Monitoring pitne vode in vodovarstvena območja

V Sloveniji še zdaleč ni tako velikega pomanjkanja pitne vode kot ponekod drugod po svetu, a smo žal kljub temu na dobri poti, da bomo sami zastrupili podtalnico do te mere, da ne bo več primerna za uživanje. Monitoring vode je namenjen stalnemu nadzoru nad podzemno vodo, s čimer se zagotavlja skladnost pitne vode z določenimi zahtevami. V ta namen v Sloveniji obstajajo tudi vodovarstvena območja (vodovarstveni pasovi), na katerih obstajajo določene omejitve glede človekovega poseganja v naravo in s tem v podzemno vodo. Monitoring vode je nujno potreben, če želimo obdržati kakovost pitne vode oziroma podzemnih voda, ki so zaradi različnih človekovih dejavnosti vedno bolj onesnažene.

Monitoring vode določa Pravilnik o pitni vodi

Podjetje Geoko izvaja monitoring vode, ki ga določa Pravilnik o pitni vodi. Gre za redno preverjanje in opazovanje količinskega in kvalitetnega stanja podzemne vode (podtalnica). Monitoring pitne vode skrbi za to, da je pitna voda skladna z zahtevami, s čimer preprečuje škodljive vplive na zdravje ljudi zaradi onesnaženja. Monitoring vode se izvaja na natančno določenih mestih in z natančno določeno metodologijo, analizami in izvajalci. V skladu z zahtevami Pravilnika so tudi tako imenovana vodovarstvena območja oziroma vodovarstveni pasovi, s pomočjo katerih se omejuje vpliv človeka na podzemno vodo. Tako monitoring vode dopolnjujemo s preprečevanjem onesnaževanja vode.

Vodovarstvena območja oziroma vodovarstveni pasovi

Monitoring pitne vode je le del skrbi za čisto vodo v Sloveniji. Ta se ukvarja z nadzorom, enako pomembno pa je tudi preprečevanje. Z vodovarstvenimi območji preprečujemo, da bi se podtalnica onesnažila oziroma da bi človekovi posegi na površini okoli zajetja vplivali na njeno kakovost. Vodovarstveni pasovi oziroma območja so pravzaprav zavarovane površine okoli zajetja. S prepovedjo nekaterih dejavnosti oziroma posegov človeka v okolje se ohranja čista podtalnica oziroma pitna voda na področju ob zajetju. Stalni monitoring vode in preprečevanje onesnaževanja sta namreč najpomembnejša dejavnika pri skrbi za čisto vodo.

Geoko d.o.o. | Monitoring vode, hidrogeologija, podtalnica, vodovarstveni pasovi, vodovarstvena območja - povezave do naše spletne strani: