Pošlji povpraševanje

Šola za uspešno vodenje zaposlenih v podjetju

Organizacijski psihologi v OK Consulting, družbi za izobraževanje in transformacijski management, vodijo delavnice, ki so usmerjene k razvijanju mehkih veščin in kompetenc za učinkovito vodenje zaposlenih in podjetja. Vodstvenemu kadru je na voljo šola za sodobno vodenje v podjetju in učenje o komunikacijskih veščinah. Šola je sestavljena iz več programov in modulov ter pri tem zajema različne vsebine, kot je poglabljanje znanja o motiviranju delavcev, razvijanje potencialov za odličnost komunikacije v zahtevnih situacijah ter iskanje ravnovesja čustev in razuma pri vodenju zaposlenih. Managerji usvojijo znanja o tem, kako reševati konflikte, upravljati s časom in kako dosegati sinergije pri timskem delu.  

Izobraževalni programi za uspešno vodenje v podjetju

OK Consulting šola za razvijanje vodstvenih kompetenc nudi celovito obravnavo vseh pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na uspešno vodenje zaposlenih in organizacije. Da bi udeleženci izobraževanja lahko lažje nadgrajevali osvojeno znanje, si programi sledijo po določenem vrstnem redu. Manager v temeljnem programu razišče svojo identiteto in avtoriteto ter odnos do sebe in drugih. To mu osvetli pot do nadaljevalnega programa, kjer osvoji komunikacijske veščine pri vodenju zaposlenih v zahtevnejših situacijah ter znanja, ki mu pomagajo pri motiviranju sebe in sodelavcev. Ekspertni program pa nudi rešitve za učinkovito vpeljevanje sprememb in oblikovanje inovativnih delovnih okolij.

vodenje v podjetju

Integriteta vodje vpliva na zavzetost zaposlenih

Integriteta vodje ima pomemben vpliv na vodenje zaposlenih, saj ljudje sledijo in zaupajo vodji, ki v vseh situacijah deluje skladno in celovito s svojimi etičnimi načeli in vrednotami. Celovito vodenje v podjetju se dolgoročno izraža pri bolj uspešnem motiviranju delavcev, kar posledično vpliva na višjo produktivnost in ustvarjalnost pri delu. Prav tako lahko manager uspešneje rešuje konflikte na delovnem mestu in lažje komunicira s težavnimi sogovorniki. Celovito vodenje zaposlenih, ki ga uči OK Consulting vodstvena akademija, vpliva tudi na uspešnejša pogajanja, podajanje povratnih informacij z uporabo kritike in pohvale ter na uspešnejše timsko delovanje.

Čustvena inteligenca vodje ni podedovana

Za uspešno vodenje v podjetju je pomembno poiskati ustrezno ravnovesje med čustvi in razumom, pri čemer je čustvena inteligenca vodje eden izmed bolj pomembnih dejavnikov vodenja, ki v številnih situacijah prekaša visok inteligenčni kvocient. Ker čustvena inteligentnost ni podedovana, se je vodstveni kader lahko priuči v OK Consulting šoli za sodobno komunikacijo in vodenje zaposlenih. Managerji v vodstveni akademiji spoznajo pet področij čustvene inteligentnosti ter se naučijo strategij upravljanja s čustvi, vključujoč prepoznavanje čustev pri sebi in drugih z ustreznim odzivanjem na lastna in tuja čustva. Osvojene kompetence vodijo do boljših odnosov na delovnem mestu.