Skladišče farmacevtskih izdelkov in ostalega blaga v optimalnih pogojih

Skladišče farmacevtskih izdelkov terja sodobne, varne prostore za kakovostno skladiščenje blaga, surovin, materialov in polizdelkov, namenjenih uporabi v farmacevtski dejavnosti. Zavedamo se, da je skladišče za farmacijo prostor, ki zahteva posebno pozornost in je samo po sebi zahtevna naloga. Skladiščenje blaga mora biti maksimalno varno, zaščiteno pred vlago, ognjevarno in skrbno nadzorovano, hkrati pa mora uporabniku omogočati hitro distribucijo robe. Specializirano opremljen objekt v Kranjuza skladiščenje blaga je za vas v celoti pripravljen kot skladišče za farmacijo. Pokličite nas!

Skladišče farmacevtskih izdelkov in ostalega blagaskladišče za farmacijo (skladiščenje farmacevtskega blaga)

NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV

Skladiščenje blaga za farmacijo ni več problem

Skladiščenje blaga za zdravstvo, nevarne snovi in drugih substanc, pri katerih je za shranjevanje predpisan poseben temperaturni režim, zahteva primeren skladiščni prostor. Najem skladiščnih prostorov, ki izpolnjujejo vse zahteve za pravilno urejeno skladišče farmacevtskih izdelkov lahko predstavlja problem, za katerega smo pripravili rešitev: nudimo vam najem skladiščnih prostorov na površini 6.500 m2, ki so sodobno opremljeni in prilagojeni za skladišče farmacevtskih izdelkov in tudi skladiščenja blaga iz drugih panog. Objekt je v celoti primeren za delovanje kot skladišče farmacevtskih izdelkov. Izpolnjuje standarde, ki vam omogočajo zakonito in kakovostno skladišče za farmacijo, primeren pa je tudi za skladiščenje blagahladne verige - temperature se uravnava s pomočjo sodobnega računalniškega sistema. Ker nadziranje in uporaba skladišča za farmacijo ni preprosto, smo opremili tudi spremljajoče prostore: laboratorij, sterilni prostor, pisarne in prostore za delavce.

SKLADIŠČENJE BLAGA ZA RAZLIČNE ZAHTEVNOSTI MATERIALOV

Skladišče farmacevtskih izdelkov ima pripravljenih okoli 7.000 paletnih mest, tri nakladalne rampe in sodoben kamionski uvoz. Tlaki v skladišču so vodotesni (preprečujejo izlitje nevarnih snovi v okolje) in imajo visoko nosilnost (do 5000 kilogramov na kvadratni meter), kar omogoča nemoteno in hitro upravljanje z regalnimi viličarji, ter so s tem primerni za skladiščenje blaga različnih tež. Za zaščito je dodatno poskrbljeno z nadzornim video sistemom, sistemom vodnega gašenja, odvodom dima in toplote ter avtomatskim javljanjem gasilski brigadi Kranj v primeru požara. Pri nas bo nadziranje skladišča farmacevtskih izdelkov brezskrbno!