Žlahtni kovini, ki sta že tisočletja zlati naložbi

Zlato in srebro sta plemeniti kovini, ki svojo vrednost ohranjata že skozi tisočletja. Plemenite kovine uvrščamo med prehodne elemente (v periodnem sistemu so to elementi v stolpcih od 3 do 12), med najbolj znanimi pa so zlato in srebro, platina, paladij, rutenij, osmij in iridij.


Pri Elementumu dajemo prednost predvsem zlatu in srebru, saj predstavljata največji in najpogostejši ter tudi najvarnejši investiciji.


Nakup ter odkup zlata in srebraProdaja zlata in srebra

Zlato in srebro sta najbolj zaželeni plemeniti kovini za nakup ali odkup, saj:

  • imata vlogo realnega denarja,
  • sta hranilca vrednosti,
  • cene zlata in srebra dolgoročno naraščajo,
  • zlato in srebro ohranjata kupno moč,
  • ščitita pred inflacijo,
  • v svetu ni več resnično stabilne valute, ki bi nudila trajen občutek varnosti - edina hranilca vrednosti ostajata zlato in srebro,
  • predstavljata zlato naložbo idr.


Cene zlata in srebra

Cene zlata in srebra na trgu ves čas nihajo in so odvisne od trenutnega stanja cen na borzi. Stanje v zadnjih 24ih urah, zadnjih petih dneh, zadnjih tridesetih dneh, zadnje leto, cene srebra v zadnjih petih letih ter cene od leta 1971 spremljamo za vas pri Elementumu in si jih lahko ogledate na naši spletni strani.


Cene za odkup zlata in srebra

Cene za odkup zlata in srebra pri Elementumu se držijo sledečega načela: naložbene palice kovnice Umicore odkupujemo 1% pod borzno ceno, ostalih kovnic s statusom 'good delivery' pa 2% pod borzno ceno. Cene za odkup srebra in zlata, narejenega v kovnicah, ki niso navedene na seznamu »good delivery«, odkupujemo tudi z do 20% nižjo odkupno ceno.


Cene za nakup zlata in srebraNakup naložbenega srebra

Kot rečeno, cene za nakup zlata in srebra nihajo glede na stanje na borzi. Za zadnje informacije priporočamo, da pokličete svojega svetovalca, ki vam bo posredoval vse potrebne informacije v povezavi z nakupom ali odkupom zlata in srebra. V primeru, da vam cena ustreza, to čim prej potrdite, da lahko gre vaše naročilo v nadaljnjo obdelavo. Po potrditvi preklic ni več mogoč.


Zlata naložba

Zakaj sta zlato in srebro zlati naložbi?

Zlato in srebro sta plemeniti kovini, torej redka kovinska kemijska elementa z visoko ekonomsko vrednostjo. Zlato in srebro nista radioaktivna, imata visok sijaj, visoko električno prevodnost, sta mehkejši, bolj kovni in imata višje tališče od ostalih kovin.
Občutek ekonomske varnosti je pomemben dejavnik sreče in zadovoljstva. Ravno zaradi tega je pametno vlagati v nakup srebra in zlata. Naložba je varna, dolgoročno stabilna in pametna odločitev za vašo prihodnost.


Naj kupimo zlato ali srebro?

Če se sprašujete, ali je pametneje kupiti srebro ali zlato, je naš odgovor enostaven  oboje, saj imata tako srebro kot zlato svoje prednosti. Zlato je še zmeraj naložbena kovina, se ne porablja, ne izginja  na svetu ga je toliko, kolikor ga je človeštvo do sedaj izkopalo.


Nasprotno je srebro v zadnjem stoletju izgubilo na statusu naložbene kovine in je postalo industrijska kovina. Razlog je v boljših fizikalnih lastnostih od zlata. Posledično se ga porablja veliko več. Srebro izginja  po ocenah naj bi ga bilo še za 20 let. Cene srebra nihajo bolj kot cene zlata. Za varno naložbo strokovnjaki priporočajo nakup obojega, in sicer v razmerju 80 % zlata, 20 % srebra.


Varčevanje daje občutek varnosti, še posebej v trenutnem negotovem ekonomskem stanju. Za varno odločitev priporočamo nakup srebra in zlata, saj sta naložbi v vašo prihodnost!

Elementum | zlato in srebro, odkup zlata in srebra, zlata naložba, cene zlata in srebra, plemenite kovine - povezave do naše spletne strani: