Šola vodenja koristi vsem, ki želijo povečati uspeh podjetja

Šola vodenja je namenjena vodstvenim kadrom, ki so v podjetjih zadolženi za menedžment in poslovno komunikacijo, pa tudi vsem, ki jih zanima vodenje podjetja po sodobnih načelih, kar dokazano povečuje uspešnost podjetja.

Udeleženci Šole vodenja izboljšajo in nadgradijo svoje komunikacijske sposobnosti. Po osnovnem programu se lahko udeleženci priključijo tudi nadaljevalni in ekspertni Šoli vodenja. Podjetje OK Consulting, ustanovitelj Šole sodobnega vodenja in komunikacije, že 20 let svetuje ter izobražuje vodilne kadre tako, da postanejo še boljši vodje in sodelavci, povečujejo odličnost v komunikaciji, medosebnih odnosih, izboljšajo svoje prodajne veščine, delujejo bolj povezano v skupinah, izboljšajo timsko delovanje in s tem prispevajo k bolj učinkoviti organizaciji in uresničevanju njenih ciljev.

Skupina organizacijskih psihologov s svetovanjem in izobraževanji prispeva k razvoju podjetij in rešuje težave, povezane s človeškimi viri. Probleme rešujejo na nivoju posameznikov, timov in organizacije.

šola vodenja

Šola vodenja za učinkovito komunikacijo v podjetju

Komunikacijo v podjetju ločimo na pisno in ustno. Uspešna in učinkovita komunikacija pa je veliko več kot zgolj sporočanje in poslušanje. Gre za kakovosten dialog dveh ali več enakovrednih posameznikov, ki odprto izmenjujejo svoje misli, ideje, poglede, čustva in svojo energijo. Ob tem spoštujejo svoj čas in čas drugega, zato so njihova sporočila jasna in razumljiva. Spoštujejo sebe in druge, zato so pri komunikaciji iskreni, potrpežljivi in strpni. Njihov dialog je dvosmeren. Izmenjujejo se v vlogi sporočevalca in poslušalca. Obstaja komunikacijsko pravilo, da naj bi vsaj toliko časa, kot govorimo, tudi aktivno poslušali.

Temeljni program Šole vodenja zajema pet glavnih modulov.

  • Prvi modul se posveča identiteti in avtoriteti v vodenju, poudarja, kakšen vpliv ima vodja na svoje zaposlene in katere vzvode ima na voljo, kadar želi svojo moč uporabiti. Grajenje avtoritete in moči je zahtevno delo, za katerega potrebujemo znanje o tem, kaj pomeni biti vodja v očeh drugih ljudi.
  • Drugi modul je namenjen poglabljanju odnosa do sebe in drugih pri vodenju. Udeležence popelje k prepoznavanju vzorcev, ki jim nezavedno sledimo. Ljudje pogosto mnenje doživijo kot kritiko, vprašanje kot obtožbo, argument kot dokazovanje, navodila kot razkazovanje moči nad njimi. Zamere, jezo, nezadovoljstvo in napetost lahko pri interni komunikaciji v podjetju včasih začutimo v zraku. Predajanje čustvom v trenutkih, ko se mudi in ko se išče primerna rešitev, pa ni učinkovito, zato se je dobro naučiti različnih tehnik obvladovanja čustev v kriznih situacijah.
  • V tretjem modulu Šole vodenja je poudarek na ustrezni uporabi kritike in pohvale. Mnogo neprijetnih občutkov na delovnem mestu izvira prav iz neustreznega kritiziranja ali premalo pohvale. Zaposleni so večkrat izgubljeni, ko dobijo občutek, da nič ni prav, karkoli naredijo. Udeleženci Šole vodenja dobijo dve učinkoviti orodji, ki sta uporabni ob reševanju konfliktov v podjetju.
  • Četrti modul se imenuje Ravnovesje čustev in razuma v vodenju – namenjen je soočanju z lastnimi čustvi in prepričanji glede čustvovanja na delovnem mestu. Udeleženci programa na delavnici spoznajo, da so čustva pravzaprav gibalo za vse naše aktivnosti, ter se naučijo, zakaj se v enakih situacijah ljudje odzivamo različno. Spoznajo tudi, kako prepoznati čustva drugih in kako se na njih odzvati ter katere so osnovne strategije upravljanja s čustvi.
  • Peti modul Šole vodenja se ukvarja z reševanjem konfliktov v podjetju, udeležencem je predstavljenih pet strategij reševanja konfliktov, s pomočjo vprašalnika udeleženci ugotovijo, katera strategija je najbolj in najmanj izrazita pri njih. Na konkretnih primerih se v tem modulu ponazori, kdaj in s kom uporabljati katero od strategij. Modul je zelo koristen, saj od takrat naprej vselej prepoznamo, katerih strategij se poslužujejo naši sodelavci, pa tudi poslovni partnerji in osebe v našem zasebnem življenju.

Za uspešno vodenje podjetja se lahko po temeljnem programu Šole vodenja, udeležimo še nadaljevalnega programa in ekspertnega programa, kjer so poudarki na motiviranju sodelavcev, tehnikah upravljanja s časom, ustrezno ravnanje v kriznih situacijah, skupinskem delu in na veščinah uspešnega pogajanja.