Pošlji povpraševanje

Izobraževanje za vodenje podjetja in motiviranje zaposlenih

OK Consulting šola sodobnega vodenja in komunikacije je namenjena vodstvenemu kadru ter vsem posameznikom, ki bi želeli usvojiti in nagraditi komunikacijske veščine ter pridobiti kompetence in vpogled v različne sodobne pristope za vodenje delavcev, tima in nenazadnje tudi organizacije. Akademija vodenja je razdeljena na tri programe, vsak program pa obsega pet modulov. Ob usvojitvi mehkih veščin in znanj v osnovnem programu je izobraževanje mogoče nadaljevati v nadaljevalnem in nato ekspertnem programu. Vodjem pa je na voljo tudi delavnica za uresničevanje poslovnih ciljev, pri čemer so trije moduli osredotočeni na pridobivanje znanj in veščin, ki managerjem pomagajo pri lažjem in hitrejšem doseganju zastavljenih poslovnih ciljev. V prvem modulu se udeleženci delavnice učijo o postavljanju jasno opredeljenih ciljev po znani SMART metodi ter o uresničevanju zastavljenih ciljev s pomočjo DILTS-ove piramide. V drugem modulu pa je izobraževanje osredotočeno na učinkovito vodenje sestankov. Tretji modul pa je namenjen spoznavanju načinov za obvladovanje časa.

vodenje

Čustvena inteligenca pri vodenju in podajanje povratnih informacij

Udeleženci akademije vodenja v temeljnem programu spoznajo spretnosti za dvigovanje avtoritete vodje ter ozavestijo nove identitete, ki jih prinašajo nova področja nalog in del. Vodstveni kader se prav tako poda v raziskovanje osnovnih življenjskih pozicij, psiholoških iger in obrambnih mehanizmov, ki pomembno vplivajo na medosebne odnose ter potencialne nesporazume v komuniciranju. Managerji usvojijo komunikacijske veščine, ki so pri vodenju ključnega pomena za uspešno reševanje konfliktov in komuniciranje s težavnimi sogovorniki. Komunikacijskim veščinam je posvečen tudi tretji modul, ki udeležence uči o osnovnih zakonitostih podajanja in sprejemanja povratnih informacij oziroma kritik in pohval za krepitev želenih vedenj in zmanjševanje nezaželenih vedenj. Akademija vodenja se v temeljnem programu osredotoča tudi na iskanje ustreznega ravnovesja čustev in razuma. Za učinkovito vodenje je potrebno poiskati ravnovesje med tremi področji inteligentnosti, pri čemer čustvena inteligenca pri vodenju v sodobnem poslovnem okolju zaseda eno izmed bolj pomembnih pozicij. 

čustvena inteligenca pri vodenju

Učinkovito vodenje in motiviranje zaposlenih

Nadaljevalni program OK Consulting akademije vodenja je namenjen vsem, ki si želijo spoznati in usvojiti orodja za vodenje in motiviranje zaposlenih. Udeleženci pridobijo znanja o tem, kako motivirati sodelavce z različnimi psihološkimi pogodbami ter kako postaviti cilje, da bodo delavci motivirani za dosego skupnih ciljev. Za učinkovito vodenje in povečevanje zavzetosti zaposlenih je potrebno upoštevati tudi vpliv organizacijske kulture. Vodje se tako naučijo, kako z načinom vodenja, odnosom do delavcev in vzpostavljanjem ustrezne organizacijske kulture lahko ustvarijo pogoje, ki bodo pozitivno vplivali na zavzetost zaposlenih. V nadaljevalnem programu se akademija vodenja osredotoča tudi na pridobivanje veščin za dobro timsko delo in doseganje sinergij pri timskem delovanju ter na prepoznavanje prednosti in slabosti določenih delovnih stilov, ki vplivajo tudi na upravljanje s časom. Udeleženci programa skozi trening z igro vlog pridobijo tudi komunikacijske veščine, ki jim bodo pomagale pri profesionalnem komuniciranju s težavnimi in zahtevnimi sogovorniki.

Vodenje v kriznih situacijah, pogajanje in vpeljevanje sprememb

OK Consulting akademija vodenja se v ekspertnem programu usmerja na pridobivanje kompetenc, ki vodjem pomagajo pri oblikovanju inovativnih in digitaliziranih delovnih okolij na visoko konkurenčnem trgu. Za uspešno vodenje ljudi v podjetju in doseganje sinergij pri medgeneracijskem sodelovanju je prav tako pomembno poznati karierna sidra ter socialne, psihološke in kulturološke razlike med posameznimi generacijami. Šola za sodobno vodenje in komuniciranje prav tako uči o uporabi orodij, ki vodjem pomagajo pri učinkovitem upravljanju in vpeljevanju želenih sprememb v organizaciji. Udeleženci usvojijo tudi komunikacijske veščine in kompetence za uspešna pogajanja, pri čemer je cilj, da sta obe pogajalski strani zadovoljni z izidom. Vodje se na ekspertnem programu poglobijo tudi v vodenje v kriznih situacijah ter pri tem pridobijo znanja in komunikacijske veščine o tem, kako ravnati, komunicirati in reševati bolj zahtevne situacije na odnosni in na vsebinski ravni ter pri tem ohraniti ustrezno psihološko distanco.