Žlahtne oziroma plemenite kovine so zaradi svojih lastnosti prehodni elementi

Plemenite kovine

Plemenite oziroma žlahtne kovine so redki kovinski kemijski elementi visoke ekonomske kakovosti, ki niso radioaktivni in ne morejo biti umetno proizvedeni. Med njimi sta najbolj znana zlato in srebro, v skupino pa uvrščamo še platino, paladij, rutenij, rodij, osmij in iridij. Kemijsko so plemenite kovine manj reaktivne od ostalih elementov, imajo visok sijaj in visoko električno prevodnost. Poleg tega so mehkejše, bolj kovne ter imajo višja tališča od ostalih kovin. Zaradi vseh teh lastnosti žlahtne kovine imenujemo tudi prehodne kovine oziroma prehodni elementi.


Zgodovinsko gledano so bile plemenite kovine vedno pomembna valuta, dandanes pa pridejo bolj do izraza v industriji in investicijah. Naložbe v plemenite kovine, še posebej v zlato, ki je odličen hranilec vrednosti, pripomorejo k temu, da se ohranja kupna moč. Zlato je redko, lepo, večno in enkratno. Ko imate zlato, imate v rokah zlato varnost.


Kupna moč se z naložbami v žlahtne kovine ohranja

Žlahtne kovine v primerjavi z denarjem v razmerju z ostalimi dobrinami in energenti svojo vrednost dobro ohranjajo, zato njihovim lastnikom kupna moč ne pada. Praktično bi lahko rekli, da je zlato nadomestilo za varčevalni račun oziroma zamenjava za denar.


Varčevanje je velikokrat povezano z idejo, da bi se kupna moč ohranila, medtem ko je investiranje povezano s pridobivanjem dobička. Pri nakupu zlata je naš cilj enak kot pri nakupu srebra in to je povečanje našega osnovnega kapitala oziroma v saj ohranjanje kupne moči. Investicija se izkaže za smotrno, če se vrednost kupljene plemenite kovine dvigne za enak odstotek, kot znaša inflacija v tekočem letu.


Denar, delnice in nepremičnine pa so za razliko od žlahtnih kovin podvrženi precej znatnejšim spremembam na finančnih trgih, zato pa tudi večjim tveganjem. Ker je nakup plemenite kovine priporočljiv izključno za dolgoročne namene, je pravzaprav vseeno, kdaj jo kupite - ko njena vrednost raste ali ko pada. Poleg tega lahko kadar koli kupite dodatne količine žlahtne kovine ali pa zalogo prodate. To pa vam omogoča, da je vaša naložba v plemenite kovine likvidna in transparentna.

Elementum d.o.o. na trgu plemenitih kovin slovi kot strokovno, odgovorno in zanesljivo podjetje. Tudi vi nam zaupajte svojo naložbo v plemenite kovine!

Elementum d.o.o. - povezave do naše spletne strani: