Funkcionalno skladišče igra veliko vlogo pri uspešnosti podjetja

Sodobno opremljeno skladišče z enostavnim dostopom do avtoceste in locirano v bližini mesta, je želja vsakega podjetnika, ki se ukvarja s proizvodnjo, distribucijo… Najem skladišča v bližini Kranja ter odlična infrastrukturna povezava so zagotovo dobre predispozicije za uspešno poslovanje. Moderno in prostorno skladišče, ki zagotavlja učinkovito in varno shranjeno blago je nujno pri opravljanju mnogih dejavnosti. Najem skladiščnih prostorov v našem podjetju vam zagotavlja, da bo vsako, tudi občutljivo blago, varno spravljeno na primernih temperaturah in po normativih, ki jih zahteva.

Skladišče KranjNajem skladišča v Kranju

V skladišče lahko shranite gradbeni in tehnični material pri katerem je potreben dovoz in nalaganje in razlaganje s tovornim dvigalom.

Naši zaposleni skrbijo za redno kontroliranje stanja zalog, izdajajo in prevzemajo blago, ga prerazporejajo, skrbijo za čistočo, red, ekonomično poslovanje in strogo izvajajo vse predpise, ki jih določa zakon. Pred začetkom poslovanja smo pridobili uporabno dovoljenje za oddajo skladišča in vso potrebno dokumentacijo. Vodenje evidenc prepuščamo poštenim in zaupanja vrednim podjetjem, ki svoje delo opravljajo natančno in skrbno. Cena najema skladišča je izjemno konkurenčna saj se trudimo stranke ne le privabiti, temveč tudi obdržati.

Poleg najema skladišča vam nudimo tudi najem proizvodnih prostorov

Najem proizvodnih prostorov KranjProizvodni prostori za najem

Najem proizvodnih prostorov in uporaba skladišča na istem mestu je za podjetje čudovita in praktična rešitev, ki marsikaj poenostavi. V delavnicah in pomožnih prostorih lahko opravljate svojo dejavnost brez prostorske stiske. Na razpolago so vam hladilna postaja, server in elektro soba, pogrešali ne boste niti polnilnice akumulatorjev in plinske kotlovnice. Tako kot za najem skladiščnih, je tudi za najem naših proizvodnih prostorov najemnina izjemno prijazna proračunu podjetja. Zasluga velja lokaciji saj smo poslovne prostore pomaknili stran od centra mesta, kljub temu pa smo še vedno dovolj blizu, da je pri roki vse kar je za uspešno poslovanje potrebno. Nižja najemnina je zagotovo pomemben dejavnik, o čemer velja razmisliti.