E kompenzacija - nedenarni način poravnave terjatev in dolgov

V času zmanjšanega povpraševanja in v mnogo primerih tudi plačilne nediscipline se mnoga podjetja srečujejo s težavami z likvidnostjo. Neko podjetje lahko zelo dobro obvladuje trg in ima zadosti naročil, vendar pa jih preprosto ne more izvesti, če jim stranke opravljenih storitev ne plačujejo redno. Kadar se znajdejo v takšni situaciji, se lahko poslužijo kompenzacije.
E kompenzacija ali pobot se uporablja kot nedenarni način poravnave terjatev in dolgov. Po obligacijskemu zakonu lahko dolžnik pobota terjatev, ki jo ima do upnika, s tistim, kar ta terja od njega. Do pobota pride z enostransko pobotno izjavo, ki jo lahko poda katerikoli od udeležencev, pri čemer ne zahteva soglasja nasprotne stranke za pobot.
Z odpravo dolgov se bonitetna ocena podjetja zviša. Podjetje na ta način lahko pridobi ugodnejše pogoje za kreditiranje, s tem pa sredstva za nadaljnje poslovanje. Prednost, ki jo predstavlja e kompenzacija, je tudi v tem, da lahko podjetja medsebojne terjatve odpravljajo ne da bi potrebovala denarna sredstva, saj se te preprosto odpišejo.

Verižne kompenzacije vključujejo tri ali več oseb

E kompenzacija in verižnaE kompenzacija predstavlja zelo hiter in ugoden sistem za odpravljanje terjatev in čiščenje bilanc podjetij. Poleg dvostranske e kompenzacije pa v praksi poznamo še verižne kompenzacije, kjer sodelujejo trije udeleženci ali več. Verižne kompenzacije navadno izvajajo specializirana podjetja, ki poiščejo različne udeležence in jih razvrstijo tako, da je vsak udeleženec verige v pravnem razmerju s predhodnim in naslednjim udeležencem. Do tistega, ki je pred njim, je upnik, tistemu, ki mu sledi, je dolžnik, ni pa v pravnem razmerju z nikomer drugim v verigi. Verižne kompenzacije tako omogočijo, da različne stranke odpravijo medsebojne terjatve.
E kompenzacije sicer niso povsem zastonj in se plačujejo po vnaprej znanem ceniku. Vendar pa se e kompenzacija navadno plača le v primeru, ko je uspešna.

E kompenzacija v Menjalku

Podjetja, vključena v Menjalko, plačajo blago ali storitev v trenutku prodaje in se tako izognejo težavam z izterjavo problematičnih terjatev. Podjetjem pa v Menjalku nudimo tudi edinstveni način povrnitve celotne vrednosti obstoječih problematičnih in zapadlih terjatev. Kot vključeno podjetje Menjalka lahko dobite plačilo v menjalnih evrih vnaprej in vsaka opravljena transakcija je zajamčena. Tako vam treba biti v skrbeh zaradi problematičnih terjatev.

Vabljeni na našo spletno stran!


Menjalko d.o.o. | E kompenzacija, verižne kompenzacije, e kompenzacije - povezave do naše spletne strani: