Pošlji povpraševanje

Angleščina za začetnike, tako odrasle kot otroke

Angleščina za začetnike v Holističnem centru Karnion poteka na bistveno hitrejši, a tudi naravnejši način. Zlasti tečaj angleščine za otroke je za razliko od učenja tega jezika kasneje v življenju bolj preprost; prav učenje v tej dobi namreč poteka bistveno hitreje, otroci pa od tečaja odnesejo več, kar jim navsezadnje predstavlja dobro osnovo za nadaljevanje učenja angleščine ali drugih tujih jezikov v poznejši dobi. V kolikor z učenjem tujega jezika namreč začnemo dovolj zgodaj, imamo pozneje boljše možnosti, da ga obvladamo na ravni materinega jezika.

V primerjavi s tečaji za odrasle, se tečaj angleščine za otroke ravna po podobni metodi, vendar pa se snov tečaja razlikuje od snovi za odrasle učence. Tečaj je tudi manj intenziven, odvija pa se lahko tako v okviru poletne šole, kjer je učenje bolj sproščeno kot sicer, kot tudi tečaja na jezikovni šoli. Angleščina dandanes velja za najbolj razširjen jezik na svetu, ki bi ga moral obvladati vsak, najsi gre za poslovno ali vsakodnevno rabo. Čeprav je njegovo učenje dokaj razširjeno in se uvršča med obvezne kompetence, pa njegovo znanje ni tako samoumevno.

ucenje-anglescine

Poleg recimo nemščine, je angleščina prisotna vsepovsod, kar pa še ne pomeni, da ga vsi obvladajo. Nedvomno pa gre za pomemben in priljubljen jezik, brez katerega ni več moč shajati. Prav zato je učenje izjemnega pomena. Vsakdo se sicer lahko nauči tujega jezika, a tempo usvajanja se razlikuje od primera do primera. V tem tudi razlog za priljubljenost metode Superlearning, pri kateri gre za učenje v alfa stanju, ki omogoča hitro usvajanje tujega jezika.


Angleščina za otroke na sodoben način

Angleščina za začetnike predstavlja način, kako se lahko hitro in učinkovito naučimo tega tujega jezika, ki je dandanes že skoraj nuja. Tečaj angleščine za otroke je primeren za vse mlajše posameznike, ki se z jezikom šele dobro spoznavajo.

Res je, da lahko njegovo usvajanje poteka tudi na povsem spontan način, na primer s poslušanjem avdio vsebin ali gledanjem televizije, kajti tudi tako se učimo, na bolj spontan način. Žal pa tovrstno usvajanje jezika ni sistematično in poteka precej počasi. Slednje morda pride prav, če jezika ne uporabljamo prav pogosto, a če ga želimo obvladati, se moramo tega lotiti na sodoben način.

Pomen sistematičnega učenja je ključen zlasti pri angleščini za otroke in začetnike: najpomembnejši tu je hiter napredek, česar se zavedajo tudi na jezikovni šoli Karnion, ki nudi metodo učenja Superlearning. Učenje tu poteka v alfa stanju, pri čemer jezik usvajamo zelo hitro, rezultati pa so vidni v že zelo kratkem času.

anglescina-za-otroke


Tečaj angleščine za otroke po metodi Superlearning

Angleščina za začetnike predstavlja, tako kot denimo učenje ostalih tujih jezikov, izziv za vsakogar. Pri učenju gre namreč za kompleksen mentalni proces, ki od posameznika zahteva zbranost in dobro koncentracijo. V pomoč pri tem je lahko Superlearning – učenje jezikov v alfa stanju. Gre za izredno učinkovito metodo učenja jezika, ki za razliko od tradicionalnega pristopa zagotavlja hitrejše usvajanje snovi in hitrejše pomnjenje, hkrati pa na posameznika deluje sproščujoče.

Pri angleščini za otroke in hkrati odrasle načeloma velja, da v zgolj štiridesetih urah učenja s pomočjo te metode usvojimo snov, ki jo v okviru tradicionalnega tečaja šele v dvesto urah. Metoda je primerna tudi za učenje angleščine za začetnike.


Tečaj angleščine v alfa stanju

Čeprav je učenje tujih jezikov tako zelo razširjeno in popularno, pa marsikomu predstavlja trn v peti. A ni nujno, da je temu tako. V centru Karnion vsem, ki si želijo usvojiti jezik, nudijo učenje v alfa stanju. Med izvajanjem metode Superlearning se posameznika ves čas spremlja preko monitoringa.

Tako tečaj angleščine za otroke, kot tudi za druge začetnike, poteka naravno: s poslušanjem. Slednje predstavlja input, sledi pa mu sporazumevanje. Karnion oba procesa –ponavljanje in poslušanje – izvaja izmenično in dinamično, pri čemer čas hitro mine.


Prednosti Superlerning metode učenja

Superlearning, tj. učenje jezika v alfa stanju, se svetuje posameznikom z različnim predznanjem. Zagotavlja hitro usvajanje, saj pri metodi nastane t. i. akumulacijski efekt, kar je za učenje v alfa stanju ključnega pomena. Vsak jezik je lahko trd oreh, vendar pa se ga lahko s pomočjo učenja v alfa stanju hitro naučimo.

Tečaj angleščine za otroke in za odrasle začetnike poteka intenzivno, in sicer v okviru 40-urnega treninga. Tako je napredek hiter in opazen že v najkrajšem možnem času.

metoda ucenja superlearning

Učenje jezika s pomočjo antistresnega programa

Učenje tujih jezikov ni enostavno, pogostokrat je zelo zahtevno. Kljub temu pa je lahko zabavno. Tečaji po metodi Superlearning denimo predstavljajo vrsto antistresne terapije, po čemer se razlikujejo od tradicionalnih tečajev, ki smo jih vajeni.

Med poslušanjem jezika se namreč sproščamo s pomočjo rumene svetlobe, na ta način pa v organizem vnesemo več endorfinov in serotonina ter se očistimo stresnih hormonov. Takšen učinek na posameznika je sproščujoč, učenje pa ne povzroča več prevelikega nelagodja.