Pitna voda danes pravi prestiž

Čista pitna voda je voda v njenem prvotnem stanju ali po pripravi, namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge gospodinjske namene, ne glede na njeno poreklo in na to ali se voda dobavlja iz vodovodnega omrežja iz sistema za oskrbo s pitno vodo, cistern ali kot predpakirana voda, ter vsa voda, ki se uporablja za proizvodnjo in promet živil.

Voda za pitje v Sloveniji

Čista pitna voda je brez vonja in okusa, a v naravi poleg vodika in kisika vsebuje še različne druge snovi - raztopljene pline, anorganske in organske snovi ter mikroorganizme, ki so lahko naravnega izvora ali posledica ravnanja ljudi. Zaradi naraščanja števila prebivalstva, urbanizacije in razvoja je njena kakovost ogrožena po vsem svetu. 

Slovenija je ena od najbolj vodnatih evropskih držav, pohvali pa se lahko tudi z izjemno kakovostjo pitne vode. Pravijo, da je to, da si človek lahko natoči čisto vodo iz pipe, danes pravi prestiž. Zaradi slabega odnosa do okolja tudi pitna voda v Sloveniji ni več takšna, kot je bila nekoč, vendar pa je njena kakovost še vedno zadovoljiva.

Kakšna je pitna voda v Sloveniji

Pitna voda v Sloveniji v glavnem prihaja izpod zemlje. Podzemne vode (podtalnica) oskrbujejo kar 97 % prebivalstva. Drugi pomemben vir pitne vode pri nas so izviri podzemne vode, ki jih je v Sloveniji približno 7.000. Podzemne vode se napajajo iz padavin in površinskih voda ter iz podzemne vode drugih, višje ležečih območij. Poleg podzemne vode so vir pitne vode tudi površinske vode (na primer reke in jezera). Tudi kakovost je v evropskem vrhu, kar pa nikakor ne pomeni, da nimamo težav tako s površinskimi kot podzemnimi vodami.

Pitna voda v Sloveniji

V Sloveniji je oskrba s pitno vodo večinoma dobra. Pitna voda iz večjih vodovodov je praviloma ustrezne kakovosti. Sem sodijo tudi naši največji sistemi (npr. za Ljubljano in Maribor), ki oskrbujejo skupaj okoli tretjino prebivalcev Slovenije in za katere priprava vode ni potrebna, saj surova voda zagotavlja zdravstveno ustrezno pitno vodo. Ljubljana je eno redkih mest tolikšne velikosti v Evropi in v svetu, kjer iz pipe priteče neoporečna voda iz podtalnice.

Kakovost pitne vode v Sloveniji je močno odvisna od velikosti oskrbovalnega območja oziroma vodovoda. Veliki in srednji vodovodi imajo praviloma kakovostno pitno vodo in ustrezno strokovno upravljanje. Problematični so predvsem mali vodovodi, ki oskrbujejo od 50 do 500 ljudi iz vidika makrobiološke onesnaženosti. Na nekaterih območjih Slovenije so v pitni vodi tudi nekoliko presežene koncentracije nitratov in pesticidov.

Vrste vode

Čeprav so si na prvi pogled vse vrste vode podobne, so njihovi okusi popolnoma različni. Nanje vplivajo tako mineralne snovi, ki se utapljajo v njih, kot elementi v sledeh in preostale sestavine, na katere vplivajo temperatura, tlak, vsebnosti raztopljenih kamnin in drugo.

Izvirska voda ima svoj izvir v podzemnem vodnem viru, zato je naravna in čista, vsebuje pa tudi zdrave mikrobiološke elemente. Voda Vila 902 priteka iz osrčja alpske krajine, iz izvira na Kašni planini, na 1100 m nadmorske višine, polni pa se le 200 metrov nižje na 902 metrih nadmorske višine. Voda Vila izvirska voda 902 je najčistejša in najboljša pitna voda v Sloveniji. 

V podjetju Limaks vam nudimo aparate za kvalitetno vodo Vila, ki so v skladu z vsemi evropskimi smernicami. Tako boste imeli doma ali v podjetju vedno na voljo ohlajeno ali vročo vodo za pripravo napitkov. 

Pitna voda Vila

Filter za pitno vodoGreen line filter za filtriranje vode

Bi želeli izboljšati okus in kakovost vaše pitne vode? V podjetju Limaks imamo za vas rešitev - Green line filter. Pitna voda bo po zaslugi izdelave filtra kakovostna in okusna, iz nje bodo odstranjene vse nečistoče, ohranili pa se bodo vsi zdravi minerali. Filter je sestavljen s pomočjo vodilne tehnologije in zagotavlja kvalitetno in okus vode, ki vas bo prepričal. Pomislili smo tudi na ekologijo in razvili sistem ohišja filtrov, ki omogočajo večkratno uporabo oziroma polnjenje, s čimer zmanjšujemo količino odpadkov v gospodinjstvu.