Vsak prepir ni nujno tudi konflikt

Konflikti ali spori lahko v podjetju, če se jih ne rešuje sproti in dokončno, povzročijo veliko težav, slabe delovne odnose ter vplivajo na uspešnost podjetja. Konfliktne situacije so tudi čustveno naporne, zato je toliko bolj pomembno, da na delovnem mestu v njih ohranimo mirno kri in izpeljemo pogovore čim bolj konstruktivno – v dobro naših delovnih ciljev in medosebnih odnosov na delovnem mestu.

Učinkovitega reševanja konfliktov na delovnem mestu se da naučiti. Spoznanje, da spori na delovnem mestu niso nekaj, čemur bi se morali zaposleni izogibati, pač pa predstavljajo izziv, kako se z nesoglasji soočati in poiskati rešitev, je ključ do uspešnosti podjetja.

Reševanje konfliktov je veščina

Reševanje konfliktnih situacij je nekaj, s čimer se srečujejo vodje v različnih organizacijah in podjetjih. Ključno je razlikovati med pojmoma problem in konflikt, ter poznati nekaj tehnik reševanja sporov med zaposlenimi. Tehnik za reševanje konfliktov se lahko naučimo v Šoli vodenja, ki je zasnovana tako, da vodje v podjetjih opolnomoči z različnimi mehkimi veščinami, ki jih uporabljajo za uspešno vodenje.

Šola sodobnega vodenja in komunikacije podjetja OK Consulting, ki se s podajanjem znanja in svetovanjem na področju vodenja ukvarja že 20 let, vsebuje poseben modul, namenjen prav reševanju konfliktov.

Udeleženci programa se v teoriji in praksi spoznajo s tem, kako povečati toleranco za konflikte med sodelavci in ljudmi na splošno, spoznajo, da vsak prepir ni nujno tudi konflikt, ugotovijo, kako in zakaj uporabiti konflikte v podjetju za razvoj, ter se podrobneje spoznajo s petimi strategijami reševanja konfliktov, ki jih običajno uporabljamo ljudje. Modul reševanje konfliktov udeležencu razkrije, katera je njegova najbolj razvita strategija reševanja konfliktov in katero od strategij bi bilo koristno še razviti, da kot vodja postanete pri reševanju konfliktov uspešnejši. Modul poda tudi veščine, kako najprej prepoznati in kako ravnati s »konfliktnimi osebami«.

tehnike reševanja konfliktov v podjetju

Konflikte osebe na delovnem mestu

Da bi kar najhitreje prepoznali osebo, ki na delovnem mestu rada povzroča konflikte, mora vodja poznati nekaj značilnih lastnosti teh oseb ter nanje, ko se pojavijo, odreagirati z mehkimi veščinami. Pogostokrat je razmišljanje konfliktnih oseb zelo črno-belo, radi gredo v skrajnosti, tako z besedami in čustvi kot z dejanji. Ob pogovoru uporabljajo veliko slabšalnih oznak oziroma ljudi vidijo kot izrazito dobre ali slabe. Pogostokrat jih glasno ločujejo na zmagovalce in zgube. Krivijo druge ljudi za svoje težave in se odgovornosti najraje izognejo.

Za soočanje s konfliktnimi osebami na delovnem mestu mora vodja posedovati veliko mero čustvene inteligence. Ta v prvi vrsti zajema popolno odkritost do samega sebe. Gre za zavedanje, na katerih področjih smo odlični in kje smo šibki, hkrati pa sprejemamo tudi svoje manj močne lastnosti. Čustveno inteligentni vodja zna prepoznati svoje močne in šibke točke ter znotraj njih najti najbolj učinkovit način za spoprijemanje s konfliktnimi situacijami v podjetju.

učinkovito reševanje konfliktov na delovnem mestu

Vodja, ki je tudi reševalec konfliktov, je zlata vreden

Konflikti na delovnem mestu so pogosti in pričakovani, saj je človekovi naravi, da iz različnih vzgibov želi, da ga drugi slišijo in upoštevajo njegovo mnenje. A tisti, ki je sposoben reševati konflikte med sodelavci, je zlata vreden in pri delodajalcih zelo iskan kader.

Konstruktivno delovanje v konfliktni situaciji je dober indikator zrelosti in zmožnosti vodilne pozicije, saj pripomore k boljšemu, bolj zdravemu in kakovostnemu sodelovanju med zaposlenimi.

Najboljši način reševanja konfliktov v podjetju je, da se težave izpostavijo na direkten, a nežen način. V spor nevpleteni in nevtralni mediator obema stranema dovoli, da izrazita svoje mnenje, nato pa skupaj pridejo do rešitve.

Tehnike reševanja konfliktov na delovnem mestu od vodje zahtevajo miren in pošten pristop, samozavest ter spoštljiv in nepristranski odziv na spor in vpletene vanj. Uspeh podjetja namreč ni odvisen le od posameznika, temveč od tega, kako se zaposleni med seboj povezujejo in sodelujejo, da bi prišli do skupnega cilja. Ko se združijo sposobnosti in znanja vseh zaposlenih, je uspeh podjetja zagotovljen.