Filter
B2B
B2C
C2B
C2C
E-trgovina

Vsi.si > Posel in gospodarstvo > Terjatve

Terjatve - odkup oz. faktoring in izterjava terjatev.

Terjatve, ki ostanejo dalj časa neporavnane, lahko predstavljajo veliko obremenitev za poslovanje podjetja. Odločite se za izterjavo terjatev s pomočjo izkušenih strokovnjakov, ki vam lahko ponudijo tudi faktoring ali odkup terjatev.

Vas zanimajo informacije v zvezi z zastaranjem terjatev iz gospodarske pogodbe ali delovnega razmerja? Več v prispevku.
Imate probleme z zapadlostjo ali odpisom terjatev? Obrnite se na podjetje Converta, d.o.o., kjer vam bodo z veseljem pomagali.
Ker prenost terjatev zahteva veliko izkušenj, se raje za pomoč obrnite na podjetje Converta, d.o.o.
Kaj sploh je zastaranje terjatev? Zastaranje terjatev pomeni, da upnik po preteku določenega časa od nastanka terjatve od dolžnika ne more več zahtevati, da izpolni svojo obveznost in ga tudi ne more tožiti.
Odstop terjatve s pogodbo (cesija) je oblika poravnave terjatev, ko upnik s pogodbo svojo terjatev prenese na nekoga tretjega, hkrati pa na prevzemnika preidejo tudi stranske pravice. 
Zapadle in neplačane terjatve so velik problem, s katerim se srečuje veliko podjetij. Podjetje Converta iz Ljubljane lahko pri tem pomaga in vam predlaga faktoring oziroma odkup zapadlih ter neplačanih in odpisanih terjatev, vaše podjetje pa bo na ta način dobilo priliv likvidnostnih sredstev. Converta družba za finančne rešitve d.o.o.
Za odkup terjatev in knjiženje kontaktirajte podjetje Converta, d.o.o., kjer vam opišejo potek odkupa terjatev in vam pošljejo vzorec pogodbe.
Za izterljivost terjatev se obrnite na podjetje Converta, kjer bodo poskrbeli, da bo izterljivost hitra.
Odkup zapadlih terjatev pomeni odkup terjatev s pomočjo kompenzacije. Pobot terjatev oziroma kompenzacija je nedenarni način poravnave terjatev in dolgov.
Vas zanima več o terjatvah in prijavi terjatve v stečaju? Obrnite se na podjetje Converta, d.o.o.
Zastaranje terjatev pomeni, da upnik po določenem pretečenem času od nastanka terjave ne more več zahtevati, da dolžnik izpolni svojo obveznost. Čas, ko terjatev zastara je določen s strani zakona. 
Naše podjetje Converta d.o.o. se ukvarja s odkupom terjatev. Odkup terjatev še nikoli ni bilo tako hiter in preprost. Ukvarjamo se z aktivnostmi pred zapadlostjo terjatev, ob valuti ter po zapadlosti terjatev. 
Prednostne terjatve v prisilni poravnavi prepustite strokovnjakom za terjatve - podjetju Converta, d.o.o. v Ljubljani.
E kompenzacija predstavlja nedenarni način poravnave terjatev in dolgov.  Dvostranske E kompenzacije oziroma verižne kompenzacije, ki vključujejo tri ali več oseb. 
Vas zanimajo zastarelni roki terjatev? Več o zastarelnih terjatvah iz gospodarksih pogodb, iz delovnega razmerja,.. izveste pri podjetju Converta, d.o.o.
Za dodatne informacije o odkupu terjatev in DDV vam je na voljo Converta, d.o.o. v Ljubljani. Pokličite!
Za več informacij o zastaralnem roku terjatev ali zastaranju v izvržbi pokličite podjetje Converta, d.o.o.
Več o prenosu terjatve ali prijavi terjatve v stečaj si lahko preberete na spletni strani podjetja Converta, d.o.o.
V družbi Converta se s terjatvami iz poslovanja in njihovo zapadlostjo ukvarjamo že vrsto let. Obiščite nas in pomagali vam bomo pri vseh navidez še tako nerešljivih težavah.
Imate tudi vi težave z neplačniki iz drugih držav oziroma v tujini? Ne poznate pravnega sistema tuje države, z odvetniki iz drugih držav nimate izkušenj ali pa so zelo dragi?  Pri Converta d.o.o. vam pomagamo pri izvensodnih ter sodnih izterjavah v več kot 100 državah.