisto, ki poskrbi, da do njih čim manjkrat sploh pride. Zato potrebujete kompatibilne zaposlene in dobre vodje. Poleg tega se ljudje in organizacije tudi spreminjajo. Prihajajo novi zaposleni, svet se spreminja, stari načini enostavno ne delujejo več. Z našo pomočjo boste znali izvesti uspešno transformacijo v sodobno podjetje, kjer bodo delali pripadni in zadovoljni zaposleni.

POSTAVITE TEMELJE USPEŠNEMU TIMSKEMU DELU

Ključ do poslovnih uspehov je uspešno vodenje

Prevečkrat se zgodi, da v lovljenju dobička podjetja pozabijo na svoje zaposlene. Ljudje so največja vrednost podjetja, oni bodisi dobro funkcionirajo in dosegajo uspehe bodisi stagnirajo, tavajo, so preobremenjeni in nezadovoljni. Vodenje zaposlenih je več kot razdelitev delovnih nalog, je razumevanje posameznikov, znanje iz komunikacije, tudi prenašanje veščin na druge sodelavce. Ko bo v poslovnih prostorih dobra atmosfera, pozitivno vzdušje in velika motiviranost, bodo poslovni rezultati gotovo sledili.