Kako deluje toplotna črpalka zrak zrak

Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov uporablja neizčrpen in vedno dostopen vir energije - zrak. Toplotna črpalka zrak zrak spada med najsodobnejše oblike ogrevanja s toplotnimi črpalkami in je izredno primerna za vse prostore potrebne ogrevanja v Sloveniji, saj deluje tudi pri zunanji temperaturi zraka do -20°C in -25°C. Ogrevanje in hlajenje se doseže s premikanjem hladila skozi različne dele toplotne črpalke, kjer se spreminja agregatno stanje hladila od tekočine do vročega plina in od plina do hladne tekočine. Hladilo se torej uporablja za ogrevanje ali hlajenje tuljav v bivalnih prostorih, propelerji pa poskrbijo za cirkulacijo zraka preko tuljav. Zunanji izmenjevalnik toplote pa poskrbi za ogrevanje ali hlajenje hladila. Na ta način dosežemo hlajenje ali ogrevanje. Toplotna črpalka je zaradi tovrstnega načina izrabe zraka dobila ime toplotna črpalka zrak zrak.

Toplotna črpalka zrak zrak ima številne prednosti

Toplotna črpalka zrak zrakTudi pri izredno nizkih eksternih temperaturah zraka ima toplotna črpalka za ogrevanje prostora z izmenjavanjem zunanjega in notranjega zraka, koeficient učinkovitosti še vedno večji od 2, preprosto povedano pomeni, da prihranite dvakrat več električne energije za isti rezultat. Še večji pa je ta koeficient v Sloveniji, saj temperature redkokdaj padejo pod -5°C, kar pomeni, da je grelni koeficient toplotne črpalke za ogrevanje tudi nad 3,5, na primorskem pa tudi več kot 4, kar pomeni do 400 % večji izkoristek električne energije namenjene ogrevanju. Prav tako ni potreben nikakršen poseg v infrastrukturo zgradbe pri montaži, kar pomeni, da so stroški postavitve takšnega sistema ogrevanja izredno nizki. Konkretno je toplotna črpalka zrak najcenejša vrsta toplotnih črpalk, hkrati pa potrebuje zgolj minimalno vzdrževanje.

  • deluje pri temperatura zraka: od -25°do + 35°C
  • trikrat do štirikrat manjša poraba elektrike
  • trpežen in zanesljiv sistem, ki potrebuje minimalno servisiranja
  • ne uporablja nobenih zdravju škodljivih spojin
  • pozimi nas greje, poleti pa hladi
  • naravi prijazna uporaba

Iblo | Toplotna črpalka zrak zrak za ogrevanje , toplotne črpalke zrak voda.