Vrhunski prevajalci in strokovna ekipa

Agencija za prevajanje Julija je znana kot uspešna, predvsem pa strokovna in korektna agencija, ki z izkušnjami in odličnimi prevodi že vrsto let sodeluje s številnimi posamezniki in svetovno znanimi podjetji. Naši prevajalci so strokovno vrhunsko usposobljeni, saj prevajalce vedno iščemo med ljudmi z ustrezno izobrazbo in z dovolj izkušnjami, da se prevodi zlahka spopadejo. Pri vsakem prevodu pa sodelujemo tudi z naravnimi govorci, tako da je prevod ustrezen tudi s kulturno-zgodovinskega stališča. Naši sodno zapriseženi prevajalci imajo v skladu z zakonom odločbo Ministrstva za pravosodje, ki je pogoj, za opravljanje tovrstnih prevodov.

Agencija za prevajanje Julija- prevajalce iščemo med strokovnjaki

Dobri prevajalci so danes pravzaprav redkost, saj se po naših izkušnjah marsikdo, ki pozna tako rekoč le osnove nekega tujega jezika, že predstavlja za prevajalca. Posledica tega so nekakovostni in celo napačni prevodi, ki lahko nekemu posamezniku ali podjetju naredijo veliko osebno in finančno škodo. Zato v naši prevajalski agenciji vseskozi iščemo prevajalce, sodno overjene tolmače in lektorje, ki imajo vsaj pet let delovnih izkušenj, hkrati pa so prevajalci predhodno z določenega strokovnega področja prevedli vsaj 1000 strani. S tem agencija za prevajanje Julija svojim strankam zagotavlja raven prevodov, ki je žal danes prava redkost. V ta namen vseskozi pri prevodih sodelujemo s strokovnjaki z določenih področij, ki preverijo terminološko ustreznost. Ne dovolite si, da bi se pred strankami in poslovnimi partnerji osmešili s slabimi prevodi - pokličite Julijo in poskrbeli bomo za ustrezno kakovost!

Prevajalci in simultano oziroma konsekutivno prevajanje

Posebno usposobljeni in izkušeni prevajalci v Juliji se ukvarjajo s konsekutivnim ali simultanim prevajanjem. Prevajalci, ki opravljajo simultano oziroma ustno prevajanje, sedijo v konferenčnih kabinah in brez časovnega zamika prevajajo govorjeno besedilo, ki ga slušatelji poslušajo prek slušalk. Konsekutivno prevajanje pa se odvija s časovnim zamikom, kar pomeni, da prevajalci počakajo, da govornik pove besedilo, potem pa prevedejo povedani odsek. Naša agencija za prevajanje vam omogoča tudi spremstvo tolmačev na poslovnih potovanjih ali mednarodnih dogodkih, ki je z vami ves čas potovanja.

Julija | Prevajalci, iščemo prevajalce, agencija za prevajanje - povezave do naše spletne strani: