Vodja, ki zna ustvariti dobro timsko delo v podjetju

Vodja je tisti, ki mu ljudje sledijo. Nima nujno formalne moči in funkcije, zagotovo pa ima primeren pristop in potrebne veščine, ki mu zagotavljajo mesto v hierarhiji. Vodenje v podjetju ni enostavno, tako kot nikakršno delo z ljudmi ni enostavno, a sodobna znanja iz psihologije nam omogočajo, da sami sebe in sodelavce bolje razumemo, predvidevamo odzive in nanje vplivamo. Pri OK Consulting se zavedamo, da se vodenja lahko naučimo. Z nami boste ponotranjili znanja in osvojili pomembne veščine, da postanete uspešen vodja.

vodenje v podjetju

Šola vodenja in komunikacije

V šoli vodenja vam priskrbimo vse potrebne kompetence za dobro vodenje v podjetju. Veliko pozornosti namenjamo strategijam uspešne komunikacije in pa čustveni inteligenci pri delu z ljudmi. Vse to vam pomaga, da ustvarimo prijetno delovno okolje, znanje pa vam bo prav prišlo tudi v osebnem življenju. Med drugim se boste naučili, kako primerno uporabljati kritike in pohvale, kako ustvariti avtoriteto, kako dobro upravljati s časom in zmanjšati stres, kako komunicirati v zahtevnih okoliščinah in podobno. Kot vodja se boste bolj zavedali svoje vloge in pa tudi znali dodeliti vloge drugim zaposlenim. Pomembna lastnost uspešnega vodje je namreč tudi, da zna vzpostaviti dobro timsko delo v podjetju.

Uspešno timsko delo v podjetju je ključ do uspeha

Vsi se zavedamo, da je cilje lahko dosegamo samo s skupnim sodelovanjem in da v vsakem podjetju potrebujemo delavce z različnimi znanji in sposobnostmi. A v praksi je timsko delo v podjetju zahteven proces. Različna motivacija, karakterji, delovni stili in tudi osebna življenja močno vplivajo na vzdušje in moč sodelovanja. Veliko vlogo pri tem ima vodja, ki zna delavce postaviti na pravo delavno mesto, skrbi za ustrezno komunikacijo, motiviranje, reševanje konfliktov in druge pomembne naloge. Za uspešno timsko delo je predpogoj uspešen vodja. V naši šoli vodenje pripravljamo posameznike, ki jih bodo ljudje radi sledili in bodo ob njih zares začutili svojo vrednost.

Postavite temelje uspešnemu timskemu delu

Zakaj je čustvena inteligenca pri delu z ljudmi tako pomembna?

Velikokrat rečemo, da mora razum prevladati čustva, a prav ta so glavno vodilo motivacije. Zaradi neustreznega ravnanja s čustvi vodje in drugi zaposleni plačajo visoko ceno. Psihosomatske bolezni, izgorevanje, težave v zasebnem življenju, odvisnosti ... Vse to so grožnje, ki se lahko uresničijo v okolju, kjer naša čustva niso prepoznana. Da bi zmogli uresničiti zastavljene cilje, je nujna veščina uporaba in prepoznavanje tako lastnih kot tujih čustev. Moramo jih izraziti na ustrezen način in se naučiti, čemu služijo. Tako izboljšamo samozavedanje in dobro upravljamo z odnosi. Čustvena inteligenca pri delu z ljudmi nadgradi odnose, saj imamo bolj iskreno komunikacijo in bolj zavedamo, kaj kdo potrebuje za svoje zadovoljstvo. Uspešen vodja bo znal prepoznati čustva zaposlenih in si bo z njimi pomagal, pri vodenju v podjetju in timskemu delu.

Timsko delo

Z OK Consulting do boljšega delovnega okolja in uresničenih ciljev

Naša naloga je, da plemenitimo človeški potenciali, naj bo to prek šole vodenje, individualnega coachinga ali pomoči pri uresničevanju poslovnih ciljev. Podjetja, ki se izobražujejo samo na svojem strokovnem področju, pozabljajo pa na izobraževanja v komunikaciji, vodenju, reševanju konfliktov in sprejemanju odločitev, bodo vedno imela neizkoriščene možnosti. S pomočjo naših strokovnjakov boste izboljšali medosebne odnose, timsko delovanje in organizacijo. Rešujemo težave, povezane s človeškimi viri na vseh ravneh: pri posameznikih, timih in organizacijah. Pri tem se vedno trudimo vzpostaviti človeški stik in se z vami povezati, da nas začutite.

Zaupajte nam, če želite postati boljši vodja, ki res ve, kaj dela in zna poskrbeti za timsko delo v podjetju. S pomočjo vseh novih znanj in čustvene inteligence pri delu z ljudmi boste zagotovo vzpostavili bolj produktivno delovno okolje, prijetnejše tako za vas kot za vse druge zaposlene.