Pošlji povpraševanje

Šola za uspešno vodenje podjetja in komunikacija v podjetju

Uspešno vodenje podjetja ne zajema le postavljanja kratkoročnih in dolgoročnih poslovnih ciljev ter delegiranja delovnih nalog, temveč tudi določene mehke veščine in kompetence, ki jih ima vodja organizacije, oddelka ali tima. Mednje spada tudi dobra komunikacija na delovnem mestu, ki ustvarja sinergijo med delavci ter pripomore k temu, da se nesoglasja hitreje in učinkoviteje razrešijo. Za uspešno vodenje podjetja je pomembno, da vodja usvoji določene veščine, ki se navezujejo na motiviranje zaposlenih s pozitivnim pristopom, spodbujanje ustvarjalnega dela in na podajanje konstruktivne kritike in povratnih informacij. Pri razvoju in implementaciji vodstvenih kompetenc pa ima velik vpliv tudi čustvena inteligenca na delovnem mestu. V družbi OK Consulting so strokovnjaki za organizacijski management pripravili delavnice oziroma šolo za sodobno in uspešno vodenja podjetja. Šola z osnovnim in nadaljevalnim programom ter različnimi moduli je namenjena tako vodjem kot zaposlenim, ki bi želeli nadgraditi in usvojiti komunikacijske in vodstvene kompetence.

komunikacija v podjetju

Odlična komunikacija v podjetju tudi v kriznih situacijah

Za uspešno vodenje podjetja je pomembno, da je vzpostavljena odlična komunikacija na delovnem mestuV poslovnem okolju je največkrat tako, da komunikacijo v podjetju vzpostavi vodja, ki ima dobro razvite komunikacijske veščine in jih tako lahko prenaša tudi na svoje zaposlene. V nadaljevalnem programu šole za uspešno vodenje podjetja je celoten modul namenjen vodjem in zaposlenim, ki želijo v svojem okolju implementirati in razviti dobro komunikacijo na delovnem mestu. Pri tem vodstveni kader pridobi znanje o štirih osnovnih pozicijah pri komuniciranju ter o poglobljenih strategijah in taktikah za učinkovito komuniciranje. Za uspešno vodenje podjetja je pomembno, da vodja pri komuniciranju prepozna zahtevne in težavne sogovornike ter različne psihološke igre in se hkrati nauči, kako postopati v takih kriznih situacijah, ki zahtevajo učinkovito razrešitev nesoglasij. Vodstvena šola se osredotoča na trening komunikacije v podjetju tudi preko igre vlog na resničnih primerih iz prakse oziroma poslovnega okolja udeležencev.

Učinkovito reševanje konfliktov na delovnem mestu

Vodje se v modulu temeljnega programa v OK Consulting šoli za uspešno vodenje podjetja naučijo, katero strategijo ubrati za učinkovito in konstruktivno reševanje konfliktov na delovnem mestu. Konstruktivno reševanje konfliktov na delovnem mestu je iz vidika organizacije pomembno zato, da se ohranjajo dobri medosebni odnosi in hkrati da se lahko nemoteno zasledujejo in uresničujejo zadani poslovni cilji. Učinkovita komunikacija na delovnem mestu prav tako pripomore k konstruktivnemu razreševanju konfliktnih situacij med zaposlenimi, v timu ali med vodstvom in delavci. Delavnica za uspešno vodenje podjetja odkriva znanja in kompetence o tem, kako prepoznati in kako ravnati z osebami, ki v organizaciji večkrat ustvarjajo nesoglasja, ter na kakšen način je mogoče te situacije uporabiti v namene osebnega razvoja. Udeleženci programa na osnovi rešenega vprašalnika spoznajo, katera strategija za razreševanje nesoglasij je pri njih najbolj izrazita in katera najmanj. Na podlagi tega, predavatelji ponazorijo s primeri, v katerih primerih je najbolje uporabiti določeno strategijo.

reševanje konfliktov na delovnem mestu

Čustvena inteligenca na delovnem mestu

V poslovnem okolju je še pred desetletjem veljalo, da mora imeti vodja za uspešno vodenje podjetja visok inteligenčni kvocient. Danes vemo, da je inteligenčni kvocient dokaj precenjena karakteristika vodij, saj ima na uspešno vodenje podjetja mnogo večji vpliv čustvena inteligentnost in učinkovita komunikacija na delovnem mestu. Pri tem pa je potrebno najti tudi ustrezno ravnovesje med čustvi in razumom. Posameznikova čustvena inteligenca na delovnem mestu izraža sposobnost razumevanja in upravljanja z lastnimi čustvi. V te kompetence, ki se jih je mogoče priučiti, je zajeto samozavedanje, samoregulacija, motivacija, empatija in socialne veščine. Socialna inteligentnost v poslovnem okolju je prav tako pomembna za vodjo, zato da se lahko znajde na področju medosebnih odnosov in socialnih mrež. V OK Consulting šoli za uspešno vodenje podjetja in učinkovito komunikacijo na delovnem mestu se vodje spoznajo z osnovnimi strategijami za upravljanje s čustvi ter načini, kako prepoznati čustva pri svojih sodelavcih oziroma zaposlenih.