Srebro na borzi

Srebro je plemenita kovina velike vrednosti in vsestranske uporabnosti, zato ni veljalo kot plačilno sredstvo le v preteklosti, ampak predstavlja tudi danes varno naložbo v prihodnost.

Srebro
Cena srebra na borzi

Borza je finančna ustanova, ki omogoča trgovanje z vrednostnimi papirji  z obveznicami, delnicami, menicami, skladiščnicami in drugi papirji, omogoča pa tudi trgovanje s plemenitimi kovinami. Borza srebra ureja cene in stanje srebra na borzi.
Cena srebra na borzi se vsakodnevno spreminja in je, kot pravijo, v bistvu prava loterija. Kaj kažejo primerjave cen srebra v preteklih letih? V začetku leta 2010 je bila unča srebra vredna 11,76 evra, konec leta 2010 pa že 23,08 evra in se je v enem letu torej podvojila. Leta 2012 je bila borza srebra relativno stabilna in se ni veliko spreminjala, padec cene se je zgodil le julija, a so se cene srebra ponovno dvignile že proti koncu meseca.


Če torej primerjamo srebro na borzi v preteklosti in danes, vidimo, da borza srebra ob relativni stabilnosti vseeno narašča. Ruši se pa tudi dogma o višji ceni zlata. Srebro v primerjavi z zlatom pridobiva na vrednosti in uporabnosti, s čimer se viša tudi cena srebra na borzi. Iz tega lahko precej zagotovo sklepamo, da pomeni srebro varno investicijo tudi v prihodnosti in sredstvo za zaščito vašega premoženja.


Spremljanje borze srebra

Spremljanje cen srebra na borzi lahko opravljate sami ali jih preverite na naši spletni strani. Redno objavljamo, kje kotirata zlato in srebro na borzi v zadnjih štiriindvajsetih urah, v zadnjih petih dneh, kakšna je bila cena srebra in zlata na borzi v zadnjih tridesetih dneh, zadnje leto, v obdobju zadnjih petih let, spremljamo pa tudi borze srebra in zlata od leta 1971.


Zakaj vlagati v plemenite kovine?

Plemenite kovine delujejo kot ohranjevalec vrednosti že tisočletja, saj med kilogramom plemenite kovine izpred stotih let in kilogramom plemenite kovine danes ni velike razlike, obstaja pa tudi precej gotova verjetnost, da bo ostalo tako še v prihodnje.


Cena plemenitih kovin kotira na borzi. Srebro in zlato nenehno spreminjata ceno, zavedati se pa je potrebno tudi, da če je cena srebra na borzi danes nekoliko nižja kot včeraj, to še ni razlog za paniko. Tudi ni mogoče napovedati, kakšno bo stanje na borzi srebra naslednje leto, cene za unčo lahko na borzi kotirajo tudi do 20 % več ali manj. Plemenite kovine kupujemo kot dolgoročno naložbo ali investicijo in ne z namenom, da bi jih čez dva meseca prodali.

Elementum | borza srebra, srebro na borzi, cena srebra na borzi, plemenita kovina - povezave do naše spletne strani: