Masivna hiša

V našem okolju je še vedno najbolj priljubljena masivna gradnja z zidaki (mokra gradnja), pri kateri so glavne sestavine za gradnjo opeka, vezivo in voda. Hiše iz opeke in kamna na tem področju zidamo že stoletja, torej lahko z gotovostjo trdimo, da je klasična masivna gradnja še vedno v določeni prednosti pred montažno.

Masivna gradnja standard

Največja prednost masivne gradnje je velika masa za shranjevanja toplote, ki jo skozi celo leto, zlasti pa v spomladanskem in jesenskem času, koristimo za ugodno toplotno izravnavo prostorov. Odlikujejo pa jo tudi številne druge prednosti, kot so nizko tveganje poletnega pregrevanja, učinkovita izraba sončne energije, ugodna izravnava temperature, požarna, vetrna in zvočna zaščita, vodoodpornost, odpornost proti trohnenju, razpadanju, kemijskim vplivom, insektom, trajnost, trdnost in potresna varnost. Gradbeni materiali, ki se za takšno gradnjo uporabljajo ne vsebujejo zdravju škodljivih primesi, njena prilagodljiva arhitektura pa nam omogoča lažjo morebitno dozidavo objekta.

V podjetju JUBHome zadeve rešujemo sistemsko, saj smo razvili lasten, celovit sistem masivne gradnje v načinu ICF (Insulated Concrete Form), podoben sistemom ki so drugod po svetu za takšno gradnjo uveljavljeni že dalj časa, saj sistemsko omogočajo kakovostno in hitro masivno gradnjo energijsko zelo učinkovitih stavb. To je način gradnje pri katerem uporabljamo toplotno izolativne oblikovnike. Naše rešitve zajemajo vse konstrukcijske sklope objekta, toplotno izolacijo njegove temeljne plošče (JUBHome BASE), rešitve za gradnjo sten (JUBHome WALL) in strehe (JUBHome ROOF). JUBHome objekti so varne in trajne, armirano - betonske konstrukcije, ki hkrati zagotavljajo tudi odlično zrakotesnost in neprekinjen toplotni ovoj.

Preberite tudi: hiša na ključ

Masivna gradnja nam omogoča okolju prijazno bivališče, prilagojeno tudi zdravemu, brezskrbnemu in varčnemu življenjskemu standardu pasivne/masivne hiše.

Masivna pasivna hiša

V primerjavi z običajnimi objekti, ki so narejeni po trenutno veljavnem Pravilniku o toplotni zaščiti in učinkoviti rabe energije v stavbah, pri pasivnih hišah ni nobenih dodatnih temeljnih gradbeno - fizikalnih zahtev. Izvedba pasivne hiše pa postavlja visoke standarde na področju toplotne zaščite, zrakotesnosti, zasteklitve, okenskih okvirjev, porabe električne energije za pogon prezračevalne naprave ter učinkovite izrabe elektrike v gospodinjstvu.