Pitna voda v Sloveniji in izvirska VILA 902 pri Limaks, Celje

Pitna voda je čista, bistra, brez vonja, okusa in brez barve, ter ne vsebuje razvojnih oblik parazitov.

Slovensko podjetje iz Celja, Limaks d.o.o., Popovičeva ulica 2, 3000 Celje distribuira po ugodni ceni in pod stalnim nadzorom Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, čisto pitno vodo VILA 902.

čista pitna voda v Sloveniji


Limaks d.o.o., Celje distribuira pitno vodo VILA 902 na izviru Č1 nad Črnivcem na 902 m nadmorske višine je predhodno neobdelana. Slovenska VILA 902, je brez dodanega ogljikovega dioksida in je najboljša in najčistejša pitna voda v Sloveniji, katere cena je izredno nizka v primerjavi z njeno kvaliteto.

Monitoring pitne vode v Sloveniji in meritve v Sloveniji

Nosilec monitoringa v Sloveniji je javni zdravstveni zavod, kateri z laboratoriji za mikrobiološka in kemijska preskušanja pitne vode v Sloveniji. Letni program za monitoring pitne vode v Sloveniji določa mesta vzorčenja pitne vode v Sloveniji, pogostost vzorčenja, vzorčevalce in laboratorije, ki izvajajo preskušanje vzorcev v Sloveniji na način, da so vzorci iz posameznega sistema za oskrbo s pitno vodo reprezentativni za pitno vodo, ki se uporablja preko celega leta v Sloveniji.

Pitna voda v Sloveniji: izvirska VILA 902 in Limaks, Celje, Slovenija

Slovenska najboljša in najbolj čista pitna voda VILA 902, katero po ugodni ceni dobavlja slovensko podjetje Limaks iz Celja, je doma v neoporečni, prvovrstni naravi. VILA 902 priteka iz osrčja alpske krajine iz izvira na Kašni planini, na 1100 m nadmorske višine ter se polni 200 metrov nižje na 902 metrih nadmorske višine.

NAJČISTEJŠA PITNA VODA IZ APARATA ZA TOČENJE VODE V BALONU

VILA 902 je najčistejša izvirska pitna voda v Sloveniji in po svoji strukturi spada v skupino nekemično najbolj čistih, mehkih naravnih in najboljših pitnih voda v Sloveniji in Evropi.

Limaks v Celju smo pravi naslov za distribucijo čiste izvirske pitne vode

V našem podjetju Limaks iz Celja že od leta 1999 z ugodnimi cenami distribuiramo aparate za točenje čiste, izvirske pitne vode v Sloveniji. Naše podjetje Limaks Celje, opravlja servisiranje in higiensko vzdrževanje aparatov za točenje pitne vode v skladu z standardi EBWA , HACCAP sistema in je pod rednim nadzorom inšpekcijskih služb pristojnih za področje živil v Sloveniji.

Vzdrževanja aparatov je nas po zgoraj navedenih normativih in za uporabnika pitne vode iz aparatov, ki jih izdeluje naše podjetje v Celju izrednega pomena, saj želimo da vsak uporabnik naše pitne vode lahko okusi čisto pitno vodo po ugodni ceni. Pravilna in natančna izvedba sanitacij aparatov za pitno vodo je eden najpomembnejših dejavnikov ohranjanja kvalitetne pitne vode iz aparata. S pitno vodo nismo prisotni le v Celju ali okolici Celja temveč po vsej Sloveniji v številnih podjetjih, šolah, bolnišnicah, zavarovalnicah in bankah.

Najboljša in najčistejša pitna voda v Sloveniji po ugodni ceni

Čistost pitne vode, ki je sicer merilo za njeno prevodnost, je eden glavnih parametrov, ki določajo njeno kvaliteto.

Ena izmed najboljših pitnih vod v Slovenijije najčistejša in najboljša VILA 902, katera slovi po svoji čistosti. Distribuira jo naše podjetje Limeks, ki se nahaja v Celju. VILA 902 izvira iz iz hriba vulkanskega izvora, katerega kamnine niso topne, zato spada med najmehkejše.

ZAKAJ JE IZVIRSKA VODA VILA 902 TAKO DRAGOCENA DOBRINA?


Če v trgovinah še niste zasledili VILA 902 je to zato, ker se 95% namenja za druge blagovne znamke, najpogosteje v Avstriji, Nemčiji, Sloveniji in Danski. V promocijske namene pa jo polnijo tudi Sony, Toyota, Microsoft ipd. Etikete na plastenkah, ki jih polnijo za tujo blagovno znamko, morajo vsebovati samo najnujnejše podatke o sestavi in podatek, da je polnjena v EU, zato je VILA 902 pri prodaji na tuje blagovne znamke skorajda nepoznana.


V primerjavi z nekaterimi drugimi prodajanimi pitnimi vodami v Sloveniji mnogo pove podatek, da imajo na slovenskem trgu prevodnost že več kot 200μS/cm, medtem ko ima VILA 902, 68 μS/cm.

najboljša pitna voda v celju


Naše celjsko podjetje Limaks poleg Celja in okolice Celja oskrbuje s pitno vodo VILA 902 celotno Slovenijo, Avstrijo, Nemčijo, Skandinavijo in Hrvaško.

Slovenija ima zanesljivo velik potencial, zato verjamemo, da bo Slovenija naredila veliko več na tem področju.