Simultano tolmačenje spada med najpogostejše prevajalske storitve

Simultano tolmačenje spada med najpogostejše prevajalske storitve, ki jih poleg pisnega prevajanja naročajo podjetja. Gre za vrsto ustnega prevajanja, pri kateri tolmač posluša govorca, besedilo v mislih nemudoma prevede in naglas izgovori prevod izrečenega v ciljni jezik. Med opravljanjem tovrstne prevajalske storitve je tolmač fizično ločen od udeležencev dogodka. Navadno so ti prevajalci v posebnih prevajalskih kabinah, ki so zvočno zaščitene, da vanje ne pridejo drugi glasovi oziroma hrup iz dvorane ali sejne sobe.

Prevajalska agencija Julija vam nudi simultano tolmačenje v številne evropske jezike in tudi tolmačenje v različnih jezikovnih kombinacijah. Naši tolmači imajo s simultanim tolmačenjem dolgoletne izkušnje, zato bodo poskrbeli za nemoten potek vašega dogodka brez jezikovnih ovir. Poleg drugih storitev vam omogočamo tudi spremstvo tolmačev na poslovnih potovanjih ali na mednarodnih dogodkih v tujini. Tolmač vas spremlja in je na voljo ves čas potovanja.

Simultano tolmačenje je za prevajalce zahtevno

Simultano tolmačenje spada med prevajalske storitve, ki so precej zahtevne za prevajalce. Tolmač ponavadi prevaja iz tujega v svoj materni jezik, saj je v svojem maternem jeziku najbolj prožen. Vseeno pa simultano tolmačenje zahteva izjemno izkušenega, izurjenega in na stres navajenega tolmača. Simultano prevajanje zahteva najvišjo možno mero koncentracije, saj govorec ne čaka na prevajalca, ampak govori kot običajno, z običajno hitrostjo. Tolmač med tolmačenjem ne sme izpuščati besed ali po svoje prirejati pomena povedanega.

Nujna oprema za simultano tolmačenje so mikrofon in slušalke, saj tolmač govorce sliši le skozi slušalke, poslušalcem pa prevod govori v mikrofon. Običajno imajo poslušalci vsak svoje slušalke in simultano tolmačenje poslušajo neposredno. V naši prevajalski agenciji vam je na voljo možnost najema tehnične podpore, ki vam jo na lokaciji dogodka postavi naš tehnik. Tehnični nadzor izvajamo ves čas in tako poskrbimo, da vaš dogodek poteka nemoteno.

Simultano tolmačenje - bolj kakovostno z dvema izkušenima tolmačema

Za srečanja, ki trajajo več kot 20 minut (krajša so pravzaprav zelo neobičajna), je prisotnost dveh izkušenih tolmačev nujna. Po prevajalskih standardih se tolmača izmenjujeta vsakih 15 do 20 minut, saj le tako zagotovita ustrezno kakovost prevodov. Kadar en tolmač aktivno tolmači, mu drugi pomaga z iskanjem morebitne neznane besede v slovarju.

Poleg simultanega tolmačenja vam prevajalska agencija Julija nudi ostale prevajalske storitve - prevajanje, lektoriranje in sodno overjene prevode. Vabljeni na našo spletno stran!

Prevajalska agencija Julija | Simultano tolmačenje, prevajalske storitve, simultano prevajanje - povezave do naše spletne strani: