Podjetje Šircelj nudi strokovno izdelavo visoko kakovostnih ravnih streh

Ravne strehe so v zadnjem času zelo pridobile na popularnosti, saj imajo veliko prednosti pred klasičnimi strehami. Med vsemi prednostmi lahko izpostavimo dve, ki sta najpomembnejši: zelo dober izkoristek prostora ter minimalno vzdrževanje. Ravne strehe so kompleksni projekti, ki morajo biti zasnovani in izvedeni po določenih pravilih. V podjetju Šircelj nudijo kakovostno izdelavo ravnih streh, razna krovsko kleparska dela, kovinske profile, krivljenje pločevine, termoizolacije ter hidroizolacije. 30 letne izkušnje pričajo o nadstandardnih storitvah, ki so opravljene strokovno s preverjenimi kvalitetnimi materiali. Profesionalno izvedbo del pa zagotavljajo visoko usposobljeni strokovnjaki, ki so kos najzahtevnejšim izzivom. Lotijo se majhnih projektov kot so strešne površine hiš, garaž, nobene težave pa jim ne predstavljajo niti veliki projekti kot so strešne površine gospodarskih poslopij, stolpnic in podobno. Nudijo pa tudi rešitve za sanacije različnih strešnih površin. Podjetje Šircelj ima pred konkurenco številne prednosti, ki so: velika izbira materialov, hitra ter strokovna izvedba, brezplačno povpraševanje, transparenten odnos s strankami in jamstvo na storitve. Vestno spremljajo vse trende ter tehnike, da lahko strankam nudijo najboljše storitve na trgu po konkurenčnih cenah.

Ravna streha

Pohodne ravne strehe služijo svojemu namenu le v primeru profesionalne izvedbe

Celotna izvedba pohodne ravne strehe, od začetka do konca, mora biti opravljena strokovno. V nasprotnem primeru, ne bo opravljala svoje funkcije. Takšna streha nudi dober izkoristek površine, predstavlja pa tudi določene dodatne izzive. Pri nepohodnih ravnih strehah je edina funkcija strehe zaščita prostorov pred vremenskimi dejavniki kar pomeni, da je najpomembnejša ustrezna izbira ter izvedba strešne izolacije. Pri pohodnih strehah pa je poleg zaščite pred vremenskimi dejavniki pomembna tudi sama nosilnost ravne strehe. Konstrukcija mora biti strokovno načrtovana in izdelana, da prenese vse planirane obremenitve. Pri gradnji pohodne ravne strehe je izbira izvajalca še pomembnejša kot pri gradnji nepohodne strehe.

Pri gradnji ravnih streh je posebno pozornost treba posvetiti hidroizolaciji in termoizolaciji

Termoizolacija in hidroizolacija sta gradbeni fazi, ki morata biti izvedeni kvalitetno, saj predstavljata stalno točko v načrtih za obnovo. Nepravilno izvedena hidroizolacija predstavlja najpogostejši razlog za obnovo ravne strehe. Pri klasičnih poševni strehi se meteorna voda odvaja samodejno, pri ravni strehi pa temu ni tako, zato mora imeti slednja učinkovito odvodnjavanje, da se prepreči zadrževanje vode na njeni površini. Odvodnjavanje ravnih streh se lahko izvede na različne načine, največkrat so to kompleksni sistemi, ki so speljani ob strehi ali pa so v streho vgrajeni. Poleg hidroizolacije je pomembna tudi termoizolacija, ki zmanjšuje toplotne izgube skozi streho. Toplotne izgube so lahko zelo velike, zato je poleg strokovno izvedene termoizolacije nadvse pomembna tudi izbira ustrezne kritine. Kritina za ravne strehe se izbere glede na namembnost ter velikost strešne površine. V primeru pohodnih streh mora kritina in tudi sama konstrukcija prenesti razne obremenitve, v primeru nepohodnih streh pa nosilnost kritine ter celotne konstrukcije ni tako bistvenega pomena. 

Preverite našo ponudbo sotritev še sami.

Ravna streha mora imeti odvodnjavanje, ki je narejeno strokovno s kvalitetnimi materiali

Gradnja ravne strehe predstavlja večjo investicijo v primerjavi z gradnjo klasičnih streh. Zato je še bolj smiselno poiskati izvajalca, ki ima s takšno vrsto gradnje dovolj izkušenj, saj slaba nekvalitetna izvedba, ki je na začetku cenovno ugodnejša lahko na koncu najdražja. Pri klasičnih strešnih površinah lahko pride do poškodb kritine ali žlebov, ki so dokaj enostavni za sanacijo. Pri ravnih strehah pa v primeru napak pri odvodnjavanju ali zamakanju, popravilo ni tako preprosto. V primeru, da je sistem odvodnjavanja speljan ob strehi, je popravilo zagotovo manj zahtevno, kot če je sistem odvodnjavanja vgrajen v strehi. Če pa je potrebno sanirati zamakanje, je pa običajno potrebna kompletna sanacija celotne strešne površine. Takšne težave se običajno pojavijo kmalu, v prvih letih po sami izdelavi. Ker voda ter vlaga predstavljata veliko nevarnost za konstrukcijo, s popravilom ni priporočljivo odlašati saj se težave lahko samo stopnjujejo. Ravna streha na hiši mora biti kvalitetno sanirana čimprej, da lahko svojo funkcijo optimalno opravlja več desetletij.