Sodno overjeni prevodi - opravijo jih sodno zapriseženi prevajalci

Sodno overjeni prevodi so posebna vrsta prevodov, ki jih opravljajo le sodno zapriseženi prevajalci. Gre za uradni prevod dokumentov, ki so največkrat osebne narave. Takšni dokumenti so spričevala, rojstni list, izpis iz sodnega registra, potrdilo o nekaznovanosti, policijsko poročilo, izvedensko mnenje, zdravniški izvid in razne uradne pogodbe. Sodno zapriseženi prevajalci uradni prevod zvežejo z izvirnim dokumentom ter opremijo z žigom, svojimi podatki in podpisom, s katerim jamčijo za istovetnost prevedenega besedila z izvirnikom.

Sodno overjeni prevodi so uradni dokumenti, ki jih lahko uporabite na uradih doma in po svetu. V prevajalski agenciji Julija vam bomo uradni prevod priskrbeli v najkrajšem možnem času, saj verjamemo v pravočasno oddajo dokumentov, hkrati pa skrbimo za visoko raven strokovnosti. Pokličite nas na brezplačno telefonsko številko 080 999 999 ali nam pišite na elektronski naslov info@julija.si.

Sodno zapriseženi prevajalci - potrdi jih ministrstvo za pravosodje

Naši prevajalci in sodni tolmači imajo poleg jezikovnega tudi znanje s strokovnih področij, zato so naši sodno overjeni prevodi kakovostni, tudi tisti, ki vsebujejo veliko žargonskih izrazov z določenega področja. Na zahtevo sodišča delo sodno zapriseženega prevajalca zajema tolmačenje, torej ustno prevajanje na narokih, oziroma pisno prevajanje uradnih listin. Sodno zapriseženi prevajalci tudi kazensko odgovarjajo za vsebino prevedenih dokumentov, saj lahko napačen prevod ali pa le napačno razumevanje vsebine dokumenta povzroči veliko škodo. Pomembno je, da
pri izbiri sodnega tolmača ravnamo previdno, saj ni vsak tolmač sodni tolmač.

Sodni tolmači so sodno zapriseženi prevajalci, ki imajo odločbo ministrstva za pravosodje za stalnega sodnega tolmača. Sodni tolmači vedno zaprisežejo za eno ali več jezikovnih kombinacij. Ker v Sloveniji ni na voljo sodnih tolmačev za vse jezikovne kombinacije, se navadno naredita dva sodna prevoda. Najprej se naredi prevod iz prvega tujega jezika v angleščino, nato pa še iz angleščine v slovenščino. Vsi ti sodno overjeni prevodi so med seboj zvezani in so uradni dokument.

Prevajalska agencija Julija - sodno overjeni prevodi v več kot 93 svetovnih jezikov. Prepustite nam skrb za vaš uradni prevod. Vabljeni na našo spletno stran!

Prevajalska agencija Julija | Sodno overjeni prevodi, uradni prevod, sodno zapriseženi prevajalci - povezave do naše spletne strani: