Pasivna hiša je nizkoenergijska hiša posebnih standardov

To je hiša grajena po standardu, ki je leta 1991 nastal na podlagi zelo uspešnega nemškega pilotnega objekta. Njen standard določa raven udobja, energijske učinkovitosti, delež rabe energije iz obnovljivih virov in natančno definira največje dopustne toplotne izgube.

Določa tudi dovoljeno prehodnost konstrukcij in stavbnega pohištva uporabljenega na ovoju stavbe, raven zrakotesnosti, odsotnost toplotnih mostov, največjo dovoljeno rabo primarne energije za delovanje stavbe ter letno potrebno toploto za ogrevanje.

Pasivna hiša izračun

Pasivna hiša izračun

Da bi lahko uspešno načrtovali in razumeli delovanje takšne hiše,  je potrebno različne parametre preračunati s pomočjo programa PHPP. Pri JUBHome bomo s pomočjo programa optimizirali debeline izolacij, stroške zaradi toplotnih izgub, toplotne prehodnosti, fazni zamik ter izdelali izračune povezane z ogrevanjem, sanitarno vodo, prezračevanjem, ipd.

Izvedite več tudi o masivni hiši >>

Gradnja pasivne hiše

Ob ustreznem načrtovanju in izbiri materialov je lahko zelo ugodna in cenejša od večine običajnih gradenj, pri tem pa ponuja večje bivalno udobje in nizke vzdrževalne stroške. Res je, da je investicija pri namestitvi izolacije, tesnjenja ter kontroliranega prezračevanja z rekuperacijo pri gradnji pasivne hiše nekoliko večja, kar pa s časom vpliva na zmanjšanje ostalih stroškov.

Gradnja pasivne hiše z izolacijo

Izolacija v pasivni hiši

Optimalna debelina izolacije tovrstne hiše je odvisna predvsem od cene energenta za ogrevanje oz. samega ogrevanja. Izolacija strehe je običajno cenovno ugodnejša, pri čemer centimeter izolacije stane približno 0.6 €. Smiselna je uporaba izolacije z debelino vsaj od 40 do 60 in več cm.

Ogrevanje pasivne hiše

Klasično ogrevanje pri pasivni hiši, zaradi njenih skromnih toplotnih izgub, ni potrebno. To pomeni, da lahko hišo ogrevamo preko kontroliranega prezračevanja s toplozračnim ogrevanjem. Za zagotavljanje deleža obnovljivih virov se uporablja toplotna črpalka, za katero ne potrebujemo dimnika.