Odkup zapadlih terjatev - odkup terjatev s pomočjo kompenzacije

Likvidnost je eden največjih problemov, s katerimi se danes srečujejo podjetja. Podjetje ima lahko številna naročila in zelo dobro obvladuje trg, a če jim stranke ne plačujejo redno, velikega obsega naročil preprosto ne morejo izvesti. Tako so podjetja pogosto do svojih partnerjev tako upniki kot dolžniki. Zapadle in neplačane terjatve so najhujša mora vsakega podjetja, zlasti če se dolžnik odloči, da vam bo plačal čim kasneje, vam pa počasi zmanjkuje energije, da bi se še naprej ukvarjali z njim.
V takšnem primeru se lahko za odkup zapadlih terjatev uporabijo kompenzacije. Na ta način se dolgovi lahko poravnajo brez potrebe po likvidnih sredstvih. Kompenzacija ali pobot je nedenarni način poravnave terjatev in dolgov. Dolžnik lahko pobota terjatev, ki jo ima do upnika, s tistim, kar ta terja od njega. Tako lahko podjetja med seboj odpravljajo medsebojne terjatve, ne da bi pri tem potrebovala denarna sredstva, saj se ta preprosto odpišejo. Poleg dvostranskega poznamo tudi večstranski pobot terjatev, v katerem sodeluje več udeležencev.

Odkup terjatev - odlična rešitev za poslovanje podjetja

Odkup zapadlih terjatevOdkup terjatev predstavlja odlično rešitev za poslovanje podjetja, saj se s tem izboljša njegova likvidnost. Podjetje si na ta način zagotovi popolno zaščito pred tveganjem neplačil, izboljša pa se tudi upravljanje z denarnimi tokovi. Hkrati z odpravo dolgov se poviša tudi bonitetna ocena podjetja, zaradi česar podjetje pridobi ugodnejše pogoje za kreditiranje, s tem pa lahko financira nadaljnji razvoj. Odkup terjatev prinaša tudi nižje stroške poslovanja, saj podjetje ne bo imelo opravka s stroški izvršbe.
Odkup zapadlih terjatev prinaša prednosti tudi za zaposlene v podjetju. Ti bodo veliko raje opravljali svoje delo, saj se jim ne bo več treba ukvarjati z zamudno izterjavo terjatev. Nihče več ne bo izgubljal dragocene energije za prepričevanje stranke, naj vendarle že plača.

Odkup zapadlih terjatev na edinstven način

Težavam z izterjavo terjatev in dolgov pa se lahko izognete tudi z vključitvijo v sistem Menjalko. Podjetja, vključena v Menjalko, plačajo druga drugemu v trenutku prodaje in se tako izognejo težavam z izterjavo problematičnih terjatev. Za odkup zapadlih terjatev pa Menjalko d.o.o. nudi edinstveni način. Kot vključeno podjetje dobite plačilo v menjalnih evrih vnaprej in vsaka opravljena transakcija je zajamčena. Tako vam ni treba biti v skrbeh zaradi problematičnih terjatev.

Naj terjatve in dolgovi ne bodo več težava - vabljeni v Menjalko!


Menjalko d.o.o. | Odkup zapadlih terjatev, odkup terjatev, pobot terjatev - povezave do naše spletne strani: