Sodni prevodi in sodno prevajanje različnih pravnih dokumentov

Sodni prevodi določenih pravnih dokumentov so potrebni tako številnim organizacijam kot posameznikom, ki v pravu nastopajo kot fizične osebe. Pri tem je sodno prevajanje zahtevna naloga, ki se je ne morejo lotiti laiki, saj zahteva poglobljeno razumevanje pravne terminologije, vsebin pogodb in vse možne izpeljave, ki izhajajo iz posamezne klavzule. Prav zato je natančen sodno overjen prevod, ki je pravno veljaven v Republiki Sloveniji in v tujini, rezultat dolgoletnih izkušenj, ki jih imajo certificirani sodni prevajalci. Sodni prevodi kot uradne listine so opremljeni z izjavo in žigom strokovnjaka oziroma tolmača, ki jamči za ustreznost, resničnost in kakovost izdelka. To naročniku zagotavlja tudi pravno varnost in zmanjšuje možnosti pojava napak. Priznana prevajalska agencija AdriatIQa nudi kakovostno in hitro sodno prevajanje različnih uradnih dokumentov, ki so potrebni za urejanje pravnih zadev v drugih državah. Sodni prevodi se tako navezujejo na matične liste, pogodbe, finančna poročila, diplome in spričevala, sodne odločbe, zdravniške izvide, izpise iz registrov ter druga potrdila in dokazila.

sodni dokumnet

Kako pomembno je profesionalno sodno prevajanje?

Pravni sistemi držav se med seboj razlikujejo v zakonih in kodeksih, ki so v vsaki državi drugače opredeljeni. Pravna terminologija je obsežna in zapletena, saj zajema določene izraze, ki obstajajo v enem jeziku, v drugem jeziku pa niso prisotni, zato jih ni mogoče dobesedno prevesti. Pri tem morajo sodni prevajalci izdelati sodno overjen prevod, v katerem so opisani postopki in pravni izrazi na tak način, da vsebina ne bi izgubila originalnega pomena dokumenta. To je še posebej pomembno pri sodnih prevodih, kjer je vsebina osredotočena na razlago kaznivih dejanj. Sodno prevajanje z napačno interpretacijo kazenskih zakonskih določil bi lahko vodilo do napačne presoje in sodb, ki lahko negativno vplivajo na posameznike, diplomatske odnose ter nenazadnje tudi na nacionalno varnost. Tako imajo lahko slabo izdelani sodni prevodi tudi daljnosežne posledice. Iz tega vidika je izjemnega pomena, da naročnik najame kakovostno agencijo za sodno prevajanje, ki bo zagotovila sodne prevode z najvišjo stopnjo natančnosti.

Izkušeni in certificirani sodni prevajalci in tolmači

Sodni prevajalci oziroma tolmači so posebej usposobljeni strokovnjaki, ki jih za neomejen čas imenuje Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije. Strokovnjaki so s svojim podpisom, žigom in izjavo odgovorni za to, da so sodno overjeni prevodi izdelani v skladu z vsemi predpisanimi določili ter hkrati s tem zagotavljajo, da sodni prevodi ustrezajo izvirnikom pravnih dokumentov. Za morebitne napake pa nosijo civilno-pravno odgovornost. Specializacija tolmačev za profesionalno sodno prevajanje je osredotočena na natančno in poglobljeno poznavanje zakonov, ki izvirajo iz določene države, zato da bi lahko jezik prilagodili posebnim izrazom in terminologiji. V prevajalski agenciji AdriatIQa vsi sodni prevajalci izpolnjujejo stroge pogoje pridobljenega standarda ISO 9001, pri čemer strokovnjaki živijo in delajo v državi ciljnega jezika ter pri tem vedno prevajajo v svoj materni jezik. Da bi bili sodni prevodi izdelani čim bolj kakovostno, pa tolmači iz agencije sodelujejo tudi z lektorji, ki zagotavljajo pravilnost celotne specializirane terminologije.

prevajanje besedil

Sodni prevodi – naročanje storitev v prevajalski agenciji  

Sodno overjeni prevodi uradne pravne dokumentacije so rezultat dolgoletnih izkušenj in znanj strokovnjakov na tem področju, zato kakovosti in ustreznosti vsebine ni mogoče doseči z avtomatiziranim prevajanjem ali s specializiranimi programskimi orodji. Sodni prevajalci morajo pri delu upoštevati značilnosti pravnih sistemov, pri tem pa zagotoviti, da so naslovi, obrazložitev in tehnični pogoji zakonito veljavni. Poleg tega morajo biti sodni prevodi tudi konceptualno povezani, zato da se ohrani smiselnost sporočil iz izvornega jezika. Za kakovostne in ustrezne sodne prevode je najbolje najeti storitve, ki jih nudi prevajalska agencija AdriatIQa. Agencija sodeluje s certificiranimi tolmači za več kot 30 jezikov. Pri naročanju storitve potrebujete izvirnik pravnega dokumenta ali njegovo notarsko overjeno kopijo. Za več informacij o sodnih prevodih pa lahko agencijo kontaktirate po telefonu, preko elektronske pošte in preko spletnega obrazca, ali pa obiščete njihove poslovne prostore na naslovu Stegne 7 v Ljubljani.

VEČ O SODNIH PREVODIH