Nadstreški so lahko odličen arhitekturni poudarek

Dandanes takšne in drugačne nadstreške srečujemo na vsakem koraku, tako v javnem urbanem prostoru, kot ob zasebnih hišah, ki jih običajno krasi vsaj nadstrešek nad vhodom ali teraso, pogosto pa še eden, ki daje zavetje avtomobilu.

Nadstrešek je že od pradavnine eden osnovnih elementov arhitekture, pod katerimi so si pred različnimi vremenskimi vplivi zatočišče iskali že praljudje. Funkcija in namembnost nadstreškov se vse do današnjih dni nista kaj dosti spremenila, pač pa se je skozi zgodovino močno spreminjala njihova oblika. V preteklosti je na obliko vplival material in tehnično znanje o njegovi obdelavi. Sodobne tehnologije pa nam omogočajo izredno drzne in lahke konstrukcije, izdelane tudi v kombinaciji s steklom. Zaradi novih tehnologij obdelave materiala, novih tehnoloških procesov in mnogih novih materialov imamo danes pri načrtovanju nadstreškov skoraj neomejeno izbiro.

Nastrešek nad avtomobilom ali terasoNadstreški moderni in nerjaveči

Sodobni nadstreški

Sodobni nadstreški sledijo smernicam sodobne arhitekture, ki teži k preprostim oblikam in ravnim linijam. Danes nadstreške ne postavljamo le iz funkcionalnih razlogov. Vse bolj nas zanima tudi njihova vizualna podoba. Naše oči, med približevanjem objektu, namreč podzavestno iščejo njegov vhod, običajno nakazan z nadstreškom, ki je tako naš prvi stik z zgradbo.

Z arhitekturnega vidika mora vsak nadstrešek najprej izpolnjevati svojo prvotno funkcijo, torej uporabnika zaščititi pred različnimi vremenskimi vplivi. Če je objekt sam po sebi zelo izrazen in se nadstrešek postavi naknadno, mora biti novi dodatek zadržan, da že obstoječe arhitekture ne preglasi. V nasprotnem primeru, pa lahko brezizraznemu objektu s pravim nadstreškom dodamo osebno noto in s tem dodatno vrednost.

Pri načrtovanju novega objekta mora biti nadstrešek sestavni del celote. Ne glede na to kdaj se odločite zgraditi nadstrešek, se priporoča, da je preprost za vzdrževanje in tehnično čim bolj dovršen.

V preteklosti so prevladovali leseni nadstreški iz barvane smreke, z dvokapno streho, ki so bili v večini primerov namenjeni avtomobilom in nad glavnim vhodom v hiše. Dandanes poznamo stevilne različne tipe nadstreškov, v različnih vlogah. Na primer: kot povezava med vhodom in parkirnim mestom, na prehodu iz bivalnih prostorov (nadstrešek nad zunanjo, bivalno teraso) v spalne prostore, v sklopu letne kuhinje ipd.

Če je le mogoče, nadstrešek načrtujemo sočasno z objektom. Le tako lahko namreč dosežemo skladnost oblike in materialov. Ko pa se odločimo za njegovo postavitev k že obstoječemu objektu, moramo le-tega najprej dobro oceniti, prepoznati njegove glavne značilnosti, prednosti in morebitne pomanjkljivosti. Šele na podlagi skrbne analize določimo obliko in izbor materialov za predvideni nadstrešek.

Več informacij o nadstreških za avtomobile

Nadstreški za avtomobile

Pri projektiranju starejših enodružinskih objektov je bil vedno načrtovan tudi prostor za shranjevanje enega ali več jeklenih konjičkov, ki so bili običajno skrbno varovani znotraj garaže. Danes pa se ljudje zelo pogosto odločajo za gradnjo nadstreškov, saj le-ti avtomobil prav tako ščitijo pred vremenskimi vplivi, stroški njihove postavitve pa so precej nižji kot pri garaži.

Klasično garažo, ki je načrtovana v sklopu objekta, torej zaradi modernejših stanovanjskih zasnov, nižjih stroškov gradnje in v izogib prevelikim toplotnim izgubam vse bolj nadomeščajo samostoječi ali integrirani nadstreški.

Nerjaveči moderni nadstreški za vozilaNadstreski za avtomobile

Kovinski nadstreški za avto

Klasični kovinski nadstreški za avto so sestavljeni iz štirih osnovnih stebrov, na katere se pritrjuje strešna konstrukcija. Pri kovinski konstrukciji so dimenzije profilov načelno tanjše kakor pri leseni. Nedavno so se stranke naraje odločale za inox konstrukcijo, ki pa je manj vzdržna kot jeklena ali železna. Razlog za izbor inox materiala, kljub manjši nosilnosti je bila korozija. Ker pa se dan danes jeklene in železne konstrukcije lahko obdela z vročim cinkanjem in prašnim barvanjem, kar preprečuje rjavenje, se vedno več strank ponovno odloča za klasične materiale. Vroče-cinkane in prašnobarvane kovine se namreč lažje obdeluje, njihova nosilnost pa je večja.  

Ko gre za kovinske izvedbe, se stranke pogosto odločijo tudi za nadstreške je z dvema nosilnima stebroma ali za nadstreške v obliki konzole. Ta ima podporne stebre zgolj v eni smeri, nanje pa je pripeta prečna podkonstrukcija, na katero je pritrjena kritina. Konzolni nadstreški so zelo praktični za parkiranje, saj nam oblika konstrukcije omogoča prosto pot pri zavijanju in nam ni treba paziti na vogalne stebre.

V podjetju Hifa se ukvarjajo z montažo jeklenih konstrukcij, kot so nadstreški različnih oblik in namembnosti. Med drugim v njihovi ponudbi najdemo tudi vedno bolj popularne nadstreške s spuščenim stropom in box nadstreške. Vse avtomobilske nadstreške izdelajo striktno na podlagi naših želja, pri načrtovanju pa nam nudijo pomoč koristnih nasvetov. Trdne konstrukcije iz inoxa ali drugih kovin, ki so v namen protikorozijske zaščite lahko vroče cinkane in /ali prašno barvane zagotavljajo izjemno varnost, ker pa je njihova postavitev izjemno hitra, pogosto pripomorejo tudi k prihranku časa in denarja.

Preberite več o nadstreških