Pitna voda danes pravi pestiž

Čista pitna voda je voda v njenem prvotnem stanju ali po pripravi, namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge gospodinjske namene, ne glede na njeno poreklo in na to, ali se voda dobavlja iz vodovodnega omrežja iz sistema za oskrbo s pitno vodo, cistern ali kot predpakirana voda, ter vsa voda, ki se uporablja za proizvodnjo in promet živil.


Čista pitna voda je brez vonja in okusa, a v naravi poleg vodika in kisika vsebuje še različne druge snovi - raztopljene pline, anorganske in organske snovi ter mikroorganizme, ki so lahko naravnega izvora ali posledica ravnanja ljudi. Zaradi naraščanja števila prebivalstva, urbanizacije in razvoja je njena kakovost ogrožena po vsem svetu.

čista pitna voda


Slovenija je ena od najbolj vodnatih evropskih držav, pohvali pa se lahko tudi z izjemno kakovostjo pitne vode. Pravijo, da je to, da si človek lahko natoči čisto vodo iz pipe, danes pravi prestiž. Zaradi slabega odnosa do okolja tudi pitna voda v Sloveniji ni več takšna, kot je bila nekoč, vendar pa je njena kakovost še vedno zadovoljiva.

Kakšna je pitna voda v Sloveniji

Pitna voda v Sloveniji v glavnem prihaja izpod zemlje. Podzemne vode (podtalnica) oskrbujejo kar 97 % prebivalstva. Drugi pomemben vir pitne vode pri nas so izviri podzemne vode, ki jih je v Sloveniji približno 7.000. Podzemne vode se napajajo iz padavin in površinskih voda ter iz podzemne vode drugih, višje ležečih območij. Poleg podzemne vode so vir pitne vode tudi površinske vode (na primer reke in jezera). Tudi kakovost je v evropskem vrhu, kar pa nikakor ne pomeni, da nimamo težav tako s površinskimi kot podzemnimi vodami.


V Sloveniji je oskrba s pitno vodo večinoma dobra. Pitna voda iz večjih vodovodov je praviloma ustrezne kakovosti. Sem sodijo tudi naši največji sistemi (npr. za Ljubljano in Maribor), ki oskrbujejo skupaj okoli tretjino prebivalcev Slovenije in za katere priprava vode ni potrebna, saj surova voda zagotavlja zdravstveno ustrezno pitno vodo. Ljubljana je eno redkih mest tolikšne velikosti v Evropi in v svetu, kjer iz pipe priteče neoporečna voda iz podtalnice.

Pitna voda - kakovost odvisna od velikosti vodovoda

Kakovost pitne vode v Sloveniji je močno odvisna od velikosti oskrbovalnega območja oziroma vodovoda. Veliki in srednji vodovodi imajo praviloma kakovostno pitno vodo in ustrezno strokovno upravljanje. Mikrobiološka, zlasti fekalna, onesnaženost je najbolj problematična pri malih vodovodih, še posebno pri najmanjših, ki oskrbujejo od 50 do 500 ljudi. Na nekaterih območjih Slovenije so v pitni vodi tudi nekoliko presežene koncentracije nitratov in pesticidov.

Poleg pitne vode poznamo tudi mineralno, namizno in izvirsko vodo

Čeprav so si na prvi pogled podobne, so njihovi okusi popolnoma različni. Nanje vplivajo tako mineralne snovi, ki se utapljajo v njih, kot elementi v sledeh in preostale sestavine, na katere vplivajo temperatura, tlak, vsebnosti raztopljenih kamnin in drugo.

najboljša pitna voda v Sloveniji


Izvirska voda ima svoj izvir v podzemnem vodnem viru, zato je naravna in čista, vsebuje pa tudi zdrave mikrobiološke elemente. Voda Vila 902 priteka iz osrčja alpske krajine, iz izvira na Kašni planini, na 1100 m nadmorske višine, polni pa se le 200 metrov nižje na 902 metrih nadmorske višine. Voda Vila izvirska voda 902 je najčistejša in najboljša pitna voda v Sloveniji.

Green line filter - da bo vaša pitna voda čista in okusna

Bi želeli izboljšati okus in kakovost vaše pitne vode? V podjetju Limaks imamo za vas rešitev - Green line filter. Pitna voda bo po zaslugi izdelave filtra kakovostna in okusna, iz nje bodo odstranjene vse nečistoče, ohranili pa se bodo vsi zdravi minerali.

APARAT ZA TOČENJE VODE S FILTROM

Obiščite nas in se prepričajte sami, katera je najboljša pitna voda v Sloveniji.