Šole sodobnega vodenja nudi orodja za motiviranje zaposlenih

Vodenje in motiviranje zaposlenih ne obsega le strokovnega znanja in tehničnih sposobnosti, pač pa delo z ljudmi zahteva obvladovanje tako imenovanih »mehkih veščin«, tehnik in orodij, kako uspešno komunicirati, reševati konflikte, motivirati zaposlene in upravljati s časom.

Podjetje OK Consulting se že dvajset let ukvarja s svetovanjem pri sodobnem vodenju in komunikaciji v podjetju. Skupina organizacijskih psihologov podjetjem pomaga tudi s psihološkimi storitvami, ki prispevajo k razvoju in reševanju problemov, povezanih s človeškimi viri. Opravljajo različna psihološka testiranja, pomoč pri upravljanju s kadri in kadrovskimi postopki, izpeljavo razvojnih letnih pogovorov, mentorstvom in uvajanjem novih zaposlenih, ocenjevanjem vodij in zaposlenih, kariernim svetovanjem,..

OK Consulting ponuja tudi temeljni, nadaljevalni in ekspertni program Šole vodenja, vsak od njih je sestavljen iz petih modulov, kjer so zajete ključne tematike, pomembne za uspešno vodenje in dobro komunikacijo med zaposlenimi v podjetju.

vodenje in motiviranje zaposlenih

Temeljni program Šole vodenja

Osnovni program Šole vodenja je namenjen posameznikom, ki si želijo nadgraditi svoje komunikacijske in vodstvene sposobnosti. Program obsega 5 modulov, ki zajemajo različne tematike.

Prvi modul  poudarja identiteto in avtoriteto v vodenju. Pri sodobnem vodenju je izjemnega pomena zavedanje, kakšen vpliv ima vodja na svoje zaposlene in katere vzvode uporabi, kadar želi poudariti svojo moč. Grajenje avtoritete in moči je zahtevno delo, za katerega potrebujemo znanje o tem, kaj pomeni biti vodja v očeh drugih ljudi. Modul udeležencem omogoča ozaveščanje tega, da je vodenje in motiviranje zaposlenih delo in da mu je potrebno posvetiti kar nekaj časa in razmišljanja. Pogostokrat zaposleni, ki so prej bili vrhunski strokovnjaki, postanejo vodje, ob prehodu pa ne ozavestijo nove identitete oziroma novega področja del in nalog. Ostajajo v identiteti strokovnjaka in velikokrat večino strokovnega dela naredijo kar sami, saj so v tem odlični, nalog ne delegirajo in le stežka vzpostavijo zaupanje v sodelavce. Na Šoli vodenja dobijo praktična orodja za vodenje zaposlenih in se jih naučijo uspešno uporabljati. ‍

V drugem modulu temeljnega programa Šole vodenja udeleženci raziskujejo odnos do sebe in drugih ljudi pri vodenju. Zaposleni pogosto mnenje doživijo kot kritiko, vprašanje kot obtožbo, argument kot dokazovanje, navodila kot razkazovanje moči nad njimi. Zamere, jezo, nezadovoljstvo in napetost lahko v podjetjih včasih začutimo v zraku. Drugi modul je zato v celoti posvečen komunikaciji in medosebnim odnosom. Razjasni, zakaj pride do nesporazumov in konfliktov, ko zaposleni doživijo sporočila kot napad in jih vzamejo osebno. Modul predstavi tudi, kako prepoznati, s kakšnim sogovornikom smo v stiku in kako z njimi ustrezno komunicirati.

Tretji modul Šole vodenja se posveča predvsem ustrezni uporabi kritike in pohvale v podjetju. Mnogo neprijetnih občutkov na delovnem mestu izvira prav iz neustreznega kritiziranja ali premalo pohvale. Zaposleni so večkrat izgubljeni, ko dobijo občutek, da karkoli naredijo, ni prav. Med orodji, ki jih ima vodja v takih trenutkih na voljo (pa tudi vsak v zasebnem življenju), sta ustrezna uporaba kritike in pohvale. Še zlasti pohvalo v slovenski kulturi uporabljamo veliko premalo. Prav pohvala je pomembno orodje za krepitev želenih vedenj sodelavcev, ustrezna uporaba kritike pa orodje, ki služi za zmanjševanje nezaželenih vedenj. Udeleženci tretjega modula Šole vodenja spoznajo, kako lahko s pridom uporabljajo obe orodji in kako prispevajo k ustvarjanju optimalnega delovnega vzdušja v podjetju.

Čustvena inteligenca na delovnem mestu

Šola vodenja v četrtem modulu poudarja ravnovesje čustev in razuma v vodenju. Čustva so bila na delovnem mestu dolgo tabu, še posebej na področju vodenja. Vodja je moral biti »neustrašen« in tisti, ki čustev ni smel kazati. Še posebej izrazito je bilo to pri moških, saj je njihova vzgoja temeljila ne tem, da fantki ne jokajo. Udeleženci četrtega modula se podrobneje spoznajo s čustveno inteligenco na delovnem mestu. Izvedo, da so čustva pravzaprav gibalo vseh naših aktivnosti in se naučijo, zakaj se v enakih situacijah ljudje odzivamo različno. Spoznajo pa tudi, kako prepoznati čustva drugih in kako se nanje odzvati, ter katere so osnovne strategije upravljanja s čustvi.

Uspešno reševanje konfliktov v podjetjih je tema petega modula Šole vodenja. Konfliktne situacije so naporne, zato je toliko bolj pomembno, da v njih ohranimo mirno kri in izpeljemo stvari čim bolj konstruktivno – v dobro naših delovnih ciljev in medosebnih odnosov na delovnem mestu. Udeleženci petega modula temeljnega programa Šole vodenja spoznavajo, katere so ključne značilnosti pojma problem in pojma konflikt in ju ločevati. Na področju reševanja konfliktov udeleženci Šole vodenja spoznajo pet strategij reševanja konfliktov v podjetju, na osnovi izpolnjenega vprašalnika pa lahko ugotovijo, katera strategija je njihova najbolj izrazita in najmanj razvita strategija. Po zaključenem modulu udeleženci brez težav prepoznavajo, katero od strategij uporabljajo njihovi sodelavci, pa tudi poslovni partnerji in osebe v njihovem zasebnem življenju.

čustvena inteligenca na delovnem mestu

Druga koristna izobraževanja

Poleg Šole vodenja OK Consulting med drugim ponuja dvodnevno intenzivno delavnico drznega vodenja z naslovom »Dare to Lead«. Vodenje podjetja ni le formalni naziv ali največja pisarna. Gre za vzpostavljanje odnosov z ljudmi, ki ustvarjajo okolja, v katerih si ljudje drznejo prispevati vse, kar so, kar znajo in kar zmorejo. Pravi vodja se ne izogiba tveganju, negotovosti in izpostavljenosti. Previdnost, nevidnost in pridnost so vrednote preteklosti. Dvodnevna delavnica je dobra priprava za vstop v areno, kjer lahko postanemo drzni vodja.