Tečaj francoščine za otroke in odrasle: nadaljevalni ali začetni tečaj


Tečaj francoščine je vsekakor zelo koristen, saj gre za enega od najbolj razširjenih svetovnih jezikov, ki ga govori ogromno ljudi. Ne glede na to, ali ste se za učenje francoščine odločili zaradi osebnih ali poslovnih razlogov, si najverjetneje želite čim hitrejšega napredka. Prvi cilj za večino oseb, ki se odločijo za učenje tujega jezika, je zmožnost osnovne konverzacije.

Na prvi pogled se zdi, da je za to potrebnega predvsem čim več govorjenja, toda v resnici je še pomembnejše poslušanje. Prav na tem spoznanju temelji posebna metoda Superlearning Karnion, ki je primerna za hitro usvajanje najrazličnejših jezikov, med drugim seveda tudi za učenje francoščine.

učenje francoščine

Tečaj francoščine po posebni metodi Superlearning Karnion

Metoda omogoča kar 4-krat hitrejše pomnjenje v primerjavi s hitrostjo napredka, ki ga je mogoče pričakovati, če se odločimo za klasični tečaj francoskega jezika. Gre za metodo, ki jo je leta 1991 predstavil dr. Lozanov. Temelji na poslušanju v posebnem alfa stanju, ki učenje francoščine in drugih tujih jezikov približna naravnemu učenju jezikov, kakršno je značilno za malčke. Otroci se jezika naučijo povsem spontano, pri čemer je osnova poslušanje staršev in drugih bližnjih oseb, temu pa nato sledi posnemanje.

Poslušanje vsebin v alfa stanju omogoča hitro usvajanje novega besedišča in skladenjskih struktur. Na novo pridobljeno znanje pa se nato nemudoma uporabi med uro konverzacije, ki sledi poslušanju. Tovrsten tečaj velja za najnaravnejšo obliko učenja jezika.

Alfa stanje je stanje globokega zavedanja, kar pomeni, da se slišano lažje vtisne v spomin. Informacije niso dostopne samo začasno (kratkoročni spomin), ampak se shranijo v dolgoročni spomin, zato so dostopne še dolgo po zaključenem tečaju. Takojšnja uporaba naučenega pa še utrdi shranjene informacije.

Priporočljivo je, da se tečaj francoščine, ki temelji na metodi Superlearning Karnion, izvede v čim krajšem času. Intenzivni program (40 ur v največ 14 dneh) poskrbi za t. i. akumulacijski učinek, zato je napredek resnično osupljiv. Pomemben element tečaja je spremljanje stanja možganov med poslušanjem. S pomočjo spremljanja se lahko namreč določi, ali so možgani resnično v alfa stanju, ki je optimalno za pomnjenje.

hitra metoda učenja jezika

Začetni tečaj francoščine ali učenje francoščine na višji stopnji

Zelo pomembno je, da je učenje prilagojeno stopnji vašega predznanja, kar je vidik, ki je upoštevan tudi pri metodi Superlearning Karnion. Pred začetkom tečaja se zato izvede brezplačno testiranje, ki vključuje vsa štiri ključna področja določena z evropskimi kriteriji, in sicer: 1) branje, 2) razumevanje, 3) pisanje in 4) govorjenje. Brezplačno testiranje znanja je osnova za določanje okvirnega nivoja (od A1 do C2), pri samem snovanju programa pa so nato možne individualne prilagoditve.

Metoda je primerna tako za tiste, ki vas zanima začetni tečaj francoščine, kot za tiste, ki obvladate osnove jezika, vendar želite z nadaljevalnim tečajem svoje znanje nadgraditi in poglobiti. Ne glede na to, ali gre za začetni tečaj francoščine ali za nadaljevalni program, je potek podoben. Osnova je torej poslušanje v alfa stanju, kombinirano z individualno konverzacijo. V obeh primerih je zagotovljen izredno hiter napredek.

Začetni tečaj francoščine vas lahko do nivoja A1 pripelje v pičlih 40 šolskih urah. Za pot od popolnega začetnika do stopnje B2 pa praviloma potrebujete 200 šolskih ur. Za primerjavo: v okviru šolskega sistema je za napredek od popolnega začetnika do nivoja B2 predvidenih kar 1074 šolskih ur.

začetni tečaj francoščine


Francoščina za otroke: koristno je združeno s prijetnim

Nadaljevalni ali začetni tečaj francoščine, osnovan na metodi Superlearning Karnion, je primeren tako za odrasle kot za otroke. Program Francoščina za otroke se izvaja v okviru poletne šole, ki prepleta prijetno in koristno.

Ena od dodatnih prednosti metode je uporaba rumene svetlobe med poslušanjem, ki tudi pri otrocih poteka v alfa stanju. Učenje francoščine in drugih jezikov je posledično izjemno sproščujoče, saj rumene svetloba učinkuje podobno kot sončni žarki.

Tehnologija možganskega spodbujevalnika z rumeno svetlobo pa ni samo izredno pomirjajoča, ampak obenem prispeva k učinkovitejšemu pomnjenju. Rumeno barvo namreč naši možgani dojemajo kot znak za to, da je potrebna zbranost. Hkrati pa gre za barvo, ki spodbuja aktivnost možganske skorje.

Francoščina za otroke s tem presega konvencionalno, nemalokrat precej duhamorno, posledično pa manj efektivno učenje. S pomočjo interaktivnih tehnik je učenje zabavno, prijetno in učinkovitejše. Omogoča, da otrok (ponovno) odkrije radost, ki jo prinaša usvajanje novih znanj.

Ker je program zasnovan v obliki intenzivnega tečaja, ki poteka več dni zapored, je mogoče prav tako računati na akumulacijski efekt. Zagotovo boste navdušeni nad izjemno hitrim napredkom, ki ga boste opazili pri svojem otroku. Francoščina za otroke in učenje francoskega jezika v okviru poletne šole je odlična podlaga za nadaljnje izpolnjevanje znanja jezika, ki bo prišlo otroku nedvomno zelo prav v poznejšem življenju.

Učenje francoščine s pomočjo premišljeno zasnovanega tečaja, ki združuje poslušanja v alfa stanju in konverzacije z izkušeno učiteljico, pa bo obenem poskrbelo za to, da bo otrok samozavestnejši. Zaradi hitrega napredka se bo samozavest zagotovo odrazila na številnih drugih področjih. Posledično bo otrok lažje obvladal šolsko učno snov, okrepitev samozavesti pa bo pozitivno vplivala tudi na druge vidike njegovega vsakdana.

francoščina za otroke