Vrtanje vrtin – geo vrtina za pitno vodo in toplotno črpalko

Danes se vse več ljudi odloča za izdelavo geo vrtine za ogrevanje oz. hlajenje objektov, saj ogrevanje z nafto, oljem, plinom ali elektriko prinaša visoke stroške. Najbolj razširjena uporaba geotermalne energije za ogrevanje je uporaba toplotne črpalke. Toplotna črpalka za pridobivanje brezplačne energije izkorišča naravne obnovljive vire, kot so zrak, voda (podtalnica) ali zemlja. Za izvedbo sistemov izkoriščanja toplote podtalnice in toplote, akumulirane v zemlji oz. v kamninah, pa so potrebna tudi t. i. rudarska dela. S tem označujemo vrtanje vrtin za izkoriščanje podtalnice in vrtanje vrtin skupaj z vgradnjo toplotnih sond za izkoriščanje toplote zemlje.
Vrtanje vrtin
V podjetju Geoko d.o.o. v sklopu storitev s področja hidrogeologije poskrbimo za projektiranje in vrtanje vrtin, vodnjakov in piezometrov (to je opazovalna vrtina, ki je namenjena merjenju nivoja podzemne vode). V primeru, da vrtanje vrtin poteka globlje od 30 metrov, pa vam izdelamo rudarski projekt.

 

Vrtanje vrtnin zahteva temeljite predhodne raziskaveVrtina za vodo

V našem podjetju vam izdelamo raziskave, na podlagi katerih lahko določimo primerno lokacijo za izdelavo geo vrtine za izkoriščanje podzemne vode ter ponikalne sposobnosti terena in dimenzioniranje ponikovalnih vodnjakov. Poleg tega vam nudimo osnovno hidrogeološko kartiranje in izdelamo hidrogeološko poročilo – na primer za pridobitev vodnega dovoljenja. Opravimo pa tudi analizo in revizijo tveganja za onesnaženost podtalne vode.

 

Geo vrtina za toplotno črpalko – podtalnica kot vir energije

Ljudje se vse bolj zavedamo pomembnosti pitne vode in optimalnega ter ekološkega ogrevanja bivalnih prostorov. Uporaba toplotne črpalke je energetsko in ekološko najučinkovitejši način ogrevanja. Toplotna črpalka voda-voda kot vir toplote uporablja podtalnico. Ta je še posebej ekonomičen vir toplote, saj je njena temperatura na v globini več kot 5 metrov skozi vse leto konstantna, in sicer se giblje med 8 in 10 °C . Konstantna temperaturna raven omogoča delovanje toplotne črpalke preko celotne kurilne sezone.

Za koriščenje podtalnice se izdela do 30 metrov globoka geo vrtina ali pa se skoplje vodnjak. V vrtino se vstavijo cevi iz umetnih mas ali nerjavečega jekla. Vrtina za toplotno črpalko vključuje tudi potopno črpalko za črpanje vode, ki je vstavljena v samo vrtino. Poleg nje pa je treba izdelati še ponikovalno vrtino, preko katere vodo vračamo nazaj v podtalnico. Gre torej za odprt krožni proces.


Geo vrtina, izvrtana v podtalnico, pa je namenjena tudi za oskrbo s pitno vodo, vodo za tehnološke namene ter za namakalne sisteme.

Vabljeni na našo spletno stran!

 

Geoko d.o.o. | Vrtanje vrtin, geo vrtina, vrtina za vodo, toplotne črpalke, vrtina za toplotno črpalko – povezave do naše spletne strani:
VPRAŠAJTE NAS
NAPIŠI KOMENTAR
NAHAJATE SE V KATEGORIJI
VPRAŠAJTE NAS
B2BB2C
Geoko d.o.o.
Naslov
Šutna 33
1240 Kamnik
Spletna stran
E-pošta
01 534-07-74
01 831-94-59
Seznam fraz
vrtanje vrtin, geo vrtina, vrtina za vodo, toplotne črpalke, vrtina za toplotno črpalko
ZEMLJEVID