Prezračevalni sistemi skrbijo za kvaliteto našega zraka

Zrak na prostem poleg kisika vsebuje vodno paro in CO2, ki ju oddaja tudi človek s svojim dihanjem. V zaprtih prostorih so poleg omenjenega vedno prisotni hlapi elektronskih aparatov, pohištva, talnih oblog, iz sten in zemlje pa izhaja tudi škodljiv plin radon. Zato je zrak znotraj bivalnih prostorov slabši kot na prostem. S pomočjo prezračevanja vzdržujemo priporočljivo količino CO2, zračno vlažnost v razponu med 45 in 65%,  preprečujemo pa tudi plesen in vonj po postanem.

Z vidika kakovosti zraka je popolnoma vseeno, na kakšen način prezračujemo. Odpiranje oken bi moralo biti dokaj pogosto, kar pa je lahko moteče ali preveč časovno zamudno. Poleg tega prostorov navadno ne začnemo intenzivneje prezračevati, ko zrak ni več ustrezne kakovosti, temveč ko nas na to opozorijo pojavi, kot so površinska kondenzacija na izpostavljenih mestih toplotnega ovoja (okna), ali celo pojav plesni.

Centralni prezračevalni sistem za več prostorovLoklani prezračevalni sistem za en prostor


Prezračevalni sistem z rekuperacijo

Rekuperatorji so prezračevalne naprave, ki imajo vgrajen zračni prenosnik toplote s katerim zmanjšamo energijske prezračevalne izgube na minimum ter so v sklopu ostalih elementov prezračevalnega sistema v prvi vrsti namenjene zagotavljanju kvalitetnega bivalnega okolja, saj odvajajo višek vlage, vonjav, škodljivih snovi in CO2 ter dovodu svežega zraka bogatega s kisikom.

Z razvojem sodobnih izolativnih materialov se je izredno povečala tudi zrakotesnost sodobne gradnje, s čimer se je pojavila potreba po prisilnem prezračevanju, ki ga lahko nadgradimo z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija). Ker z odpiranjem oken ni možno dosegati usmerjenega gibanja zraka od čistih prostorov proti obremenjenim, na ta način ne moremo zagotoviti optimalne prezračenosti vseh prostorov, poleg tega pa s tem početjem izgubljamo dragoceno energijo. Prisilno prezračevanje z rekuperacijo se je zato začelo uveljavljati tako pri novogradnjah kot tudi sanaciji obstoječih objektov.

Rekuperator igra vlogo osrednjega dela prezračevalne naprave, ki toploto odpadnega prenaša na sveži zrak in ga s tem predgreva. Izmenjavo toplote je možno nadgraditi s prenosom vlage preko lamel entalpijskega toplotnega izmenjevalca, ki v zimskem času vrača delež vlage (do 65 %) iz odpadnega, v čist dovodni zrak, s čimer preprečimo dovod presuhega zraka. Ker ta mehanizem deluje po principu higroskopnosti polnila v lamelah (kristalinična sol), poteka prenos vlage nazaj v prostor samo pozimi. V poletnem času se temperaturna slika obrne in je zunaj bolj toplo kot v objektu, s čimer dosežemo tudi nekaj dodatnega razvlaževanja.

Naprava za prezračevanje je povezana v centralni sistem s štirimi kanalskimi povezavami (dovod svežega zraka v stavbo, dovod segretega zraka po rekuperaciji v prostore, odvod iztrošenega zraka iz prostorov, odvod iztrošenega zraka po rekuperaciji v okolico). Na ta način ohranjamo prijetno bivalno temperaturo v objektu brez večjih temperaturnih izgub, ob tem pa se obremenjen in svež zrak nikjer ne mešata.

Gibanje obeh ločenih zračnih tokov omogočata energijsko učinkovita ventilatorja. Od naprave pričakujemo vsaj 85%, pogosto pa tudi več kot 90% vračanja toplote. Sistem prezračevanja ni prostorsko zahteven, vendar mora biti ustrezno načrtovan tudi z vidika vodenja kanalskih razvodov. Pri novogradnji lahko razvode intergiramo v AB-plošče, nad ali pod stropno ploščo.

V prostorih z eno funkcijo je običajno v strop ali visoko v steni (princip gibanja zraka med prostori), vgrajen samo dovodni ali odvodni element. Zaželeno je oblivanje celotnega prostora, zato se ga vgradi čim dlje od mesta, kjer zrak zapušča prostor.

Centralni prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote


Lokalni prezračevalni sistem

Za vsa stanovanja brez prezračevalnih sistemov ali hiše v katere le-ti niso bili vgrajeni že med samo gradnjo, so na voljo lokalni oz. decentralizirani prezračevalni sistemi, za uporabo pripravljene prezračevalne naprave, ki skrbijo za nenehen dovod, čiščenje in hkratno odvajanje zraka iz prostorov. V podjetju Airabela nudijo lokalne prezračevalne sisteme Siku, ki imajo integriran filter ter omogočajo pretok zraka, ki bo pomembno prispeval k povečanju kvalitete našega bivanja in manjši porabi energije. Montirati ga je mogoče na steno, na zunanji steni pa lahko uporabimo belo pločevinasto ali okroglo inox rešetko. Primerni so tako za obstoječe stavbe, kot novogradnje.

Sestava loklanega prezračevalnega sistema Siku