Toplotne črpalke za ogrevanje in posodobitev centralnega sistema ogrevanja

Toplotne črpalke za ogrevanje so odlična, sodobna, ekološka in ekonomsko najugodnejša izbira ogrevanja.
Pri novogradnjah, toplotne črpalke za radiatorsko ogrevanje predstavljajo najpogostejšo izbiro načina ogrevanja naših prostorov in stanovanj, saj nudijo toplotne črpalke poleg velike ekonomične prednosti tudi možnost odlične izrabe ekoloških in naravnih virov neskončne energije iz našega neposrednega okolja.
Toplotne črpalke so čedalje pogostejša izbira tudi v primeru že obstoječega centralnega sistema, saj predstavljajo toplotne črpalke učinkovito sanacijo obstoječega talnega oz radiatorskega ogrevanja prostorov, stanovanj in stanovanjskih hiš.

Toplotne črpalke voda zrak za ogrevanje

Toplotna črpalka za radiatorsko in sanitarno ogrevanje vode

Toplotna črpalke omogočajo v primeru sanacije ogrevalnega sistema priklop na obstoječe talno ali radiatorsko ogrevanje prostorov preko že obstoječega talnega gretja oz vgrajenih radiatorjev, ki so bili predhodno vgrajeni in povezani z sistemom centralnega omrežja na razne vire ogrevanja, kot so: nafta, plin, trdo gorivo, itd.
Prav tako, kot je mogoča posodobitev talnega oz radiatorskega ogrevanja, je mogoče izkoristiti toplotno črpalko tudi za sanitarno vodo, ki se enostavno priklopi na obstoječi sistem sanitarnega omrežja.

Toplotna črpalka za radiatorsko ogrevanje IbloToplotne črpalke za radiatorsko ogrevanje z uporabo naravnih virov

Toplotne črpalke se ekonomične predvsem zaradi možnosti uporabe in koriščenja neomejene in brezplačne energije, ki se nahaja v našem okolju, kot je npr: energija vode podtalnice, zemlje ali zraka. Z uporabo naravne energije iz našega neposrednega okolja, ki jo za talno, radiatorsko ogrevanje oz ogrevanje sanitarne vode, koristi toplotna črpalka, lahko prihranimo tudi do 75% energije. Poleg pomembnega ekonomskega razloga, pa z izbiro toplotne črpalke skrbimo tudi za čistejše okolje, saj zmanjšujemo izpust emisij, ter na tak način skrbimo za ohranjanje našega čistega okolja. Z izbiro toplotne črpalke za talno ali radiatorsko ogrevanje skrbimo za naše okolje in našo prihodnost, zato imamo pravico do koriščenja subvencije iz Eko Sklada za nakup okolju in nam prijazne toplotne črpalke.

Ogrevanje s toplotnimi črpalkami:https://www.vsi.si/iblo/ogrevanje-s-toplotnimi-crpalkami

DELOVANJE TOPLOTNE ČRPALKE

VEČ O TOPLOTNIH ČRPALKAH