Biomasa - energetski vir prihodnosti

BiomasaBiomasa nastaja iz sončne energije, ki se v obliki kemične energije shranjuje v organizmih rastlin in živali. Poleg sončnih virov in vetra velja biomasa za enega izmed najbolj dragocenih naravnih virov energije na Zemlji. Lahko je v trdi, tekoči ali plinasti obliki, uporablja pa se za pridobivanje energije (toplota, hlajenje in elektrika) ter goriva (biodizelsko gorivo, rastlinska olja). Za pridobivanje energije lahko uporabimo različne vrste biomase, kot so lesni ostanki, energetske rastline, kmetijski ostanki, komunalni in industrijski odpadki ter mokri organski odpadki za pridobivanje bioplina.

Najpogosteje uporabljena vrsta biomase je lesna biomasa oz. les. Les še vedno velja za najbolj tradicionalen energent za ogrevanje. Pri zgorevanju lesa se sprošča energija, ki so jo drevesa prejela in uskladiščila iz sončnih žarkov. Lesna biomasa prinaša številne prednosti pred drugimi energenti:

  • je obnovljiv vir energije
  • prispeva k nujnemu čiščenju gozdov
  • zmanjšuje onesnaževanje (manjša raba fosilnih goriv)
  • denar za nakup goriva ostaja v domovini
  • zagotavlja razvoj podeželja
  • odpira nova delovna mesta

PREVERITE NAŠO PONUDBO

Lesna biomasa - domači vir energije

Lesna biomasa predstavlja ves odpadni lesni material: žagovino, oblance ter odpadke pri sečnji in obrezovanju dreves. Vse te vire lahko z ustreznimi stroji preprosto zdrobimo, zmeljemo v sekance ali stisnemo v pelete. Biomasni izdelki so cenjeni tudi zato, ker so okolju prijazni. Ob zgorevanju lesa ni žveplenih ostankov, količina sproščenega ogljikovega dioksida pa je enaka količini ob naravnem trohnenju v gozdu.

Lesna biomasaLesna biomasaLesna biomasa

Proizvodi Petrol Forest so okolju prijazna biomasna goriva, proizvedena v harmoniji z naravo in ob upoštevanju ekoloških normativov. Preverjena kakovost lesa in proizvodnje pa zagotavlja visok energetski izkoristek.

Kotel na biomasoKotel na biomaso za zanesljivo in ekološko ogrevanje

Industrijska pretvorba energije lesne biomase v toplotno energijo poteka v za to izdelanih posebnih napravah za kurjenje - kotlih. Sodoben kotel na biomaso je, za razliko od starejših, izdelan tako, da pridobivanje toplote v njem poteka veliko bolj učinkovito in okolju prijazno. Poleg tega kotel na biomaso zagotavlja ugodno ogrevanje z visoko stopnjo udobja in avtomatike, hkrati pa vam lesna biomasa prinaša neodvisnost od energentov na tujem trgu. Trenutno so najpogosteje uporabljene tehnologije za izrabo lesne biomase za domačo uporabo peč na polena, peč za kurjenje s sekanci in peč na pelete. Kotel na biomaso pa boste našli tudi v našem prodajnem programu.

Biomasa je okolju prijazen, ekonomičen in obnovljiv vir energije. Naredite nekaj zase in okolje - investirajte v kotel na biomaso. Vabljeni na našo spletno stran!

Petrol d.d. | Biomasa, kotel na biomaso - povezava do naše spletne strani: