Pitna voda v Sloveniji je čista in neoporečna! Izberite najboljšo pitno vodo!

Pitna voda mora biti čista, brez barve, vonja in okusa. Ne sme vsebovati nobenih nečistoč in razvojnih oblik parazitov.

Pitna voda je v Sloveniji stalno nadzorovana preko monitoringa, kjer se monitoring opravlja za Slovenijo preko vzorčenja oskrbe. V Sloveniji je nosilec monitoringa javni zdravstveni zavod, ki pregleduje vodo v laboratorijih za mikrobiološka in kemijska preskušanja pitne vode. Program monitoringa poteka tako, da se določijo mesta vzorčenja pitne vode v Sloveniji, določi se pogostost vzorčenja, vzorčevalce in laboratorije, ki izvajajo preskušanje vzorcev v Sloveniji na način, da se so vzorci iz posameznega sistema za oskrbo s pitno vodo reprezentativni za pitno vodo, ki se uporablja preko celega leta.

Pitna voda v Sloveniji

Zavedati se moramo, da je voda naše veliko bogastvo in veliko srečo imamo, da je v Sloveniji oskrba z njo dobra. Čista pitna voda je zaenkrat še vedno dobrina, ki se je ne zavedamo. Mnogi, ki pitne vode nimajo, pa vedno, kako dragocena je. Najboljša pitna voda v Sloveniji je izvirska voda Vila 902, ki je prejela že številne nagrade. Njena cena je konkurenčna in ugodna, okus pa odličen.

Izvirska voda VILA 902

Najboljša pitna voda v Sloveniji je po številnih ocenah izvirska voda VILA 902, ki izvira na Kašni planini, na 110 m nadmorske višine, polni pa se približno dvesto metrov nižje, natančneje na 902 m nadmorske višine, kar ji je tudi prineslo to ime. Po svoji strukturi spada v skupino nekemično najčistejših pitnih voda v Sloveniji in Evropi. Najboljša voda VILA 902 nima dodanega ogljikovega dioksida in je najbolj čista voda. Njena cena je izredno ugodna, še posebno, če vemo, da je to visokokakovostna voda.

Ponudba podjetja Limaks

Podjetje Limaks se ukvarja z distribucijo aparatov za točenje čiste izvirske vode. Poleg tega vam nudimo tudi servisiranje in higiensko vzdrževanje aparatov za točenje pitne vode v skladu s standardi EBWA, HACCAP sistema itd. Zavedamo se, da je le pravilno in natančno vzdrževanje aparatov za pitno vodo pomemben dejavnik za ohranitev kvalitete pitne vode iz aparata. Naša ponudba zajema aparate za točenje vode v balonu, VILA izvirska voda 902, ULTRA SLIM aparat na direkten priklop. Potrjujemo, da imamo v podjetju vzpostavljen notranji nadzor na podlagi HACCAP sistema izdelanega v skladu z uredbo ES 852/24 in smo pod rednim nadzorom inšpekcijskih služb pristojnih za področje živil. Vzdrževanja aparatov po zgoraj navedenih normativih je za uporabnika pitne vode iz aparatov izrednega pomena, da ne pride do mikrobioloških okužb.

Pitna voda Vila

Od kod prihaja v Sloveniji voda za pitje?

V Sloveniji pitna voda prihaja večinoma izpod zemlje. Podzemne vode oskrbujejo veliko večino prebivalstva. Podzemne vode se napajajo iz padavin in površinskih voda ter iz podzemne vode drugih območij. V Sloveniji je oskrba s pitno vodo zelo dobra, saj je voda iz večjih vodovodov ustrezne kakovosti. Ljubljana se lahko pohvali z dejstvom, da je eno redkih mest v Evropi in v svetu, kjer iz pipe priteče neoporečna voda iz podtalnice.

Je naša največja dobrina in tega ne smemo nikoli pozabiti. Zaradi neprimernega odnosa do okolja se tudi kakovost pitne vode znižuje, vendar je še vedno zadovoljiva.

Voda ni nekaj samoumevnega, zavedajmo se tega tudi mi.

Najčistejša voda v Evropi

Čista pitna voda v Sloveniji

Izvirska voda 902 spada med najboljše in najčistejše vode v Sloveniji in Evropi. Pitna voda izvira iz hriba vulkanskega izvora. Ker te kamenine niso vodotopne, spada omenjena voda med zelo mehke pitne vode. Prav zato je Izvirska voda 902 najbolj čista embalirana voda v Evropi. Čistost vode, ki je merilo za prevodnost vode, je eden glavnih parametrov, ki določajo kvaliteto same vode. Voda z nizko prevodnostjo v našem telesu mnogo bolje in laže opravlja vlogo transporta snovi, kar je primarna naloga vode v telesu.