Dvostavno računovodstvo

Dvostavno računovodstvo potrebujejo skoraj vsa podjetja. Dvojni način knjiženja (dvostavno knjigovodstvo) pomeni vsebinsko in časovno vodenje knjig.

Sorodne kategorije

Sorodne kategorije

Dvostavno računovodstvo