Terjatve

Terjatve, ki ostanejo dalj časa neporavnane, lahko predstavljajo veliko obremenitev za poslovanje podjetja. Odločite se za izterjavo terjatev s pomočjo izkušenih strokovnjakov, ki vam lahko ponudijo tudi faktoring ali odkup terjatev.

Sorodne kategorije

Sorodne kategorije

Terjatve

 • Stečaj in prisilna poravnava

  Stečaj in prisilna poravnava - kaj je prisilna poravnava in ostali postopki v zvezi podjetij, ki se znajdejo v težavah.

 • Zastaranje terjatev

  Zastaranje terjatve je instrument, ki upnika sili k temu, da svoje dolžnike čim prej terjajo, saj bo v nasprotnem primeru terjatev zastarala. Rok zastaranja terjatve je odvisen od terjatve same. Načeloma terjatev zastara v petih letih, kolikor znaša splošni zastaralni rok, lahko pa zakon določa posebni zastaralni rok za druge terjatve. 

 • E-izvršba na podlagi verodostojne listine ali izvršilnega naslova

  Kakšen je postopek e-izvršbe na podlagi verodostojne listine in kako poteka izvršba na podlagi izvršilnega naslova je definirano v Zakonu o izvršbi in zavarovanju. 

 • Kako poteka obračun bonitete poslovanja podjetij?

  Bonitete podjetij – kako poteka izračun bonitete podjetja pa tudi o tem, kako bonitetna odličnost vpliva na poslovanje samega podjetja. 

 • E-izvršba

  Izraz izvršba, tako kot tudi izraz izterjava dolgov, lahko slišimo pravzaprav na vsakem koraku, vendar se relativno malo ljudi vpraša, kaj izvršba pravzaprav je in kako lahko ta pravni institut uporabimo. Izvršba je pravno sredstvo s pomočjo katerega lahko upnik prisilno izterja svojo terjatev od dolžnika. 

 • Različni načini odkupa terjatev

  Odkup terjatev je možen z ali brez regresne pravice, poznamo pa tudi odkup slabih terjatev. Več v prispevku.

 • Z odkupom terjatev boste pozabili na finančne skrbi. Krakom v Ptuju

  Z odkupovanjem terjatev, dolga in zavarovanjem terjatev se lahko finančno razbremenite. Ti finančni inštrumenti so pomagali že mnogim.

 • Krakom v Ptuju lahko izvede vaše verižne kompenzacije

  Podjetje Krakom vam lahko pomaga pri verižnih kompenzacijah ki vam bodo učinkovito zmanjšale dolgove in dolgove tistih, ki so dolžni vam. Verižne kompenzacije so precej priljubljene.

 • Krakom v Ptuju vam pomaga pri izterjavi terjatev

  Izterjave terjatev vam omogočijo da se spet osredotočite na vaše primarne dejavnosti. Za vaš denar bodo poskrbeli profesionalci.

 • E kompenzacija

  E kompenzacija predstavlja nedenarni način poravnave terjatev in dolgov. Dvostranske E kompenzacije oziroma verižne kompenzacije, ki vključujejo tri ali več oseb.

 • Odkup zapadlih terjatev

  Odkup zapadlih terjatev pomeni odkup terjatev s pomočjo kompenzacije. Pobot terjatev oziroma kompenzacija je nedenarni način poravnave terjatev in dolgov.

 • Zastaranje različnih vrst terjatev

  Kdaj nastopi zastaranje terjatev in kaj storiti v primeru zastaranja terjatev iz gospodarskih pohodb ali delovnega razmerja?

 • Kakšni so zastaralni roki terjatev?

  Kaj sploh je zastaranje terjatev? Zastaranje terjatev pomeni, da upnik po preteku določenega časa od nastanka terjatve od dolžnika ne more več zahtevati, da izpolni svojo obveznost in ga tudi ne more tožiti.

 • Terjatve iz poslovanja - zapadlost, odpis in odložitev terjatev

  V družbi Converta se s terjatvami iz poslovanja in njihovo zapadlostjo ukvarjamo že vrsto let. Obiščite nas in pomagali vam bomo pri vseh navidez še tako nerešljivih težavah.

 • Prenos terjatve - Converta, d.o.o.

  Več o prenosu terjatve ali prijavi terjatve v stečaj si lahko preberete na spletni strani podjetja Converta, d.o.o.