Novosti na področju masivne gradnje

Pri montažni gradnji so elementi montažne hiše izdelani v industrijskih proizvodnih dvoranah, v celoto pa se sestavijo na lokaciji, kjer bo hiša stala. Pri masivni gradnji so za razliko od okvirne konstrukcije, stene objekta polne. Izdelane so lahko iz  brun, tramov, kamna, opeke, armiranega betona, plošč iz lepljenega lesa ali masivnega lesa v obliki plošč ali lesenih zidakov. Navadno so stene masivne konstrukcije enostransko obložene z izolacijo ali izolacijskimi ploščami.

Preberite več o gradnji hiš >>

V slovenskem podjetju JUB so pod blagovno znamko JubHome, z masivnim sistemom gradnje varčnih hiš, naredili še korak naprej. Rešitev, ki združuje kvaliteto masivne gradnje in hitrost montažnih sistemov, je plod lastnega razvoja in proizvodnje. Izvedba hiše temelji na energijski varčnosti in učinkovitosti, čvrstosti gradnje, na hitri in enostavni izvedbi ter arhitekturni raznolikosti.

Masivni sistem gradnje

ICF (Insulated Concrete Form) je sistem gradnje z izgubljenim opažem. Stene so sestavljene iz votlih stenskih elementov (JUBHome WALL), narejenih iz grafitnega polistirena (EPS). V vmesni prostor se med sestavljanjem vstavljata vertikalna in horizontalna armatura, prostor pa se nato zalije s črpnim betonom. Notranji in zunanji sloj iz grafitnega EPS v času gradnje služita kot izgubljeni opaž, po betoniranju pa predstavljata toplotno izolacijo. ICF sistem je dokazal, da ima odlične kvalitete za gradnjo energijsko varčnih hiš, saj zagotavlja akumulacijo toplote v masivnih stenah, povsem neprekinjen toplotni ovoj hiše od temeljev do strehe ter ponuja celovito rešitev za učinkovito zrakotesnost objekta, kar so vse lastnosti pasivne hiše.

Masivna gradnja hiše

Sistem gradnje sten sestavlja več elementov različnih oblik in dimenzij, izdelanih iz surovine Neopor.  Material za izdelavo opažnih oblikovnikov je grafitni ekspandirani polistiren (EPS), ki je kvalitetnejša izpeljanka vsem poznanega Styropora. Nosilna armirano betonska stena ICF sistema ima plast EPS-a z obeh strani, fasadne in notranje, kar v notranjosti prostorov v hladnih dneh zagotavlja prijetno topel občutek. EPS pa ima še mnoge druge prednosti: je enako zrakoprepusten kot masiven les, popolnoma inerten in v primerjavi z drugimi toplotnimi izolacijami, uporablja se ga celo za prehransko embalažo in otroške igrače ter v primeru ognja samougasljiv.

Gradnja masivne pasivne hiše

Elementi masivne hiše k investitorju na gradbišče prispejo s sestavnim načrtom in točno ukrojeni za konkreten objekt, kar omogoča uporaba BIM (Building Information Modeling) tehnologij. S pomočjo sestavnega načrta se posamezni elementi na gradbišču po principu lego kock zlahka sestavijo v celoto.

Rešitve ICF sistema gradnje so prilagojene tudi drugim konstrukcijskim sklopom objekta - toplotni izolaciji temeljne plošče objekta (JUBHome BASE) in strehi (JUBHome ROOF). Strešni sklop nudi enovito debelino 350 mm s prehodnostjo 0.094 W/m2K, z možnostjo toplotno izolativne doplastitve. Vendar že z izborom najmanjše debeline sklopov temeljenja in sten lahko s pazljivim projektiranjem in primerno umestitvijo objekta na lokaciji, zagotovimo pasivni nivo gradnje. Pri takšni debelini toplotne izolacije običajno potrebujemo le majhne deleže vložene energije, ki jo lahko pri racionalni izbiri prostorov zagotovimo celo samo z lastnimi viri (človeška toplota, računalniki, televizor, kuhalnik…).

Masivni sistem gradnje nove hiše

Kakovostna hiša je temelj dobrega počutja

Prijetno in zdravo bivalno okolje zagotavljajo uporabniku sodobni, okoljsko zavedni trendi gradnje hiš, ki narekujejo debelejše in zvezne toplotne izolacije, kvalitetnejša, večja in pravilno orientirana okna, zrakotesnost ovoja zgradbe in druge mnoge druge zahteve.

V tako zgrajeni hiši ni pogojev za nastanek zidne plesni, saj je notranja površina obodnih sten topla oziroma skoraj enaka temperaturi zraka, vpliv toplotnih mostov je zanemarljiv, nivo zračne vlage pa je kontroliran prek prezračevanja, z vračanjem toplote iz odpadnega zraka.

Ker so masivne pasivne hiše zelo dobro izolirane, zrakotesne ter pri prezračevanju vračajo delež toplote, za ogrevanje in hlajenje porabijo zelo malo energije – govorimo le o nekaj sto evrih na leto. Za ogrevanje v celoti, ali pa v čim večji meri, uporabljajo obnovljive vire energije namesto fosilnih goriv (kurilno olje, zemeljski plin, UNP, premog). Pri ogrevanju masivne pasivne hiše se uporabljajo  tudi sodobni kotli na lesno biomaso (polena, peleti, sekanci), ki veljajo za obnovljive vire energije.