Povpraševanje po jezikovnih tečajih, specializiranih za ozka strokovna področja, raste

V Sloveniji je mnogo prevajalskih agencij, ki nudijo prevajanje besedil v različne ciljne jezike. Prevajalske agencije običajno sodelujejo s prevajalci, ki so tudi naravni govorci jezika, v katerega se določeno besedilo prevaja. Prav tako je del ponudbe prevajalskih storitev agencij tudi tolmačenje – ustno prevajanje, ki ga v osnovi ločujemo na simultano (sočasno) in konsekutivno (z zamikom). Poznamo tudi konferenčno tolmačenje, ki je pravzaprav oblika simultanega prevajanja, le da ob tem prevajalec sedi v posebni prevajalski kabini, udeleženci pa njegov prevod slišijo prek slušalk v dvorani, kjer se odvija konferenca. Zelo pomembno je, da prevajalske agencije sodelujejo tudi s sodnimi tolmači, to so ustrezno usposobljeni prevajalci, ki prevajajo uradne dokumente in tolmačijo ob sodnih postopkih. Imenovani so s strani Ministrstva za pravosodje in so opravili preizkus znanja za sodnega tolmača.

Jezikovni tečaji prevajalskih agencij

Pomembna ponudba prevajalskih agencij so tudi jezikovni tečaji, ki se razlikujejo glede na to, kdo potrebuje poglabljanje znanja določenega jezika. Jezikovni tečaji splošnega tujega jezika so namenjeni vsem, ki želijo postati samostojni na svojih zasebnih in poslovnih poteh v tujino, se znajti v vsakdanjih položajih v tuje govorečem okolju, želijo pisati različna besedila v tujem jeziku ali obiskovati različne konference, seminarje in ostale dogodke v tujini. Jezikovni tečaj je zasnovan tako, da se najprej naučimo osnov tujega jezika in spoznamo osnovno govorno in pisno izražanje, bralno in slušno razumevanje in poznavanje slovnice. Prevajalske agencije nudijo jezikovne tečaje iz naslednjih jezikov: angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina in ruščina. Po želji organizirajo tudi tečaje drugih tujih jezikov.

Jezikovni tečaji poslovnega tujega jezika udeleženca opremijo z znanji za poslovne pogovore in pogajanja, poslovno pisanje, predstavitve in telefonske pogovore, kar je običajno sestavni del delovanja vsakega podjetja, ki deluje na mednarodnem trgu ali ima opravka s strankami iz tujine. Na jezikovnem tečaju poslovnega tujega jezika se naučimo govornih veščin, s katerimi smo suvereni in jasni tudi v tujem jeziku. 

Prevajalske agencije pa organizirajo tudi ozko specializirane jezikovne tečaje za posebne poklice ali z določenih strokovnih področij. Še zlasti obiskani so v zadnjih letih jezikovni tečaji s področja bančništva in financ, prava in marketinga. Specializirani jezikovni tečaji so namenjeni tudi poslovnim sekretarjem in sekretarkam. Prav oni pogosto predstavljajo prvi stik tujega poslovnega partnerja s podjetjem. Zato je toliko bolj pomembno, da obvladajo pogovore po telefonu, zakonitosti pisanja elektronske pošte, dopisov in naslavljanja.

Strokovni jezikovni tečaji

Več informacij o prevajanju v nemščino

Prevajanje iz slovenščine v angleščino

Angleščina je danes najbolj razširjen svetovni jezik. Je najpogosteje govoreč in učeč jezik. Je uradni jezik v kar 105 državah in ga govori okoli 402 milijona ljudi. Podjetja pri nas najpogosteje potrebujejo prevode iz slovenščine v angleščino, zato prevajalske agencije nudijo prevajanje splošnih, marketinških, tehničnih in strokovnih besedil ter sodnih dokumentov iz različnih jezikov v angleščino in iz angleščine v druge svetovne jezike. Prevajalske agencije sodelujejo z naravnimi govorci, ki poznajo posebnosti in odtenke ciljnega jezika, po končanem prevajanju pa besedilo tudi lektorirajo. Mnogi prevajalci so specializirani za posebno področje prevajanja, kot je na primer prevajanje besedil medicinske stroke, tehničnih besedil, torej besedil, ki vsebujejo celo paleto terminov, ki jih navadno ne najdemo v slovarjih.

Slovenska podjetja pogostokrat sodelujejo s podjetji z nemško govorečega trga, zlasti na področju avtomobilske industrije, na področju medicinskih pripomočkov ali inženirske stroke. Pri prevajanju v nemščino pa ni pomembno le prevajanje besedil, pač pa tudi govorna komunikacija v nemščini.  Obvladovanje nemškega jezika je eden od temeljev v slovenskem turizmu, saj so nemško govoreči gostje pri nas zelo pogosti. V zdraviliščih, hotelirstvu in drugih dejavnostih, ki oglašujejo svoje vrhunske turistične storitve, je samoumevno, da predstavniki obvladajo tudi nemščino.

Z nemškim jezikom in nemško govorečimi državami smo Slovenci tudi kulturno zgodovinsko povezani. Združuje nas več stoletij življenja v skupni monarhiji, kar se še vedno odraža v naših običajih, jeziku, kulinariki in arhitekturi.

Prevajanje v angleščino

Več informacij o jezikovnih tečajih