Kako vemo, da je hiša nizkoenergijska in kaj jo loči od pasivne hiše?

Trend nizkoenergijskih hiš se je tudi pri nas v zadnjih desetih letih zelo razmahnil. Pod pojem nizkoenergijske učinkovitosti spadajo vse hiše, ki izpolnjujejo določene standarde ter sodijo v ustrezni energetski razred glede letne porabe energije za ogrevanje. Da hišo uvrstimo med nizkoenergijske, mora le-ta imeti posebej oblikovan koncept in nizkoenergijski standard, ki uvrščata objekt v za to primeren energetski razred.

Nizkoenergijske hiše

Koncept nizkoenergijske hiše je osnovan na več elementih. Mednje v osnovi prištevamo rabo obnovljivih virov energije (sonce, veter, voda, zemlja), dana izhodišča (lokacija, klima) in cilje (zmanjšanje porabe energije, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov). Velikokrat se postavlja tudi vprašanje o tem, kakšna je razlika med pasivno in nizkoenergijsko hišo. Razlika je le v tem, da nizkoenergijska hiša za svoje ogrevanje (pri enaki kvadraturi) potrebuje nekoliko več energije. Tudi materiali, iz katerih sta hiši izdelani, so navadno enaki. Se pa pri izgradnji pasivnih hiš z namenom večje učinkovitosti, uporabljajo večje debeline izolacijskih materialov.

Kaj je ICF sistem gradnje in kakšna je izolativnost JUBHome hiš?

Nizkoenergijske hiše podjetja JUBHome so zasnovane na sistemu ICF gradnje oziroma Insulated Concrete Form. Po principu te gradnje se enostavno določi tudi cena hiše na ključ. Gre za sistem gradnje hiše z izgubljenim opažem. Stene so namreč sestavljene iz votlih stenskih elementov JUBHome WALL iz grafitnega EPS. V prostor, ki nastane vmes, se v procesu gradnje vstavi vertikalna in horizontalna armatura. Ta prostor se nato zalije z armiranim betonom, notranji in zunanji sloj grafitnega EPS, ki sta prej služila kot opaž pa sedaj služita kot toplotna izolacija.

To nas pripelje do ene izmed skoraj najpomembnejših lastnosti nizkoenergijskih hiš. Ogrevanje in hlajenje JUBHome sodobne hiše je izjemno ekonomično, saj so varčne hiše zelo dobro izolirane in zrakotesne. Ena izmed značilnosti, s katero se lahko JUBHome varčne hiše pohvalijo, je v tem, da za ogrevanje v celoti ali pa v čim večji  meri uporabljajo obnovljive vire energije namesto fosilnih goriv, med katere prištevamo kurilno olje, zemeljski plin, UNP in  premog. Največkrat fosilna govoriva nadomesti toplotna črpalka, ki toploto vzame iz vode, zraka ali zemlje ter jo z uporabo električne energije dvigne na za ogrevanje primeren nivo. Pri tem uporabljena električna energija povzroči manj izpustov CO2 kot enaka količina energije pridobljena s pomočjo fosilnih goriv. Za ogrevanje lahko uporabimo tudi sodobne kotle na lesno biomaso (polena, peleti, sekanci), ki se prav tako uvrščamo med obnovljive vire energije.

Gradnja hiše na ključ

Sodobne hiše JUBHome in zračenje s pomočjo rekuperacije

Moderne stanovanjske hiše JUBHome se zračijo s pomočjo rekuperacije. Gre v bistvu za udomačeno tujko, ki pomeni ”obnavljanje” ali morda ”vračanje v prejšnje stanje”. Pri tem imamo v mislih toploto iz odpadnega zraka, ki jo odvzamemo slabemu, odpadnemu zraku, z njo ogrejemo hladen svež zrak in jo tako “vrnemo” nazaj v hišo. S tem zagotavljamo nenehno izmenjavo zraka in toplote pri čemer se med 75% in 90% toplote iz odpadnega zraka vrne nazaj z ogrevanjem svežega zraka, ki ga vpihujemo v stavbo.

Kakšne so cene hiše na ključ v primeru gradnje JUBHome moderne hiše?

Cena nizkoenergijske hiše na ključ je približno enaka ceni standardne gradnje hiše na ključ, vendar nizkoenergijske hiše zahtevajo nekoliko več znanja in pazljivosti pri projektiranju in izvedbi. Ker pa so energijsko bolj učinkovite, dosegamo nižje stroške ogrevanja in hlajenja kasneje, ko hišo že uporabljamo. Upoštevaje tako stroške gradnje, bivanja in vzdrževanja se investicija v nizkoenergijsko ali celo pasivno hišo več kot izplača. Gradnja hiše na ključ v podjetju JUBHome je izpeljana kakovostno in strankam prijazno. Ves čas smo vam na voljo za vsa vprašanja, ki se vam pri gradnji hiše morda še zastavljajo, še pred gradnjo pa se bomo natančno pogovorili tudi o ceni gradnje hiše na ključ.