Uspešen vodja tima poskrbi za učinkovito timsko delo

Kompetenčen vodja je pomemben del ekipe, saj ljudi v skupini usmerja in daje navodila in napotke za dosego zastavljenih ciljev. Da bi delovna skupina lahko uspešno dokončala projekt, mora vodja jasno predati zastavljene cilje, ustvariti pogoje za njihovo dosego in nato ustrezno motivirati člane ekipe. Uspešno vodenje tima pa zajema tudi razumevanje prednosti, slabosti in sposobnosti posameznih članov ekipe. Ker vodenje zaposlenih ni enostavna naloga, se je potrebno določenih vodstvenih kompetenc in komunikacijskih veščin tudi priučiti in jih razvijati. Izobraževanja, ki jih organizira OK Consulting, družba za transformacijski management, so namenjena vodstvenemu kadru, ki želi svoje kompetence utrditi in spoznati preverjene vzvode in orodja, ki jih lahko kasneje v svojih organizacijah uporabijo pri vodenju zaposlenih.

Šola vodenja

Vodenje zaposlenih z uporabo motivacijskih tehnik

Uspešen vodja je tudi dober motivator, saj razume, da pozitivna motivacija pomembno vpliva na produktivnost delavcev. Vodja lahko s pohvalami, spodbudami in konstruktivnimi povratnimi informacijami krepi samozavest članov ekipe. Uspešno vodenje zaposlenih je prav tako usmerjeno v prizadevanja, da vodja ekipe ustvarja inovativna delovna okolja in preko motivacijskih orodij spodbuja inovacije in nove ideje. Na izobraževalnih delavnicah pa se managerji naučijo, kako motivirati delavce z različnimi psihološkimi pogodbami, kako karierna sidra sodelavcev vplivajo na izbiro motivacijskih tehnik ter iz česa je sestavljena motivacija. Za uspešno vodenje zaposlenih je prav tako dobro pridobiti znanja o tem, kakšno vlogo ima komunikacija pri motivaciji ter kako postavljanje ciljev vpliva na motivacijo delavcev. Poglobljeno razumevanje pomena motivacije pomaga managerjem pri implementaciji motivacijskih orodij v svoji organizaciji.

Vodenje tima in oblikovanje procesov znotraj delovnih skupin

Vodja skupine opravlja različne naloge, pri tem pa skrbi tudi za vzdrževanje in oblikovanje sistematičnega delovnega procesa, ki se odvija znotraj ekipe. Vodenje tima zatorej vključuje tudi strateško načrtovanje razvoja skupine, pri čemer manager skuša uporabiti vse razpoložljive vire, ki bodo ekipi pomagali pri doseganju zastavljenih projektnih ciljev. Delavnica moderiranja procesov znotraj delovne ekipe uči vodje, kako oblikovati skupino in pri tem upoštevati edinstvene lastnosti posameznih članov skupine. V izobraževanju se manager seznani tudi s pomembnostjo kreiranja pozitivnega in sproščujočega vzdušja, zato da se krepi timski duh. Uspešno vodenje tima pa je sestavljeno tudi iz sposobnosti managerja, da z ustreznimi orodji preseže izzive, razreši nesoglasja in uporabi razpoložljive vire, da bi preprečil daljše delovne zastoje znotraj skupine.

Vodenje tima

Učinkovito timsko delo temelji na poznavanju skupinske dinamike

Vodja, ki ima razvite vodstvene kompetence in komunikacijske veščine, ima pomemben vpliv na delovanje celotne ekipe. Za učinkovito timsko delo je ključnega pomena, da manager razume skupinsko dinamiko in ustvari odprto okolje, kjer lahko vsi člani skupine z različnimi sposobnostmi in izkušnjami izrazijo svoje ideje in predloge. Uspešno vodenje tima zajema vzpostavitev rednih in odprtih komunikacijskih kanalov, odprtost novim idejam, gradnjo zaupanja med člani skupine ter mentorstvo s konstruktivnimi povratnimi informacijami. Vodenje tima je tako usmerjeno h krepitvi skupne identitete članov ekipe, uporabi virov za doseganje skupnega cilja ter k izboljšanju komunikacije med člani ekipe. Pri tem je pomembno, da vodja ozavesti vloge posameznih članov skupine, procese formacije ekipe ter se nauči, kako uporabiti določene strategije za razreševanje nesoglasij.

Uspešno reševanje konfliktov v timu

Nesoglasja in prepiri znotraj delovne ekipe izhajajo iz nepravilne komunikacije in raznolikosti, saj so v skupino vključeni ljudje z različnimi stališči, izkušnjami, spretnostmi in pogledi na svet. Vodja ima pri tem vlogo, da preuči, razume in spoštuje različna stališča ter hkrati vzpostavi mehanizme za uspešno reševanje konfliktov v timu. Šola vodenja zaposlenih, ki jo vodijo strokovnjaki iz družbe OK Consulting, vsebuje tudi modul, ki udeležence uči o uporabi orodij za uspešno razreševanje nesoglasij v delovni ekipi. Vodja na delavnici pridobi vpogled v pet različnih strategij reševanja nesoglasij ter pri tem s pomočjo vprašalnika prepozna, katero strategijo sam največkrat uporablja in katere strategije največkrat uporabljajo sodelavci. Na delavnici pa se udeleženec tudi nauči, kako prepoznati in ravnati z osebami, ki večkrat ustvarjajo nesoglasja v skupini.