Verižne kompenzacije se izognejo realnemu denarnemu toku


Verižne kompenzacije so tisti instrument, ki izvrstno deluje tudi v pogojih plačilne nediscipline, ki je v naših krajih v zadnjih časih na žalost moderna. Vse več ljudi se cinično sprašuje, kje so tisti lepi časi, ko si za svoje opravljeno delo ali dostavljen material še dobil plačilo. Tudi nam je žal, da je tako, vendar s svojo dejavnostjo po svojih najboljših močeh pomagamo, da se stvari nekoč le obrnejo na bolje. Tako vam ponujamo odkupe terjatev, kot so denimo odkup terjatev fizičnih oseb, odkup zapadlih terjatev in tudi odkup nezapadlih terjatev. Lahko se dogovorimo za odstop terjatve ali pa za izterjavo terjatve. Pri verižnih kompenzacijah pa podjetja, ki so v verigi (z izjemo enega, ki plača) ne plačajo ali dobijo plačano. Na vsak način pa se jim s pomočjo verižne kompenzacije zmanjša višina dolga in hkrati tudi višina odprtih terjatev.

Verižne kompenzacije in odkup zapadlih terjatev


Z verižno kompenzacijo pridobijo prav vsi udeleženci

Verižna kompenzacija je vsestransko koristna, saj nam z njeno pomočjo ni več potrebno skrbeti za naše dolgove in odprte terjatve: prav gotovo ni prijetno, če komu kaj dolgujemo, zagotovo pa je naporno tudi to, če imamo odprto terjatev, za katere izterjavo moramo poskrbeti. Po verižni kompenzaciji so tovrstne skrbi odveč. Seveda pa se lahko raje odločite tudi za odkup zapadlih terjatev oziroma odkup terjatev fizičnih oseb.


Odkupi terjatev fizičnih oseb vas razbremenijo skrbi

Z odkupom terjatev fizičnih oseb ali odkupom zapadlih terjatev pravnih oseb pridete do svojega denarja takoj. Nobene potrebe ni, da bi se z izterjavo ukvarjali sami. Bolje, da zahtevno delo izterjave prepustite izkušenim in usposobljenim profesionalcem in se odločite za odkup terjatev fizičnih oseb oziroma odkup zapadlih terjatev pravnih oseb. Izterjavo bo potem opravilo podjetje, ki je izvedlo odkup terjatev fizičnih oseb, vi pa boste lahko brezskrbni: dolg, ki ga poprej nikakor niste mogli izterjati, bo ostal le še neprijeten spomin.

Krakom | Verižne kompenzacije priljubljen način poplačila