Uspešen in drzni vodja z razvojem kompetenc na delavnici Dare to Lead

OK Consulting, družba za izobraževanje in transformacijski management, organizira mednarodno priznano delavnico Dare to Lead po licenčnem programu, ki temelji na dolgoletnih izkušnjah in praksi. Izobraževanje je namenjeno razvijanju spretnosti in kompetenc za pogumno vodenje v podjetju. Vodja pridobi praktična znanja, da lahko odkrije, uporabi in razvija svoje potenciale, ki mu pomagajo pri gradnji zaupanja med sodelavci, pogumnem odločanju v težavnih situacijah in pri vodenju težkih pogovorov.

Uspešen vodja uporablja pri vodenju podjetja profesionalni osebni pristop, ki povezuje pomembne lastnosti in veščine, kot je empatija in gradnja povezanosti, pametno prevzemanje tveganja in odgovornosti, preseganje ovir in hitro okrevanje po padcih in neuspehih ter veščine podajanja in sprejemanja povratnih informacij. Vodja dobi vpogled v načine, kako se spoprijemati z izzivi in s stresnimi situacijami, ki so za posameznika kognitivno, čustveno in telesno naporne. Uspešen vodja skozi krepitev svojih notranjih virov moči pogumno premaguje ovire na poti ter se učinkovito spoprijema z negotovostjo in čustveno izpostavljenostjo.

Dare to Lead

Uspešen vodja – razvoj veščin in kompetenc za pogumno vodenje

Vodja se na delavnici Dare to Lead nauči, kako voditi podjetje in svoje zaposlene v težkih situacijah, kjer so potrebne hitre rešitve in učinkovito odločanje. Vodja, ki ima visoko moč vpliva na svoje sodelavce in zaposlene, odločno prevzema tveganja in odgovornosti, navdihuje sodelavce za pogumna dejanja ter se zavzema za uresničevanje poslovnih ciljev. Pri tem sta iskrenost in zaupanje ključnega pomena za integriteto vodje, ki živi in deluje v skladu z vrednotami, moralnimi in etičnimi načeli v odnosih s sodelavci, strankami in drugimi deležniki. Celovita integriteta vodje predstavlja temelj, na katerem se v podjetju gradijo dobri odnosi in medsebojno zaupanje. Vodja se na izobraževanju nauči, kako predstaviti in aktivno uveljaviti svoje ideje ter kako spodbujati zaposlene k razvoju in implementaciji novih in svežih idej. Uspešen vodja prav tako učinkovito sprejema težke odločitve in postavlja meje, vodi neprijetne in težke pogovore ter učinkovito upravlja s svojimi čustvi tako, da jih aktivira za udejanjanje pri zasledovanju poslovnih ciljev.

Uspešno vodenje

Drzni vodja – štirje stebri pogumnega vodenja

Drzni vodja se ne izogiba težkim pogovorom, temveč stremi k sočutni in neposredni komunikaciji. Pogumni vodja opušča nadzor in vodenje na osnovi strahospoštovanja in ubogljivosti ter krepi zavzetost, osmišljanje in usmerjenost k skupnim ciljem v podjetju. Uspešen vodja prav tako ne gradi na perfekcionizmu in strahovom pred neuspehi, ampak si pri vodenju prizadeva za vzpostavljanje empatije, odličnosti in zaupanja. Na delavnici Dare to Lead se vodje poglobljeno seznanijo s štirimi stebri drznega in pogumnega vodenja. Prvi steber predstavlja soočanje z ranljivostjo in ozaveščeno upravljanje z negotovostjo, tveganji in čustveno izpostavljenostjo. Drugi steber pogumnega vodenja združuje identifikacijo in udejanjanje vrednot in pomembnih prepričanj. Tretji steber vključuje gradnjo zaupanja, pri čemer se udeleženci delavnice naučijo, kako poglabljati odnose na delovnem mestu na osnovi sedmih elementov zaupanja. Pogumen vodja se v četrtem stebru drznega vodenja nauči, kako presegati padce in se učiti iz napak in neuspehov ter kako se razvijati po padcih, ovirah in razočaranjih, ki so na poslovni poti skorajda neizogibna.

Preberite še več o delavnici na naši strani

Dare to Lead delavnica – kako voditi težke pogovore?

Vodja se na izobraževanju Dare to Lead nauči kako ravnati, usmerjati in voditi težke pogovore v poslovnem okolju. Pri tem je pomembno izboljšati toleranco za negotovost, čustveno izpostavljenost in tveganje, saj uspešen vodja le tako lahko učinkovito upravlja s konflikti, težkimi situacijami in težavnimi sodelavci. Jasno in odločno komuniciranje pa povezuje odnose, zato da se težki pogovori razrešijo na način, ki je dober za obe strani in hkrati povečuje zaupanje med udeleženci. Kdor želi postati pogumni vodja v sodobnem poslovnem svetu in pri tem okrepiti drzno vodenje, ki zajema pogum, ranljivost, zaupanje, integriteto, vrednote ter kompetence za soočanje z neprijetnimi situacijami, se lahko prijavi na 16-urni licenčni program Dare to Lead, ki poteka pod okriljem podjetja OK Consulting. Delavnico za vodje pa vodi univ. dipl. psih. in certificirana izvajalka programa Katarina Veselko.