Geotehnologija – veda o geotehniki, kjer so geološke raziskave pomembne

Geotehnologija je veda o geotehniki, ki sicer sodi na področje gradbeništva, vendar pa je tesno povezana z geologijo, predvsem z inženirsko geologijo. Geotehnologija predstavlja znanja o zemljinah, hribinah in tekočinah, ki jih vsebujejo zemeljski ali hribinski materiali, oziroma praktično uporabo teh znanj pri gradbenih delih v zemljinah in hribinah. Uporaba znanstvenih metod in tehnoloških načel omogoča pridobitev podatkov o geomehanskih premikih, ki nam pomagajo pri reševanju inženirskih problemov. Geotehnologija zajema področja mehanike tal in mehanike kamnin, pa tudi tehnološke vidike geologije, geofizike, hidrologije in sorodnih ved. Geotehnologija se tako uporablja na primer v rudarstvu, pri gradnji predorov ali pregrad ter sanaciji plazov.


V podjetju Geoko d.o.o. se ukvarjamo z geološkimi raziskavami na področjih, kot so hidrogeologija, inženirska geologija, geotehnologija in geomehanika. Poskrbimo za strokovne podlage na primer za pridobitev vodnega dovoljenja, izdelamo pa tudi okoljska in geološka poročila ter ekspertna mnenja in projektno dokumentacijo. Opravljene geološke raziskave so tako vedno podprte s skrbnim projektiranjem. Prav tako pripravimo rudarski projekt za vrtanje vrtin. Ta opisuje način, profil in globino za vrtanje vrtin, pa tudi kakšna naj bi bila izdelava vrtine.

 

Izdelava vrtine ter potek vrtanja po fazah – rudarski projekt

Vrtina nam omogoča uporabo podtalnice ali vgradnjo geosonde. Izdelava vrtine je razdeljena v več faz. Pred vsakim vrtanjem opravimo geološke raziskave terena. Na podlagi ogleda geološke sestave zemljine in arhivskih podatkov vam svetujemo oziroma vam predlagamo postopek za vrtanje vrtin določene globine. Posamezne možnosti se nato ovrednotijo in predstavijo stranki – v ta namen izdelamo rudarski projekt. Seveda pa vam pripravimo tudi ostalo projektno dokumentacijo, od vlog  pa do morebitnih potrebnih dovoljenj za izdelavo vrtine.

 

Geotehnologija – vrtanje vrtin kot druga faza projekta

Ko so geološke raziskave terena končane ter je izdelava vrtnine določena, sledi druga faza: vrtanje vrtin. Postopki vrtanja se med seboj razlikujejo glede na končni namen vrtine. V tretji  fazi pa gre za cevitev vrtine – vgradnja cevi v izdelano vrtino se izvaja na osnovi analize rezultatov vrtanja in sproti odvzetih vzorcev. Ko je vrtanje vrtin zaključeno, se izvedejo meritve izdatnosti vodonosnika. Pridobljeni podatki so osnova za izdelavo dokumentacije za pridobitev vodnega dovoljenja.

Vabljeni na našo spletno stran!

 

Geoko d.o.o. | Geotehnologija, rudarski projekt, geološke raziskave, vrtanje vrtin, izdelava vrtine – povezave do naše spletne strani:
VPRAŠAJTE NAS
NAPIŠI KOMENTAR
NAHAJATE SE V KATEGORIJI
VPRAŠAJTE NAS
B2BB2C
Geoko d.o.o.
Naslov
Šutna 33
1240 Kamnik
Spletna stran
E-pošta
01 534-07-74
01 831-94-59
Seznam fraz
geotehnologija, rudarski projekt, geološke raziskave, vrtanje vrtin, izdelava vrtine
ZEMLJEVID