Geotehnologija

Geotehnologija je veda o geotehniki ter zajema geološke raziskave, geomehaniko, vrtanje vrtin itd. Med druga pomembna področja spadajo tudi hidrogeologija, inženirska geologija in karotaža (monitoring vode).

Sorodne kategorije

Sorodne kategorije

Geotehnologija